Společnost Canva představuje Zprávu o vizuální ekonomice

Sydney/San Francisco (USA) 19. dubna 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Tato zpráva, která je první svého druhu, odkrývá nové způsoby, jak lídři globálního obchodu ovlivňují vizuální obsah v zájmu najímání, marketingu a prodeje

– 90 % souhlasí, že metody vizuální komunikace zvyšují efektivitu pracoviště

– 89 % říká, že vizuální komunikace pomáhá udržovat vzájemné zapojení týmů působících na dálku a zákazníků

– 61 % říká, že od zaměstnanců v pozicích, jež nejsou návrhářské, se čeká, že budou mít rozsáhlé znalosti designu

Společnost Canva, jediná platforma vizuální komunikace typu vše v jednom na světě, dnes zveřejnila Zprávu o vizuální ekonomice uvádějící použitelné údaje od 1600 lídrů globálního obchodu. Ta poskytuje ten nejkomplexnější pohled na to, jak lídři globálního obchodu přistupují k principům vizuální komunikace interně a externě, aby vedli efektivnější týmy, budovali silnější zapojení publika a podporovali větší návratnost svého podnikání.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005432/cs/

Některá z nejdůležitějších zjištění Zprávy o vizuální ekonomice:

• Vizuální komunikace zlepšuje efektivitu pracoviště a spolupráci. Téměř všichni lídři obchodu souhlasí, že metody vizuální komunikace zvyšují efektivitu (90 %), zlepšují spolupráci (89 %) a přinášejí větší vliv (85 %) , než jiné metody komunikace. Většina (89 %) také souhlasí, že nástroje vizuální komunikace vedou k větší návratnosti podnikání.

• Vizuální komunikace urychluje prodejní cykly. Týmům, jež jsou globálnější než kdykoli předtím, umožňuje vizuální komunikace, aby byly schopnější spolupráce; proto také produktivnější ve světě, který nyní upřednostňuje digitální formy. Ve skutečnosti většina lídrů globálního obchodu (89 %) věří, že vizuální komunikace má pozitivní dopad na vzájemné propojování členů týmů vzdáleně působících i hybridních. Osmdesát osm procent také říká, že nástroje vizuální komunikace urychlily jejich prodejní cykly. Je to proto, že většina lídrů obchodu (85 %) souhlasí, že vizuální obsah je obecně stravitelnější a vede k vnímavějším potenciálním zákazníkům, kteří zůstávají angažovaní během procesu prodeje.

• Designová gramotnost je nyní základní očekávanou hodnotou pro většinu zaměstnání. Designová gramotnost se stala rozhodující pro většinu profesionálů i mimo vyškolené návrháře. Proto víc než polovina lídrů obchodu (61 %) říká, že od zaměstnanců v pozicích, jež nejsou návrhářské, se čeká, že budou mít rozsáhlé znalosti designu, jako je schopnost vytvářet přesvědčivé vizuální prvky a angažující prezentace, stejně jako být schopni snadno editovat návrhy jiných. A jako výsledek poskytují téměř dvě třetiny (63 %) lídrů školení těm zaměstnancům, kteří nejsou v pozicích grafického designu.

• Obchod potřebuje lepší vizuální obsah. Podnikání v obchodu je na svých designových platformách sužováno problémy konzistence, průběhu práce a kvality. Téměř dvě třetiny lídrů obchodu (64 %) říkají, že jejich firmy postrádají usměrněnou softwarovou platformu pro vizuální design a víc než polovina souhlasí s tím, že jejich obsah není ani esteticky atraktivní (53 %) ani konzistentní (56 %).

• Generaci Z pohání na pracovišti design. Generace Z je agilnější a kreativnější a na pracovišti častěji bere za své nástroje vizuální komunikace. Víc než jiné generace cítí generace Z (93 %), že vizuální komunikace pomáhá vyjadřovat myšlenky lépe.

Dnešní podnikání působí v nově objevené vizuální ekonomice, kde šířící se pokles pozornosti a exploze digitálního obsahu vedla k požadavku na přesvědčivé, sdílitelné zrakové vjemy. Zaměstnanci a zákazníci nyní očekávají, že obsah značky bude stejně vizuální i stravitelný, jako to, co vidí napříč platformami sociálních médií. Důsledkem je, že existují významné obchodní příležitosti pro ty, kdo přístup k designu především přijmou za svůj a zmocní každého ve své organizaci k navrhování, což vede ke schopnosti vytvářet poměrně obrovské úrovně kvalitního obsahu.

“Protože se lídři obchodu pohybují v měnícím se ekonomickém prostředí, může vizuální komunikace pomoci značkám jít vpřed. Od pomoci při získávání nových zákazníků přes přilákání a udržení talentů po marketing, a to způsobem, který prorazí, nebyla vizuální komunikace nikdy důležitější pro zpřístupnění lepší komunikace, spolupráce a kreativity,” řekl Zach Kitschke, ředitel marketingu společnosti Canva. „Upoutání pozornosti kohokoli může být dnes pomíjivé, takže skvělý design může znamenat úspěch či nezdar pro organizace, které se snaží obstát v této nové vizuální éře.”

“Zprávu o vizuální ekonomice 2023” společnosti Canva můžete v plném znění najít zde.

Metodika

Společnost Canva najala firmu Morning Consult pro průzkum mezi 1600 lídry obchodu v oblastech marketingu, prodeje, lidských zdrojů a komerce, kteří mají znalosti o příjmových cílech svých společností. Tato skupina také ovlivňuje strategii svých společností k zapojení publika, stejně jako to, jak jejich interní týmy komunikují navzájem, s jinými týmy a se společností celkově. Specificky provedla společnost Canva průzkum mezi 850 lídry obchodu v USA, 375 v Austrálii a 375 ve Spojeném království.

O platformě Canva

Od uvedení na trh v roce 2013 je Canva bezplatná online platforma vizuální komunikace a spolupráce se záměrem umožnit každému na světě tvořit design. Obsahuje jednoduché uživatelské rozhraní typu přetáhnout a pustit a obrovskou škálu šablon zahrnujících prezentace, dokumenty, webové stránky, grafiku sociálních médií, plakáty, výstroj pro videa, plus velikou knihovnu fontů, sklad fotografií, ilustrace, video stopáž a zvukové klipy, kde každý může najít nápad a vytvořit něco krásného.

Položky ke stahování

klikněte zde.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005432/cs/

Kontakty:

Tiskové kontakty

Chris Hew pro společnost Canva

chew@canva.com

Chanel Sedeno jménem společnosti Canva

csedeno@missionnorth.com

Zdroj: Canva

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.