Společnost Adamas One Corp. oznámila založení dceřiné společnosti Adamas Technologies

Scottsdale (Arizona) 10. listopadu 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Dceřiná společnost, která je výhradním vlastnictvím společnosti Adamas One Corp., se zaměří na výzkum a vývoj, partnerství a zavádění řešení pro technologický průmysl laboratorně vyráběných diamantů

Společnost Adamas One Corp. (Nasdaq: JEWL) („Adamas One“, „Adamas“ nebo „společnost“), The Original Lab-Grown Diamond Company™, technologická společnost vysoké úrovně, která využívá vlastních technologií k výrobě kvalitních, monokrystalických, laboratorně vyráběných diamantů pro použití v klenotnictví a diamantových materiálů pro technologické a další průmyslové využití, dnes oznámila založení nové dceřiné společnosti Adamas Technologies.

Společnost Adamas Technologies se bude věnovat výzkumu a vývoji, partnerství a zavádění řešení na základě laboratorně vyráběných diamantů pro technologický průmysl. Tepelná vodivost a trvanlivost laboratorně vyráběných diamantů tyto materiály předurčuje k použití v polovodičových zařízeních pro průmyslový a technologický obor. Patentovaná technologie společnosti Adamas představuje významnou příležitost pro uspokojení rostoucí poptávky v oblasti výroby polovodičů.

„Založením společnosti Adamas Technologies navazujeme na naše nedávno oznámené plány pro zvýšení našich aktivit v oblasti výroby polovodičů. Chceme mít jistotu, že společnost Adamas One bude za všech okolností špičkou v oblasti využití laboratorně vyráběných diamantů v celé řadě různých odvětví. Jsme přesvědčeni, že nám naše vlastní a patentované technologie poskytují v této kategorii produktů silné konkurenční výhody, zejména pokud jde o adaptaci laboratorně vyráběných diamantů v technologickém sektoru. Je evidentní, že výjimečné vlastnosti diamantových materiálů v sobě skrývají potenciál vyřešení některých velmi obtížných průmyslových problémů,“ konstatoval Jay Grdina, generální ředitel společnosti Adamas One Corp. „Laboratorně vyráběné diamanty nabízejí potenciál opakované výroby, konzistenci i spolehlivost, které jsou v tomto oboru i v rámci jejich technologického využití vyžadovány, a to za cenu, která jejich přijetí na trhu jednoznačně podpoří.“

Nově vzniklou dceřinou společnost povede Gerald McGuire, provozní ředitel společnosti Adamas One Corp. McGuire má téměř 30 let rozsáhlých zkušeností na trhu s polovodiči, v rámci kterých uvedl na trh inovativní integrované i analogové obvody.

„Obzvláště přitažlivé jsou pro nás příležitosti na trhu s polovodiči. Tepelným i dalším vlastnostem diamantu, které zvyšují účinnost a rychlost špičkových obvodů, je v současné době věnována velká pozornost. Laboratorní výroba diamantů v poslední době po stránce ceny, kvality a výrobních možností dosáhla stavu, který jejich použití pro tyto účely umožňuje. Materiály společnosti Adamas se mohou pochlubit výjimečně přesnými chemickými vlastnostmi a díky našim vlastním postupům a recepturám jsme schopni nabídnout výrobu monokrystalických diamantů,“ prohlásil Gerald McGuire. „Použití laboratorně vyráběných diamantů je v rámci takovéhoto využití v oblasti polovodičů novinkou a velice se těším na přínosy, které náš tým bude moci tomuto rozvíjejícímu se trhu nabídnout,“ dodal McGuire.

„O mimořádných fyzikálních vlastnostech diamantů máme povědomí již delší dobu. Inovace, které umožňují tepelná vodivost, přenositelnost a pásmová propustnost diamantů, jsou nyní teprve ve svých počátcích,“ uzavřel McGuire.

O společnosti Adamas One Corp.

Společnost Adamas je výrobcem laboratorních diamantů, který ve svých provozech v Greenville v Jižní Karolíně vyrábí téměř dokonalé monokrystaly diamantů pro použití v klenotnictví a v průmyslu. Společnost je držitelem celkem 36 patentů a pro výrobu diamantových krystalů o velikosti drahokamů i menších rozměrů používá vlastní technologie chemického napařování (CVD). Laboratorně vyráběné diamanty Adamas One™ se mohou pochlubit stejnými fyzikálními, chemickými i optickými vlastnostmi, jakými disponují diamanty získávané tradičními cestami. Pečlivě kontrolované výrobní procesy této společnosti umožňují výrobu výjimečně kvalitních a vysoce čistých monokrystalů čirých, téměř čirých i barevných diamantů typu IIA, které jsou vhodné pro nejrůznější průmyslové využití i pro použití v oblasti výroby klenotů. Společnost má v úmyslu nabízet diamanty na velkoobchodním trhu se šperky i na průmyslovém trhu. Další informace najdete na stránkách www.adamasone.com .

Not Mined. Not Fake. Just sped up perfection. ™

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva může obsahovat „výhledová prohlášení“ ve smyslu § 27A Zákona Spojených států amerických o cenných papírech (United States Securities Act) z roku 1933 v platném znění, a § 21E zákona Spojených států amerických o burze cenných papírů (United States Securities Exchange Act) z roku 1934 v platném znění. Pokud se informace uvedené v této tiskové zprávě zabývají finančními prognózami, informacemi nebo očekáváními týkajícími se našich obchodních plánů, výsledků činnosti, produktů nebo trhů, nebo obsahují jiná prohlášení o budoucích událostech, jedná se o prohlášení výhledová. Taková výhledová prohlášení lze identifikovat podle použití slov jako „by“, „může“, „zamýšlí“, „předpokládá“, „věří“, „odhaduje“, „domnívá se“, „předpovídá“, „očekává“, „plánuje“ nebo „navrhuje“. Ačkoliv jsme přesvědčeni o tom, že očekávání související s těmito výhledovými prohlášeními vycházejí z přiměřených předpokladů, existuje řada předpokladů, rizik a nejistot, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou od uvedených výhledových prohlášení podstatně lišit. Doporučujeme vám pečlivě prostudovat a zvážit veškerá varovná prohlášení a další informace, včetně prohlášení uvedených v části „Rizikové faktory“ a na dalších místech v dokumentech, které průběžně předkládáme Komisi pro cenné papíry. Výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu vydání dokumentu, v němž jsou obsažena, a společnost Adamas One Corp. se nezavazuje aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, s výjimkou případů, kdy je tato aktualizace vyžadována zákonem. Odkazy na webové stránky jsou uvedeny za účelem usnadnění orientace a informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou do této tiskové zprávy formou odkazu nijak začleněny.

Pro další informace se obraťte na:

Vztahy s investoryVztahy s médiiCORE IRCORE IRScott Arnold, generální partnerJules Abraham516 222 2560917 885 7378ir@adamasone.com 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2271864/Adamas_One_Corp_HANDOVER_logo_3d_black_ID_ae257b49614b_Logo.jpg 

 

PROTEXT