Slovenský premiér navštívil lídra v oblasti práškové metalurgie společnost GEVORKYAN

Praha/Bratislava 13. září 2023 (PROTEXT) – Dne 28. srpna předseda vlády SR Ľudovít Ódor a členové jeho kabinetu navštívili společnost GEVORKYAN, a.s. ve Vlkanové u Banské Bystrice.

Jejím zakladatelem je armén Artur Gevorkyan, v jehož firmě pracuje 200 zaměstnanců na vývoji a výrobě součástek metodou práškové metalurgie.

Technologicky vyspělá a úspěšná továrna je evropským lídrem v oblasti práškové metalurgie:

10 % zaměstnanců pracuje na oddělení vývoje;

50 % výrobků firmy nebylo nikdy předtím vyrobeno technologií práškové metalurgie;

33 % výrobků se vůbec nikdy nevyrábělo žádnou technologií, byly vyvinuty ve společnosti GEVORKYAN, a.s.;

exportní portfolio tvoří zákazníci z více než 30 zemí světa.

Předseda vlády se setkal s většinovým majitelem společnosti, Dipl. Ing. Arturem Gevorkyanem, který s humorem i vážností jemu vlastní v krátké prezentaci představil historii společnosti, její milníky, portfolio produktů i ocenění, které jako slovenská společnost získala. Dozorčí rada společnosti pozvala předsedu vlády na prohlídku společnosti, od oddělení vývoje přes laboratoř a celou výrobou až po balení a expedici.

Nejzajímavější část výkladu se odehrála takříkajíc v „kuchyni“ společnosti, ve výrobních halách, kde si předseda vlády se zájmem prohlídl, jak se může přeměnit kovový prášek na neprůstřelný výrobek.

Předseda vlády ocenil, že v prostorách krachující továrny vznikla světoznámá společnost, která dnes zaměstnává dvě stovky lidí. „Jsem rád, že jsem mohl zblízka vidět, co dokáže slovenská inovativnost a technologická excelence. Společnost, která vyrábí jedinečné součástky využívané po celém světě, je skutečným přínosem nejen pro Banskobystrický kraj, ale také pro celé Slovensko. Společnosti GEVORKYAN přeji do budoucna co nejvíce úspěšných projektů,“ řekl Ľudovít Ódor.

Na závěr setkání zástupci naší společnosti představili předsedovi vlády, jak funguje vývojové středisko GEVORKYAN, GmbH ve Vídni i záměr otevření společností v USA a v Mexiku.

Zaměstnanci i vedení společnosti ocenili jak návštěvu předsedy vlády, tak i jeho srdečný přístup a upřímnou úctu.

„S takovou kombinací odbornosti, chuti pochopit podstatu věci a otevřenosti v diskusi jsem se mockrát nesetkal,“ shrnul pan Gevorkyan po návštěvě.

Společnost GEVORKYAN tímto děkuje předsedovi vlády Slovenské republiky za jeho návštěvu a zájem.