Slavností předávání ocenění vítězům Soutěže Chytrá města 2022

Brno 13. prosince 2022 (PROTEXT) – V první prosincový den se v moderních prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky uskutečnilo slavnostní předávání cen již 6. ročníku Soutěže Chytrá města. Každoročně ji pořádá nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z. ú. s cílem podpory a propagace inovativních projektů a řešení v oblasti chytrých měst.

Osm miliard. To je odhadovaný počet obyvatel planety, který stále roste. Je to právě rostoucí počet populace a zvyšující se životní nároky, které nás nutí k novému přístupu v řízení obcí, měst a regionů. Vysoké nároky na dopravu, spotřeba energie nebo zvyšující se množství odpadu jsou pouze příklady problémů, se kterými se současné municipality potýkají. Jejich zástupci tak musí hledat zcela nová řešení situací, s nimiž se jejich předchůdci nepotýkali. Jsou proto nuceni objevovat revoluční způsoby řešení a východiska narůstajících problémů. Odpovědi na zmíněné problémy tak často nacházejí právě v principech Smart City a díky sdílení dobré praxe se posléze dostávají do povědomí široké veřejnosti

O propagaci a podporu inovativních řešení a vzájemné propojení inovátorů a vizionářů oblasti chytrých měst spolu se zástupci veřejné sféry dlouhodobě usiluje právě Smart City Innovations institut svými projekty soutěž Chytrá města, Smart Region Tour a Smart City Hub. V rámci letošního ročníku soutěže Chytrá města porota opět vybírala z širokého spektra přihlášených projektů, ale i přes silnou konkurenci mohl být vítěz v každé kategorii pouze jeden. Ocenění získaly projekty celkem v devíti kategoriích, a také osobnosti ze soukromého a veřejného sektoru, které se o rozvoj oblasti chytrých měst výrazně zasloužily, pět projektů získalo zvláštní cenu poroty. Vítězní protagonisté chytrých řešení si odnesli cenu ztvárňující náročnost a tíhu, kterou s sebou jejich role nese ve formě skleněné činky z dílny talentované sochařky Vendulky Prchalové. Celým odpolednem provázel charismatický moderátor Vladimír Kořen, jenž měl jako bývalý starosta města Říčany k tématu blízko a s účastníky se tak mohl podělit o své vlastní zkušenosti a postřehy z oblasti veřejné správy a chytrých měst.

Je nám potěšením oznámit jména vítězů, kterými pro letošní ročník v jednotlivých kategoriích jsou:

IDEA: „CÉRKA – Architektura budoucnosti. Projekt revitalizace území Dolu Frenštát“ (přihlašovatel obec Trojanovice),

MODEL: „Sencito – chytřejší obec“ (přihlašovatel Sencito s.r.o.

Projekt pro obec do 10 tis. obyvatel: „Chytrá ekologická komunální energetika včetně kogenerační jednotky na pelety“ (přihlašovatel Mikolajice),

Projekt pro město s 10 až 50 tis. obyvateli: „Hospodaření se srážkovými vodami – ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod“ (přihlašovatel město Uherský Brod),

Projekt pro město s 50 až 200 tis- obyvateli: „PlzniTo“ (přihlašovatel Správa informačních technologií města Plzně, p. o.),

Projekt pro město s více než 200 tis. obyvateli: „Rezidence Hvězdová“ (přihlašovatel DOMOPLAN, a.s.),

Projekt pro region: „Datový portál DATA KHK a katalog otevřených dat Královéhradeckého kraje“ (přihlašovatel Královéhradecký kraj),

Projekt pro stát: „Chytrá správa budov a vzdálené měření energií“ (přihlašovatel BeiT s.r.o.),

Mezinárodní projekt: „MERATCH – monitorovanie a smart manažment vodných zdrojov pre 21. storočie“ (přihlašovatel GOSPACE Tech s.r.o.),

Ocenění Osobnost pro veřejný sektor získal Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.

Osobností pro soukromý sektor se stal Ing. Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a spoluzakladatel společnosti nanoSPACE s.r.o.

Odborná porota soutěže udělila také pět zvláštních cen, z toho 3 ceny byly uděleny pod záštitou mediálních partnerů soutěže CHYTRÁ MĚSTA, a to časopisem Pro města a obce, Svět průmyslu a Facility manager společně s Development news:

1. Zvláštní cena – Budova nové radnice Prahy 12 (přihlašovatel Městská část Praha 12) – Za přínos v oblasti ochrany životního prostředí

2. Zvláštní cena – A-shape – komunitní aquaponický systém pro potravinovou soběstačnost (přihlašovatel Future Farming s.r.o.) – Za přínos v oblasti ekologického získávání potravin

3. Zvláštní cena – Digiškolka (přihlašovatel BAKALÁŘI software s.r.o.) – Za přínos ve vzdělávání dětí v předškolním věku

4. Zvláštní cena – Tichý svět (přihlašovatel Tichý svět, o.p.s.) – Za přínos v oblasti integrace osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících

5. Zvláštní cena – Tvoříme prostor (přihlašovatel město Ostrava) – Za zapojení občanů do realizace projektů ve veřejném prostoru

Současně bychom tímto rádi poděkovali všem partnerům soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2022, bez kterých by nebylo možné letošní ročník uskutečnit. Mezi partnery letošní soutěže patří: ČEZ ESCO, a.s., NetVoice s.r.o., Politinn a.s., Hitachi, BD SENSORS s.r.o., Regutec a.s. Mediálními partnery letošního ročníku byly časopisy Development News, Facility Manager, Pro města a obce a Svět průmyslu.

Soutěž se letos opět uskutečnila pod záštitou celé řady významných institucí, kterým patří také velké poděkování. Jsou jimi Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky, Svaz moderní energetiky, Národní centrum energetických úspor, Center of City of the Future a Centrum marketingového výzkumu a tržních analýz (VŠE). Velké díky patří také všem účastníkům a zástupcům přihlášených řešení.

I přes tíhu, kterou s sebou snaha o inovaci veřejné správy nese, pevně věříme, že jsme na správně cestě k budování inteligentních měst a šíření nové moderní praxe. Zároveň se již teď těšíme na nové projekty a řešení, které nás čekají v příštím roce.

V Brně dne 13. 12. 2022

Mgr. Tereza Karafiátová,

výkonná ředitelka, v.r.

Smart City Innovations Institut, z.ú.

www.soutezchytramesta.cz

Kontakt:

e-mail: gran@scii.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.