Skupina RAJA vykázala v roce 2022 tržby ve výši 1 720 milionů €, což je o 43% více než v roce 2021

Praha 16. května 2023 (PROTEXT) – Skupina RAJA, přední evropský výrobce obalových materiálů a kancelářských potřeb, dosáhla v kontextu hospodářského zpomalení a inflace v roce 2022 díky akvizici společnosti Viking a díky organickému růstu o 9,2 %, nárůstu tržeb o 43 %. Skupina tak pokročila ve své strategii stát se evropským multi-specializovaným B2B distributorem.

Skupina RAJA vykázala v roce 2022 tržby ve výši 1 720 milionů €, což je o 43 % více než v roce 2021. Tento nárůst reflektuje integraci společnosti Viking, online distributora kancelářských potřeb a vybavení a také organický růst firmy o 9,2 %. Společnost Viking skupina RAJA získala od společnosti Office Depot Europe ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021.

Provozní zisk společnosti Viking za rok 2022 činil 95 milionů €, zatímco v roce 2021 to bylo 103 milionů €, což zahrnuje očekávaný záporný provozní výsledek společnosti Viking, jejíž oživení začalo v roce 2022. Na srovnatelném základě (bez společnosti Viking) činil provozní zisk EBITDA skupiny RAJA 101 milionů €, dosahoval tak téměř stejné úrovně jako v roce 2021.

„Skupina RAJA opět dosáhla téměř 10% organického růstu. To je vzhledem k hospodářskému zpomalení, potížím s dodávkami a nedostatku některých surovin solidní výkon. Potvrzuje to význam naší strategie diverzifikace. Stali jsme se významným hráčem na evropském trhu kancelářských potřeb a vybavení a zároveň jsme si udrželi pozici největšího evropského distributora obalů. Díky dobré kontrole nákladů jsme udrželi provozní výsledek na zhruba stejné úrovni jako v roce 2021, přičemž jsme zmírnili růst cen, abychom i nadále zůstali konkurenceschopní.

Především jsme pokročili v realizaci našeho strategického projektu „RAJA Market“, který z nás udělá komplexního partnera pro naše zákazníky. Díky posílení obchodních a logistických synergií mezi našimi společnostmi budou mít zákazníci přístup ke kompletní nabídce po celé Evropě,“ uvedla Daniele Kapel-Marcovici, prezidentka a generální ředitelka skupiny RAJA.

Co se týká výsledků z České republiky, společnost RAJA na lokálním trhu si drží stabilní zisky 204 milionů korun českých. Výsledky na slovenském trhu byly ještě výraznější. Meziroční nárůst obratu byl v r. 2022 20%.

Vyvážená činnost

Skupina RAJA profitovala z růstu svých hlavních činností, tj. distribuce obalových materiálů a zařízení – zejména v průmyslovém, potravinářském, maloobchodním a online sektoru – a distribuce kancelářských potřeb a nábytku. Kromě toho zaznamenal dvouciferný růst prodej manipulační a skladovací techniky. Distribuce úklidových a hygienických potřeb a osobních ochranných pomůcek zůstala na dobré úrovni, a to i přes klesající poptávku po prostředcích proti covidu.

Viking se vrací k ziskovému růstu

Akvizice společnosti Viking v roce 2021, která následovala po akvizici společností JPG, Mondoffice a Kalamazoo v roce 2019 se skupina RAJA stala významným hráčem na evropském trhu online distribuce kancelářských potřeb a nábytku. V roce 2022 společnost Viking zaznamenala – poprvé po deseti letech – mírný nárůst tržeb a prodejní marže.

Do čela společnosti Viking byl jmenován nový výkonný tým. Výkonnou ředitelkou byla jmenována Christa Furter, která je podřízena Alainu Josseovi, členu výkonného výboru skupiny RAJA. Vedením společnosti Viking UK a Irsko byl pověřen Simon Allan-Brooks.

Prioritou týmu je upevnit růst obnovený v roce 2022, zejména díky nové prodejní a marketingové strategii. Společnost Viking vytvořila novou obchodní organizaci pro své klíčové zákazníky, představila svůj hlavní katalog v sedmi zemích a zřídila oddělení služeb zákazníkům ve Velké Británii. Dvě distribuční centra ve Spojeném království a Německu zlepšila dostupnost výrobků na skladě.

Akcelerace strategického projektu „RAJA Market“

V roce 2022 RAJA Group akcelerovala svůj projekt RAJA Market, aby se stala distributorem nabízejícím veškeré vybavení a spotřební materiál, který firmy potřebují pro své kanceláře, sklady, továrny nebo obchody.

Tento projekt spočívá v rozšíření a nasazení stávajících produktových řad ve všech společnostech skupiny díky posílení sdílení IT, logistických a digitálních zdrojů. Pro usnadnění těchto synergií zřídila skupina RAJA na konci roku 2022 nové oddělení marketingu a technologií, které bylo svěřeno Nathalii Chapusot, člence výkonného výboru.

Skupina RAJA pokračuje v digitalizaci svého podnikání. V roce 2022 tvořil online prodej 65 % jejich tržeb, zatímco v roce 2021 to bylo 47 %. Tři čtvrtiny zákazníků skupiny RAJA zadávaly objednávky online, a to buď prostřednictvím jedné z 38 webových stránek, e-mailem, online chatem nebo prostřednictvím řešení pro elektronické zadávání zakázek. Společnost zároveň nadále investovala do zlepšování zákaznické zkušenosti napříč všemi kanály. V listopadu 2022 tak RAJA France, mateřská společnost skupiny, získala ocenění Zákaznický servis roku 2023 v kategorii obchodních potřeb a zařízení.

Současně skupina RAJA pokračovala v rozvoji svých distribučních center. V roce 2022 rozšířila společnost RAJA Belgium svůj areál v Tongerenu o 16 000 m², čímž jeho plocha dosáhla 65 000 m². Společnost RAJA France zřídila ve svém distribučním centru Paris Nord 2 automatizovaný systém skladování palet, aby zvýšila dostupnost výrobků po celé zemi.

Nabídka šetrnější k životnímu prostředí

Skupina RAJA pokračuje ve vývoji alternativ k plastovým obalům. Mezi nejnovější příklady patří 100 % papírové bublinkové polstrované poštovní obaly, recyklované textilní výplně dutin a tepelně izolační papír. Rozšiřuje se také nabídka recyklovaných a recyklovatelných plastových obalů.

Skupina usiluje o snížení dopadu své činnosti na životní prostředí postupnou dekarbonizací svého vozového parku a zavedením plánu energetické efektivnosti ve všech svých podnicích s cílem snížit roční spotřebu o 10 %.

Nové oddělení CSR (

Korporátní Společenské Odpovědnosti)

a udržitelného rozvoje má za úkol řídit CSR strategii skupiny v jejích 26 dceřiných společnostech. Zaměří se na harmonizaci měření a snižování emisí CO2 a hodnocení přístupů dceřiných společností a jejich hlavních dodavatelů k CSR.

Výhled na rok 2023

Skupina RAJA v roce 2023 očekává, navzdory zpomalení hospodářského růstu, pokračující růst tržeb na všech svých trzích.

Jejími prioritami jsou zlepšení provozního zisku, návrat společnosti Viking k ziskovému růstu a realizace projektu RAJA Market posílením synergií mezi jednotlivými společnostmi skupiny. Skupina RAJA je i nadále otevřena akvizicím.

O RAJA Group

Skupina RAJA je předním evropským multikanálovým distributorem obchodních potřeb a vybavení. Skupina RAJA, která působí v 19 zemích a zahrnuje 26 společností, se specializuje na distribuci obalů, kancelářských potřeb a nábytku, průmyslového vybavení, ale i úklidových a hygienických potřeb a osobních ochranných prostředků. Společnosti skupiny obsluhují více než 2 miliony zákazníků v Evropě, od začínajících podniků až po nadnárodní společnosti, a to ve všech odvětvích: distribuce, průmysl, elektronický obchod, služby a administrativa. Jako francouzská nezávislá a rodinná skupina založená v roce 1954 se RAJA vyznačuje vysokou kvalitou svých výrobků, špičkovými službami, blízkostí a úzkým vztahem se svými zákazníky. Skupina RAJA se sídlem v Roissy nedaleko Paříže má 4 500 zaměstnanců a v roce 2022 dosáhla obratu více než 1,7 miliardy €. Nadace RAJA-Dani?le Marcovici, která byla založena v roce 2006, finančně podporuje projekty na podporu sociální a ekonomické samostatnosti žen a dívek ve Francii i po celém světě. Za posledních 17 let nadace podpořila více než 700 projektů realizovaných 350 nevládními organizacemi s celkovým rozpočtem přesahujícím 15 milionů €.

Raja-group.com

rajapack.cz

viking-direct.co.uk

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.