Školící program pro vedoucí pracovníky „Klima x“ vítá studenty vysokých škol po celém světě

Dubaj (SAE) 15. června 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Školicí program pro vedoucí pracovníky „Klima x“ nyní přijímá přihlášky od vysokoškolských studentů z celého světa. Budoucí studenti se mohou přihlásit na adrese http://climatexleadership.gauc.net/. Uzávěrka podávání přihlášek je 30. června 2023.

Cílem tohoto školicího programu, který strategicky podporují UNFCCC a UNESCO spolu s globálními partnery a který společně pořádají aliance Global Alliance of Universities on Climate (GAUC) a Asian Universities Alliance (AUA), je vybavit novou generaci dovednostmi, které jí umožní stát se budoucími lídry v oblasti klimatu. Zdůrazňuje synergický přístup, spojuje uznávané vzdělávací zdroje a nabízí inovativní učební plán.

Změna paradigmatu ve vývoji

Přechod na uhlíkově neutrální ekonomiku zahrnuje víc než jen odklon od fosilních paliv. Jde o „změnu paradigmatu ve vývoji, která dá vzniknout novému modelu modernizace, jenž může být nejen přínosem pro svět, ale také může přispět k zelené a prosperující budoucnosti,“ uvedl lord Nicholas Stern, předseda Grantham Research Institute na LSE a předseda akademického výboru GAUC.

Tuto změnu paradigmatu doprovází hluboké změny na trhu práce, které přinášejí zcela nové požadavky a příležitosti. „Dnešní mladí lidé jsou lídry a pilíři zítřka – a bez ohledu na svou budoucí kariéru musí považovat uhlíkovou neutralitu za společnou věc,“ prohlásil Dr. WANG Binbin, výkonný generální tajemník GAUC.

Školící program s názvem „Klima x“ zdůrazňuje transformační dopad změny klimatu a její úzké propojení s ostatními cíli udržitelného rozvoje OSN (SDG). Cílem školícího programu v roce 2023, který navazuje na úspěch pilotního školení „Klima x“ v roce 2022 určeného výhradně studentům členských univerzit GAUC, je pomoci více mladým lidem využít příležitostí, které přináší změna paradigmatu, a přispět k realizaci budoucnosti s nulovou spotřebou energie tím, že se do něj mohou přihlásit vysokoškolští studenti z celého světa.

Prestižní vzdělání na 28 univerzitách i mimo ně

Spojené arabské emiráty (SAE) budou v roce 2023 hostit konferenci OSN o změně klimatu (COP28), proto GAUC navázala strategické partnerství s Asijskou aliancí univerzit (AUA), která sdružuje 15 členských univerzit z celé Asie, a bude se podílet na organizaci školicího programu.

Toto partnerství rozšiřuje stávající síť členských univerzit GAUC a zaměřuje se na jedinečné výzvy v oblasti změny klimatu, kterým čelí tento kontinent, a zároveň zachovává komplexní globální perspektivu. V průběhu školicího programu budou odborníci z členských univerzit GAUC a AUA spolupracovat na přednáškách a workshopech zaměřených na synergii mezi změnou klimatu a klíčovými tématy GAUC – konkrétně na synergii mezi změnou klimatu a čistou energií, zdravím, katastrofami a udržitelnou módou.

Díky rozsáhlé celosvětové síti partnerů jsou součástí školení také různé workshopy, panelová sezení a mimoškolní přednášky, které přednášejí hosté z organizací přidružených k OSN, ze sektoru průmyslu, nevládních organizací, občanské společnosti a dalších.

Povýšení ze stážistů na budoucí lídry na poli klimatu

Aby studenti mohli přejít od znalostí o klimatu k důležitým činnostem v této oblasti, byl v rámci školicího programu zvolen přístup „školení školitelů“ prostřednictvím modulu „1+3“. V rámci modulu označuje číslo 1 online kurz, který trvá jeden měsíc v červenci; číslo 3 symbolizuje tři hybridní akce, které musí zapsaní studenti absolvovat od srpna do listopadu, aby uplatnili své vůdcovské dovednosti a znalosti o klimatu v praxi. Za třetí akci se bere akce vedená mládeží v rámci Globálního týdne mládeže pro klima 2023 (dále jen „Týden“), což je mechanismus, který GAUC a více než 100 globálních zúčastněných stran společně iniciovaly v roce 2022.

Po splnění požadavků modulu 1+3 budou studenti ze strany GAUC a AUA certifikováni jako školitelé v rámci programu „Klima x“. Školitelé v rámci programu „Klima x“, kteří během Týdne, který je letos naplánován na 20. až 24. listopadu, prokážou výjimečné vůdčí schopnosti a odhodlání, získají další čestný titul Průkopník „Klimatu x“. Průkopníci „Klimatu x“ budou mít také možnost být vybráni do delegace mládeže na konferenci COP28 GAUC a na konferenci COP28 v Dubaji představit hlavní body klimatických akcí mládeže v čele globální správy v oblasti změny klimatu.

Podrobný harmonogram školicího programu vedoucích pracovníků „Klima x“ najdete na adrese: https://gauc.net/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2101448


/Climate_x__Leadership_Training_Program_Welcomes_College_Students_Worldwide.jpg

KONTAKT: Lu Lin, +86-10-6278-6866, linlu@tsinghua.edu.cn

PROTEXT