Setkání na Hospodářské komoře pozvedne spolupráci mezi Katarem a ČR

Praha 11. července 2024 (PROTEXT) – V pondělí 8. července se v sídle Hospodářské komory ČR v Praze konalo významné setkání mezi katarskými zástupci a představiteli několika klíčových českých organizací a startupových projektů. Setkání mělo za cíl prohloubit ekonomickou spolupráci a podpořit inovace mezi oběma zeměmi.

Za katarskou stranu se účastnil šejch Faleh bin Nasser Al Thani, který má na starost kancelář česko-katarského výboru v Dauhá, která funguje pod záštitou katarské investiční agentury Invest Qatar. Stejně jako H.E. Vladimír Cnota, obchodní partner šejcha Al-Thaniho a předseda česko-katarského výboru HKČR.

České firmy a startupy zastupovali zástupci několika významných institucí z oblasti zdravotnictví, technologií a výzkumu. Setkání se účastnily mj. Misha Lebeda z magazínu Czech Strategic Technologies a Kateřina Šolcová z CUIP – Inovačního centra Univerzity Karlovy. Dále představil svou exkluzivní kliniku My Clinic na Praze 6 její ředitel pan Šafránek. Pan Viktor Pokorný představil aktivity ČAS – České agentury pro standardizaci. V neposlední řadě se jednání na Hospodářské komoře ČR účastnil i předseda jejího startupového výboru pan Patrik Juránek.

Setkání začalo ve 13 hodin a bylo zaměřeno na diskuzi o možnostech spolupráce v oblasti technologií, inovací a standardizace.

Hlavní body setkání byly následující:

Spolupráce v oblasti technologií a inovací: Kateřina Šolcová představila inovativní projekty a technologie vyvíjené v rámci CUIP. Zdůraznila potenciál pro společné projekty s katarskými partnery, které by mohly přinést nové možnosti v oblasti technologického vývoje.Zdravotnické inovace: Michal Šafránek z My Clinic hovořil o nejnovějších trendech v oblasti zdravotní péče a možnostech implementace nových technologií v Kataru. Spolu se svým týmem prezentoval několik úspěšných případů inovací ve zdravotnictví.Standardizace a mezinárodní spolupráce: Viktor Pokorný z ČAS se zaměřil na význam standardizace v mezinárodní spolupráci. Diskutoval o možnostech harmonizace standardů mezi Českou republikou a Katarem, což by usnadnilo obchodní a technologickou výměnu.Podpora startupů: Pan Patrik Juránek, předseda Výboru pro startupy při HKČR, hovořil o podpoře začínajících firem a inovátorů. Zdůraznil význam mezinárodní spolupráce a možností, které nabízí propojení českých a katarských startupových ekosystémů.

Po úvodním jednání mezi českými firmami a katarskou stranou následovalo důležité jednání mezi Startupovým výborem při HKČR a Vladimírem Cnotou a šejkem Falehem bin Nasser Al Thani. Tématem byla investice do startupových projektů. Toto jednání vyústilo v podepsání memoranda o spolupráci, v rámci nějž byla projevena ochota alokovat investice ve výši 75 milionů českých korun ze strany Vladimíra Cnoty a šejka Faleha bin Nasser Al Thani do českých startupových projektů.

Při slavnostním podpisu memoranda pan Cnota shrnul své pohnutky, které jej přiměly k investici do nadějných českých startupů:

„Těchto 75 milionů českých korun, které právě investujeme do českých startupů, v případě zajímavých úspěchů, jsme připraveni i navýšit na další investice. Zároveň přikládám velmi důležitý význam i tomu, že Invest Qatar připravil také svůj program na investice do startupů a otvírá se zde možnost propojit oba tyto výbory, jak katarský, tak český, a vzájemně spolupracovat při investicích do startupů. A to i proto, že samozřejmě katarský výbor může investovat mnohem více peněz než my. Otevírá se zde možnost i pro privátní investory ze Státu Katar i České republiky. Máme již pár startupů za sebou, a to nejen jako investice, ale i také následnou realizaci a prodej. Musím říct, že se nám naše investice zatím vyplatily, jelikož v Čechách máme mnoho šikovných lidí, kteří dokážou vymyslet projekty celosvětového významu. Stačí jim na to jen trochu pomoct a investovat finanční prostředky.“

Setkání na Hospodářské komoře bylo velmi úspěšné a ukázalo velký potenciál pro budoucí spolupráci mezi Českou republikou a Katarem. Zúčastnění se shodli na nutnosti dalšího rozvoje a prohloubení spolupráce v oblasti technologií, inovací a standardizace. Podepsání memoranda o spolupráci a významná investice do startupových projektů je bezesporu důležitým krokem vpřed.

Po setkání vyjádřili účastníci setkání svou spokojenost a naději na budoucí společné projekty. Zástupci HKČR rovněž zdůraznili význam těchto mezinárodních setkání pro posílení hospodářských a technologických vazeb mezi oběma zeměmi.

Během následujících týdnů budou probíhat další jednání a plánování konkrétních projektů. Očekává se, že spolupráce mezi českými a katarskými partnery přinese nové inovace a rozvoj v klíčových oblastech ještě v tomto roce.

 

Zdroj: CCPF

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.