Šéfredaktorka ČTK: Zpravodajství ČTK o konfliktu v Gaze je vyvážené a neutrální

Praha 27. června 2024 (PROTEXT) – Zpravodajský server Novinky.cz publikoval 26. června 2024 článek s titulkem “Agentura ČTK ustoupila od označování Hamásu za “teroristické hnutí”. Jelikož text se zavádějícím titulkem i perexem vzbudil polemiky na sociální sítích, pokládám za nutné poskytnout širší vysvětlení.

Česká tisková kancelář nedospěla k žádnému názorovému obratu ohledně tvorby zpravodajství o konfliktu v Gaze, jak titulek a perex článku naznačují. Redakční pokyny jsou stále stejné už více než půl roku, což bylo uvedeno i v odpovědi, kterou redaktor Novinek.cz obdržel, a kterou koneckonců v článku cituje. Znění titulku zmiňovaného článku je závěr redakce Novinky.cz, který, jak uvádí, vychází z její redakční rešerše. Metodika této analýzy ve článku zmíněna není, lze pouze usuzovat, že šlo o prosté sčítání výskytu spojení “teroristické hnutí” ve zprávách, v nichž se vyskytuje výraz Hamás za určité časové období.

Co toto kritérium vypovídá o tom, nakolik je zpravodajství ČTK o konfliktu vyvážené a neutrální, jak jí ukládá Zákon o ČTK? Podle mého soudu zhola nic. Tuto otázku si přitom autor článku vůbec nepoložil, natož aby například oslovil experty, kteří detailně znají zpravodajství ČTK o Blízkém východě v plné šíři a požádal je o jejich názor.

Znamená snad, že pokud ČTK u každého výskytu výrazu Hamás neuvede spojení “teroristická organizace” či “teroristické hnutí”, podporuje teroristy? Tuto interpretaci, která se objevuje u reakcí na zmíněný článek, kategoricky odmítám. Pokud by totiž platila, musela by do nějaké míry podporovat teroristy značná část médií, dokonce i včetně některých izraelských. Ani ta pokaždé, když napíší výraz Hamás, neuvedou ve 100% případů “teroristické hnutí” či “teroristická organizace”. Tak to činí i většina českých médií.

ČTK je jako jakákoliv jiná svobodná zpravodajská agentura beznázorové médium. Jejím úkolem je přinášet fakta a vyjádření obou stran konfliktu, důsledně uvádět jejich zdroje. Názor na konflikt i jeho jednotlivé aktéry nechť si vytvoří čtenář sám.

ČTK zprávy důsledně zasazuje do kontextu. V případě konfliktů nic účelově nezamlčuje. Nepřipomíná snad zpravodajství ČTK denně ve svém zpravodajství, že na počátku současné války v Gaze byl teroristický útok Hamásu na Izrael? Tuto informaci opakujeme neustále. A pokud snad místo spojení “teroristický útok” použijeme například výraz “masakr”, nejde v žádném případě o relativizaci toho, co se 7. října 2023 stalo.

ČTK rovněž není povinna přejímat způsob komunikace či klasifikaci jakéhokoliv státního orgánu. Je již více než 30 let agenturou veřejnoprávní. Stát neodpovídá za závazky agentury a agentura neodpovídá za závazky státu. To zaručuje mimo jiné i to, že v případě změny politické garnitury není ČTK povinna přejímat automaticky i rétoriku nové vlády, jak byla nucena činit značnou část své historie.

Od roku 1996 nemá ČTK od státu garantovány žádné příjmy, daňoví poplatníci žádnou formou nepřispívají na její provoz. Na ten si vydělává zejména prodejem zpravodajství médiím, institucím a firmám. Fakt, že jako jediná národní agentura v postkomunistické Evropě je finančně soběstačná, svědčí o tom, že její zpravodajství je kvalitní a nezastupitelné.

 

Radka Matesová Marková, šéfredaktorka zpravodajství ČTK