Sedmý Světový kongres umělé inteligence byl zahájen v Tianjinu

Tianjin (Čína) 19. května 2023 (PROTEXT) – V Národním kongresovém a výstavním centru (Tianjin) se konalo slavnostní zahájení sedmého Světového kongresu umělé inteligence a Světového summitu o inovacích a spolupráci v oblasti inteligentních technologií.

Wan Gang, místopředseda třináctého Národního výboru Čínské lidové politické poradní konference a předseda Čínské asociace pro vědu a technologii, předložil klíčovou zprávu. Chen Min’er, tajemník Městského výboru KSČ v Tianjinu, pronesl projev. Singapurský ministr pro národní rozvoj, pan Desmond Lee Ti-Seng, předseda regionálního výkonného výboru Mogileva v Bělorusku, Anatoly Mikhailovich Isachanka, obchodní komisař pro Čínu (HMTC), pan John Edwards, čínský ministr školství, pan Huai Jinpeng, a ministr vědy a technologie, pan Wang Zhigang také pronesli proslovy. Obřadu předsedal Zhang Gong, starosta Tianjinu.

Wan Gang ve svém úvodním příspěvku zdůraznil, že vývoj čínské umělé inteligence se pevně drží hlavní linie „umožnění podstatného rozvoje ekonomiky a podpory sociálního rozvoje“. Prostřednictvím trakce přes aplikaci a poptávku, otevření inovačního systému, vedoucí úlohy platformy, spolupráce inovací mezi průmyslem, akademickou sférou, výzkumem a aplikací, byly vytvořeny systémy výzkumu a vývoje a aplikační ekologie s čínskými charakteristikami, které podporují průmyslovou modernizaci a sociální pokrok, vedou všechny oblasti ekonomiky a společnosti k přechodu od digitalizace a zasíťování k umělé inteligenci.

Chen Min’er zdůraznil, že prezident Xi Jinping přikládá velký význam rozvoji umělé inteligence a digitální ekonomiky. S tématem „Rozsáhlý rozvojový prostor inteligence a Motor udržitelného růstu“, Světový kongres o inteligenci podpoří všechny účastníky ke společné diskuzi o nových otázkách v inteligentní éře a naplánuje nový model pro inteligentní spolupráci. Tianjin je ochoten využít kongres jako médium k výměně nových nápadů a technologií, dále posílit interakci vědy a technologií, průmyslové spolupráce a realizace projektů, hledat širší rozvojový prostor, udržitelnější hnací motor růstu a sdílet nové příležitosti rozvoje digitální ekonomiky.

Pan Desmond Lee Ti-Seng uvedl, že letošní kongres shromáždil podobně smýšlející odborníky z celého světa, aby diskutovali o zkušenostech a inovativních řešeních souvisejících s umělou inteligencí. Singapur využije patnácté výročí vývoje a výstavby Čínsko-singapurského ekoměsta jako příležitost k prohloubení spolupráce s Tianjinem v oblasti udržitelného rozvoje a výstavby inteligentních měst, posílení výměn a vzájemného porozumění a otevření nové kapitoly spolupráce.

Isachanka řekl, že Světový kongres o inteligenci je důležitou platformou pro vědce a podnikatele k diskusi o předních trendech ve vývoji umělé inteligence a shromažďování nejlepších světových zástupců v oblasti inteligence. Tianjin je koncentrací průmyslu umělé inteligence. Doufá, že se zde budou vyměňovat a sdílet zkušenosti a znalosti v oblasti umělé inteligence s cílem podpořit spolupráci mezi oběma stranami a dosáhnout praktických výsledků.

V průběhu sedmého Světového kongresu o inteligenci se bude konat řada aktivit, jako jsou podepisování projektů, paralelní fóra, výstava inteligentních technologií, soutěže a inteligentní testy. Téměř 500 podniků uvedených na žebříčku Forbes Top 500 jak v tuzemsku, tak v zahraničí a známé technologické podniky, které se budou snažit vytvořit mezinárodní událost se shromažďováním inovativních zdrojů, špičkovým průmyslovým rozvojem a lepšími chytrými zkušenostmi.

Kontakt: Fan Yingming

Tel: 0086-13702005832

E-mail: fym@wicongress.org