Schlieger poradí nízkopříjmovým domácnostem s úsporami NZÚ Light

Praha 11. května 2023 (PROTEXT) – Dotační program NZÚ Light, který je určen pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, nově umožňuje získat finanční prostředky na instalaci solárních termických nebo fotovoltaických systémů na ohřev vody. Společnost Schlieger má jako jednička na trhu s instalacemi těchto systémů bohaté zkušenosti a zákazníkům nabízí okamžitou odbornou pomoc jak se zapojením do dotačního programu, tak s následnou realizací.

DOTACE PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI

NZÚ Light mohou využít vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu nebo trvale obývané rekreační stavby s pobytem počínajícím před 12. 9. 2022. Podmínkou je, že musí být všichni členové domácnosti příjemci starobního či invalidního důchodu, nebo na svou domácnost pobírají od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

Dotace může posloužit k zateplení domu, výměně oken či dveří a nově také k instalaci solárních termických nebo fotovoltaických systémů na ohřev vody. Maximální výše dotace pro tyto systémy je 90 000 Kč a žadatel o dotaci může čerpat prostředky jen na jeden systém. Rozhoduje se tedy mezi solárním termickým ohřevem vody a solárním fotovoltaickým ohřevem vody.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA REALIZACI

Žádost o dotaci může být podána před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení.

„NZÚ Light vnímáme velmi pozitivně, protože je zacílena na nízkopříjmové domácnosti a umožňuje jim dosáhnout na realizaci zakázky tím, že nabízí dotační prostředky ještě před samotnou realizací,“ uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger. „To je rozdíl od NZÚ, v jejímž rámci jsou peníze z dotačního programu vypláceny až po realizaci zakázek. O tento dotační titul je z řad potenciálních zákazníků předpokládaný velký zájem.“

POMOC ZÁKAZNÍKŮM S PŘÍPRAVOU DOKUMENTACE

K podání žádosti o dotaci NZÚ Light je třeba doložit řadu dokumentů. Patří mezi ně potvrzení o vedení bankovního účtu žadatele a doklady prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení. Je rovněž nutné pořídit fotodokumentaci stavu objektu před započetím realizace a důležitou součástí je i odborný posudek „Zpráva o navrhovaných opatřeních“. „Tento posudek vypracují odborníci například z Energetického konzultačního a informačního střediska,“ doplňuje Matějovič.

Pro řadu lidí se zdají být podmínky jasné a přehledné. Každodenní praxe však ukazuje, že cílová skupina NZÚ Light, tedy příjemci starobního či invalidního důchodu, mají s internetem, bankovnictvím a fotografováním menší zkušenosti. Vyplňování dokumentů a pořizování fotografií se spíše podvědomě brání a častěji uvítají odbornou pomoc. „S přípravou dokumentace pro NZÚ má naše společnost bohaté zkušenosti. V prvním čtvrtletí 2023 bylo naším dotačním oddělením podáno více než 3 000 žádostí o dotaci, doložili jsme přes 1100 realizací, a zákazníkům tak bylo vyplaceno více než 130 milionů korun. Nejsme tedy v oboru žádným nováčkem. Dokážeme pružně reagovat na podněty zákazníků, komunikovat s administrátory Státního fondu životního prostředí a doplňovat potřebné doklady i fotodokumentaci,“ upřesnil Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger. „Instalaci solárních systémů na ohřev vody musí podle podmínek stanovených NZÚ Light provádět odborně způsobilá osoba a dotaci nelze získat, pokud by ji žadatel prováděl svépomocí. I proto je nabídka společnosti Schlieger na pomoc s dotacemi a s celou realizací pro zákazníky tak důležitá.“

SOLÁRNÍ SYSTÉMY, FVE A DOBA REALIZACE

Od svého založení do současné doby společnost Schlieger realizovala přes 10 000 instalací. Z toho je 750 instalací sad solárních kolektorů (7,5 %), 2 520 instalací tepelných čerpadel (25,2 %) a 6 730 fotovoltaických elektráren (67,3 %). Doba realizace se v současné době pohybuje kolem 4 měsíců, přes 120 montážních týmů dokáže každý měsíc instalovat 1 200 zakázek.

O společnosti SCHLIEGER

Česká společnost SCHLIEGER působí v ČR i zahraničí již 13 let. Specializuje se výhradně na obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla a solární ohřev vody. Na kontě má 10 000 úspěšných instalací, fotovoltaické elektrárny kompletuje a tepelná čerpadla sama vyvíjí, zatímco výroba probíhá v zahraničí. Pracovníci společnosti mají dlouholeté zkušenosti s poradenstvím, navrhováním i samotnou realizací těchto systémů. Ty šetří peníze již tisícům zákazníků po celé ČR i v dalších státech Evropy. Více informací naleznete na www.SCHLIEGER.cz.

ČTK ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.