Sazby DPH pro tiskové publikace

Praha 12. května 2023 (PROTEXT) – Ve čtvrtek 11. 5. 2023 byl představen návrh opatření vlády ke snížení schodku státního rozpočtu. Návrh zahrnuje také přeřazení prodeje novin do základní sazby DPH 21 % a přeřazení časopisů do jednotné snížené sazby DPH ve výši 12 %. Doposud byla v ČR jednotná sazba DPH pro periodický tisk – tedy deníky i časopisy – ve výši 10 %.

K vládnímu návrhu poskytla prohlášení předsedkyně správní rady Unie vydavatelů L. Šmuclerová, v němž uvedla: „Návrh navýšit DPH u novin z 10 % na 21 % vypadá jako snaha zabít vydávání novin v České republice. K navýšení cen energií a papíru může více než 100 % navýšení DPH být posledním hřebíčkem do rakve jednoho mediatypu v České republice.

Málokdo si uvědomuje, že krach jedněch novin může v Česku způsobit domino efekt. Deníky jsou svázány pupeční šňůrou společné distribuce novin, která v noci z tiskáren rozváží výtisky do prodejen v přesných časech po celé republice. Jakmile odpadne jeden deník (třeba právě kvůli zvýšení DPH), ostatní vydavatelé zbylé náklady na distribuci, které na ně tím pádem připadnou, již nemusí unést a budou muset svůj titul zavřít také. Domino efekt se spustil.

V důsledku tohoto kroku se vláda může stát hrobníkem demokratického tisku v České republice. Deníky byly a jsou pro čtenáře kotvou, jak se vyznat v dezinformacích na internetu. Vláda tuto kotvu lidem může navýšením DPH vzít. Hrozí tak zvýšená konzumace zpráv z internetu, kde technologické platformy žádnou zodpovědnost za obsah šířený na internetu nenesou a redakční odpovědnost vydavatele nemají.

Navíc důvod rozdělit noviny, časopisy a knihy do různých sazeb DPH nedává vůbec žádnou logiku. Vyjádření, které vláda poskytla, že některé časopisy vycházejí také jako vědecké, je směšné. Časopisům, kterým návrh zvedá DPH z 10 % na 12 %, tato situace také nepřinese nic než další ekonomický tlak, což se může projevit na kvalitě, počtu vydávaných tiskových publikací atd. atd.

Print v České republice nedostal v době covidu žádnou státní pomoc, podporu ani daňovou úlevu. Na rozdíl od ostatních evropských zemí. A mimochodem, pokud by se navýšilo DPH u novin tak, jak vláda navrhuje, pak bude Česká republika mít nejvyšší DPH pro tiskové publikace v Evropě. Viz sazby DPH v některých zemích: Německo 7 %, Polsko 8 %, Itálie a Španělsko 4 %, Francie 2,1 %.

V Česku teď dostávají knihy 0 %. Jako kdybychom zde, v Česku nevěděli, že i deníky a časopisy, stejně jako knihy, pomáhají v rozvoji kultury a vzdělanosti. Mají zásadní roli nezávislého média – klíčového pilíře demokracie!“

Považujeme proto za nutné, aby ministerstvo financí upravilo předložený návrh opatření, který byl zjevně připraven bez diskuse se zástupci odvětví. Vůbec nebere v úvahu možné negativní dopady na postižený sektor. Unie vydavatelů je i nadále připravena se zástupci vlády diskutovat o stabilizaci státních financí. Řešením ale nesmí být diskriminace jedné ze skupin periodického tisku a z toho vyplývající destrukce celého vydavatelského odvětví. Opatření nesmí otevírat prostor pro šíření dezinformací a ohrožovat svobodný přístup občanů ke kvalitním informacím vytvářeným s profesionální redakční a vydavatelskou odpovědností.

Unie vydavatelů proto odmítá návrh výrazného zvýšení sazby DPH u novin a časopisů. Za naprosto nepřijatelné a neodůvodněné považuje rozdělení tisku na noviny a časopisy z hlediska sazby DPH. Taková praxe nemá obdobu v dalších členských zemích EU.

Nejedná se však o žádné teoretické cvičení a úvahy o možných dopadech zvýšení sazby DPH. V ohrožení je totiž nejen svobodný přístup občanů ke kvalitním informacím, ale také stovky a možná tisíce pracovních míst v redakcích, servisních službách vydavatelů, tiskárnách a v distribuci a prodeji periodického tisku. Může dojít k celkovému rozrušení distribučního systému, který se dotkne jak vydavatelů novin, tak časopisů.

Zvýšením sazby DPH by se ČR vydala zcela opačným směrem, než kterým se ubírá Evropa. Evropská unie již v roce 2018 umožnila všem členským státům EU zavést v některých případech dokonce až nulovou sazbu DPH, která se předpokládala s ohledem na jejich celospolečenský význam, že bude využita právě u tiskových publikací.

Unie vydavatelů proto považuje za jediné přijatelné řešení zavedení super snížené – nulové sazby DPH – pro prodej knih, novin a časopisů. Nelze totiž mezi těmito kategoriemi vytvářet vůbec žádné odůvodnitelné rozdíly.

Unie vydavatelů je profesní asociace vydavatelů tiskových publikací v České republice. Aktuálně zastupuje 43 členů vydávajících více než 420 tištěných titulů a více než 200 webových titulů. Členové zaměstnávají přes 5000 pracovníků v redakcích, tiskárnách a v distribuci periodického tisku. Tištěné tituly mají zásah 83 % populace České republiky ve věku 12 až 79 let a představují více než 89 % celkového objemu hrubých inzertních příjmů vydavatelů. V oblasti online publikování profesionálně vytvářeného obsahu představují weby členů převážnou většinu obsahu vytvářeného v České republice. Profesní asociace je členem evropských vydavatelských asociací EMMA – ENPA a světových vydavatelských asociací WAN IFRA a FIPP.

Kontakt: Unie vydavatelů, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8

e-mail: unie@unievydavatelu.cz

www.unievydavatelu.cz