Rudolf Červenka: Poselství do roku 2023

Praha 5. ledna 2023 (PROTEXT) – Vydavatel knih, překladatel a matematik Rudolf Červenka ve videu, které je součástí cyklu nesoucí název Hovory „R“, pronesl několik přání do nového roku. Zároveň upozornil na připravovanou knihu Hovory „R“ – Úvahy a návrhy.

V úvodu videa umístěném mimo jiné na Youtube (playlist: Hovory „R“, identifikátor: @nakladatelstvi_leda) pronesl Rudolf Červenka přání osobní: „Přeji vám, abyste v případě, že budete stát před nějakým zásadnějším rozhodnutím, dali přednost té variantě, která znamená v brzkém čase námahu a vytoužený výsledek přinese až poté. Býváme totiž jako lidé docela pohodlní a dáváme přednost řešením, která nás v blízké době moc nezatíží. Svého cíle ale dosáhneme jistěji, když budeme postupovat obráceně.“

„Dále navrhuji, abychom si vzali příklad z některých proudů na Západě, jejichž heslem je Discipline is Destiny nebo Consistency is the Key – kázeň je naším osudem, klíč spočívá v soustavnosti, v důslednosti. Je vidět, že ne všechno, co k nám ze Západu přichází, jsou bizarní podivnosti. Pokusme se tedy tyto smysluplné myšlenky následovat.“

Na rovině společenské upozornil Rudolf Červenka na to, abychom se snažili navrátit moci její autenticitu, která má vycházet z lidu a lidu sloužit. Všechno ostatní je třeba odvrhnout. Na této cestě nám mají být dobrým pomocníkem naši předkové, kteří pro nás tento svět vybudovali, mnozí z nich na nás, na své potomky přitom mysleli. My bychom jim za toto úsilí měli být vděční a budovat dál tento svět pro své potomky a jejich děti, které možná ještě ani nejsou na světě.

Rudolf Červenka také připomněl, že zdaleka ne všichni mají nejlepší podmínky pro život. Jsou tu i tací, kteří bez vlastního zavinění mají podmínky velmi obtížné. Zmínil příběh malé holčičky Lilli a navrhl, abychom jí pomohli. Odkázal se na své předchozí video a pobídl, aby čtenáři zprávy či diváci videa pomohli jí či případně někomu jinému, o jehož nouzi vědí a pokusili se v novém roce co nejúčinněji pomoci.

Zmínil také důležitost osobních setkání a inspirace v podobě čtenářských zážitků. V této souvislosti připomněl heslo nakladatelství LEDA: „Čtěte, čtěte hodně, cestujte a setkávejte se s lidmi“. K setkávání mohou sloužit i čtenářské kluby, ke kterým uvedl plán pro nejbližší dobu: „U nás je čtenářských klubů málo, a tak jeden chceme vytvořit letos brzy pro příznivce a členy Klubu Ledy. Budeme se setkávat přibližně jednou za měsíc, budeme mluvit o knihách a budeme se věnovat i jiným kulturním činnostem.“

Rudolf Červenka připravuje k vydání v nakladatelství Leda knihu Hovory „R“ – Úvahy a návrhy, určenou zájemcům, které neuspokojuje povrchnost současné společenské diskuse. Kniha je inspirována slavným dílem Prorok libanonsko-amerického autora Chalíla Džibrána, jejíž ilustrovanou verzi Leda vydala.

Hovory „R“ jsou pojmenovány podle symbolické skleněné růže, jež je v každém dílu přítomna, aby připomněla štěstí a radost, lásku a krásu. Vyhýbají se osobním útokům a zesměšňování zastánců odlišných názorů, snaží se naopak uvádět prospěšné zásady a možná řešení. V rámci pohledu, který považuje za mimořádně důležitou míru věcí, jsou odmítány krajnosti.

Kontakt:

Dagmar Červenková

nakladatelství Leda

e-mail: dagmar.cervenkova@leda.cz