Ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba získala ocenění nejvyššího duchovního představitele Bhútánu

Praha 15. srpna 2023 (PROTEXT) – Uznání Jeho Svatosti 70. Je Khenpo, nejvyššího duchovního představitele Bhútánu, získala jako doposud první a jediná občanka České republiky. Ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba ho převzala v hlavním městě Thimphu.

Ocenění vydala Jeho Svatost za „podporu péče, ochrany, vzdělání, sanitace a zdraví pro děti v Bhútánu“ a obsahuje přání, „aby tyto ctnostné skutky byly přínosem pro všechny cítící bytosti.“ Podle buddhistického kalendáře je datováno k příznivému datu 15. dne 6. měsíce roku vodního ženského králíka (1. srpna 2023).

Pavla Gomba ocenění převzala z rukou Jeho Eminence Lopena Lhengyes během monitorovací mise programů UNICEF v Bhútánu. “Toto významné uznání je především oceněním české solidarity a sounáležitosti. Lidská společnost prospívá, pokud jsou její materiální, hodnotové i duchovní aspekty v rovnováze. Česká pomoc od roku 2003, kdy jsem Bhútán navštívila poprvé, zahrnuje jak programy UNICEF, tak konkrétní pomoc jednotlivým dětským mnichům. Tato pomoc však není jednosměrná – i my hodnotově těžíme ze setkání s myšlenkami a duchovní inspirací, které se nám z Bhútánu dostává,“ uvedla Pavla Gomba.

Programy na zajištění pitné vody, vzdělání a ochrany dětí žijících v buddhistických klášterech loni česká pobočka UNICEF podpořila částkou 7 107 931 Kč. Za celou dobu spolupráce od roku 2008 hodnota podpory dosahuje 48,4 milionů Kč, které zajistily mj.:

• instalaci systémů bezpečné filtrace vody v 16 klášterních školách a 2 klášterech pro celkem 1 130 dětských mnichů a 100 mnišek

• vybudování nádrží a vodovodního potrubí pro 390 mnichů z 8 klášterních škol

• instalaci tepelných čerpadel dodávajících teplou vodu pro osobní hygienu 134 mnichům a 125 mniškám ze 4 klášterních škol a 2 klášterů

• distribuci 260 digitálních vah, 500 plakátů s měřítkem výšky a 260 souprav první pomoci pro 235 klášterních institucí

• vyškolení 67 mnichů a 19 mnišek z 58 klášterních škol a 9 ženských klášterů pro zajištění provozu a preventivní údržbu vodovodních zařízení, z čehož má přínos 3 206 dětských mnichů a 407 dětských mnišek.

Jedním z mimořádných počinů, které Pavla Gomba osobně iniciovala, byla operace dětského mnicha Dorjiho Gyeltshena v roce 2019 v Praze. „Zajištění prostředků, operačního týmu, zdravotnického zázemí i všech vstupních a pobytových víz a úředních formalit bylo náročné. Když jsem se však tento týden s Dorjim po čtyřech letech znovu setkala a viděla ho chodit, dokonce běhat a hrát jeho oblíbený fotbal, bylo to tou největší odměnou. I když preferuji konání dobra v anonymitě, ocenění Jeho Svatosti Je Khenpo si nesmírně cením. Je pro mne i mé spolupracovníky velkou motivací pokračovat v tom, co má největší smysl – pomoci potřebným,“ říká Pavla Gomba.

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 90,3 % všech získaných prostředků.

Kontakt: Lucie Štěpánková, lstepankova@unicef.cz, www.unicef.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.