Psychiatrická nemocnice Bohnice otevírá nový pavilon

Praha 11. listopadu 2022 (PROTEXT) – V pátek 11. listopadu 2022 otevírá Psychiatrická nemocnice Bohnice nový pavilon urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče. Zkušební provoz v přízemí, kde je k dispozici 30 lůžek, byl zahájen v polovině tohoto roku. Dalších 20 lůžek se nyní otevírá v prvním patře.

Nový pavilon přispěje k výraznému zvýšení komfortu pro pacienty nemocnice. O pacienty v akutním stadiu duševního onemocnění bude postaráno v maximálně přívětivém prostředí. Oddělení disponuje celou řadou technických bezpečnostních prvků, které však neubírají na pocitu důstojnosti. Vedle dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím je stanice bohatě vybavena společenskými prostory v podobě vzdušných respirií, na zeleň bohatých zahrad či venkovním sportovištěm. Jsou zde také místa, kde si mohou pacienti v soukromí užít návštěv anebo být sami se sebou. Přívětivost prostředí není to jediné. Mění se i koncepce samotné péče o nemocné. Terapeutický tým uplatňuje intervence převzaté z mezinárodně uznávané metodiky Safewards včetně praktického zvládání deeskalačních přístupů, které trénuje v cvičném prostředí. Léčba duševních poruch je zde založená nejen na nejnovějších poznatcích z oboru psychiatrie, ale také na intenzivním sledování a vyhodnocování aktuálního stavu pacienta nepřetržitě 24 hodin denně s využitím moderního monitorovacího vybavení a intervenčních škál. Nezastupitelnou roli sehrává odborná erudice a lidský přístup zdravotníků. Role pacienta zde není pasívní. Tým usiluje o co největší zapojení pacientů do rozhodování o jejich léčbě, pochopitelně s přihlédnutím k jejich duševnímu stavu a aktuálním schopnostem. Dopomoci jim k tomu mohou i rodinní příslušníci či peer konzultanti, kteří bývají součástí terapeutického týmu.

Na základě studie proveditelnosti vypracované v roce 2016 a po odsouhlasení záměru na MZ ČR v roce 2017, zahájila společnost KANIA a.s. činnosti spojené se zpracováním projektové dokumentace. Celý projekt byl rozdělen na dvě etapy – výstavbu nového objektu a rekonstrukci stávajícího pavilonu. První etapa, zahájená koncem roku 2020, zahrnovala výstavbu nového pavilonu. Vybraná stavební společnost KONSIT a.s. dokončila realizaci na konci roku 2021. Po vydání kolaudačního souhlasu a následném vybavení mobiliářem byl na odděleních zahájen zkušební provoz. Celkové náklady stavby dosáhly 200 mil. Kč; náklady na přípravné, projekční práce včetně řízení projektu v souhrnu 7 mil. Kč; doplnění mobiliářem stálo dalších 9 mil. Kč.

Po zajištění dalších finančních prostředků zbývá dokončit druhou etapu, která zahrnuje rekonstrukci původního objektu a přímé napojení na nový pavilon. Vytvoří tak celek, nemocniční komplement, a převezme i činnosti stávajícího centrálního příjmu, který nesplňuje současné požadavky na prostorové a technické vybavení.

MUDr. Zuzana Barboríková, MBA

Ředitelka Psychiatrické nemocnice Bohnice

Kontakt:

http://bohnice.cz/lecba/akutni-pece-1/

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.