Průzkum: Užívání e-cigaret v Česku. U více než 60 % kuřáků poklesla díky vapingu spotřeba cigaret

Praha 28. dubna 2023 (PROTEXT) – Pro téměř polovinu (42 %) českých kuřáků, kteří se rozhodli začít užívat e-cigarety, představovaly náhradu klasického kouření. U více než 60 % kuřáků poklesla díky vapingu spotřeba cigaret, přičemž každý pátý díky nim už omezil kouření téměř na minimum. To ukázal nový průzkum o užívání e-cigaret v ČR realizovaný výzkumnou agenturou Ipsos pro Komoru elektronického vapování (KEVAP). Dotazování proběhlo na vzorku 525 respondentů, kteří pravidelně užívají elektronické cigarety. Podle získaných dat uživatelé na elektronických cigaretách oceňují hlavně to, že nezapáchají a že představují méně škodlivou alternativu oproti klasickým cigaretám.

Počet uživatelů e-cigaret roste

Obliba vapingu neboli užívání elektronických cigaret v Česku roste a v roce 2021 se podle Národního průzkumu užívání tabáku a alkoholu v ČR počet uživatelů zvedl ze 4,8 % populace na 7,4 %, což z něj činí nejoblíbenější alternativu klasických cigaret. Nový průzkum realizovaný výzkumnou agenturou Ipsos pro Komoru elektronického vapování (KEVAP) ukázal, že 2 ze 3 vaperů s užíváním začali až po 25. roce života, přičemž tomuto rozhodnutí v 92 % případů předchází konzumace jiných tabákových nebo nikotinových výrobků.

„Dosud na českém trhu chyběl průzkum, který by byl proveden na dostatečně velkém vzorku uživatelů e-cigaret, a z něhož by tudíž bylo možné vyvozovat širší závěry. To se nyní mění a z výsledků se nám potvrdilo, že většina vaperů využívá elektronické cigarety jako náhradu ke klasickému kouření, která jim pomáhá snižovat závislost na běžných cigaretách, jež předtím drtivá většina z nich kouřila alespoň jednou denně. Spotřebu běžných cigaret díky elektronickým omezilo přes 60 % uživatelů,“ shrnuje Robert Hrdlička, prezident Komory elektronického vapování.

E-cigareta jako nástroj pro boj se závislostí

Z 63 % uživatelů elektronických cigaret, kteří uvedli, že díky nim dokázali snížit konzumaci tabákových cigaret, jich třetina omezila kouření téměř na minimum. 42 % těch, kteří před vapováním používali klasické cigarety, vnímá e-cigarety přímo jako nástroj, jak s kouřením zcela přestat. „Vapeři zároveň oceňují i nižší škodlivost této alternativy v porovnání s klasickými cigaretami, což potvrzují zkušenosti z necelých 20 let jejich existence i nezávislé studie. Podle britského ministerstva zdravotnictví jsou elektronické cigarety přibližně o 95 % méně škodlivé než ty tabákové, což si uvědomují také dotázaní,” doplňuje Hrdlička. Nižší zdravotní škodlivost je dle výsledků výzkumu pro kuřáky 3. nejdůležitějším důvodem, proč se přesouvají k elektronickým alternativám.

Vapeři oceňují hlavně méně zápachu a restrikcí

Nejvýznamnějším důvodem, proč kuřáci přechází k e-cigaretám, je to, že tyto výrobky nezapáchají a mají díky nim možnost vapovat tam, kde je běžně zakázáno kouřit. Mezi další motivace patří menší škodlivost pro okolí i jejich levnější cena. Výběr příchutí se z hlediska důležitosti umístil až za těmito faktory, a to i mezi mladými uživateli (18–26). Zároveň se ale potvrdil význam příchutí při omezování kouření – 38 % uživatelů uvádí, že jim netabákové příchutě pomohly s přechodem od klasických cigaret.

89 % mladých uživatelů dříve užívalo jiné tabákové či nikotinové výrobky

„Průzkum zároveň vyvrací mýtus, že elektronické cigarety představují zejména riziko pro rozvoj závislosti u mladistvých uživatelů. 96 % vaperů uvedlo, že začalo e-cigarety užívat až po 18. roku a 89 % mladých uživatelů ve věku 18–26 let před tímto rozhodnutím již bylo uživateli nějakého z tabákových či nikotinových výrobků,” shrnuje výsledky Hrdlička. Pro 4 z 10 kuřáků jde primárně o způsob, jak se zbavit závislosti na klasických cigaretách a v případě mladých uživatelů (18–26 let) takto smýšlí více než 50 %. Čtvrtina vaperů v tomto věku potvrzuje, že díky užívání e-cigaret s kouřením takřka či úplně přestala.

O KEVAPu

Komora elektronického vapování je dobrovolné sdružení prodejců elektronických cigaret a souvisejícího příslušenství v ČR a na Slovensku. Sdružení vzniklo za účelem sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků pro elektronické vapování. Mezi jeho činnost dále patří kontrola kvality zboží či podpora prodejců i uživatelů e-cigaret. Členové komory jsou vázáni přísnými pravidly, proto v prodejnách označených logem KEVAP nenajdete levné náhražky elektronických cigaret a e-liquidů bez potřebných atestů. Více na: www.kevap.cz.

O výzkumu Užívání e-cigaret

Výzkum probíhal formou on-line dotazování CASI prostřednictvím agentury Ipsos, největší nezávislé výzkumné společnosti v tuzemsku. Zúčastnilo se jej 525 respondentů z celé ČR, kteří denně či týdně užívají e-cigarety. Sběr dat probíhal v prosinci 2022.