Průzkum společnosti Qinshift: Většina Čechů o digitálním průkazu totožnosti ví. S použitím ale čeká především na úřady.

Praha 2. července 2024 (PROTEXT) – Technologická společnost Qinshift si nechala zpracovat průzkum veřejného mínění, který zkoumal povědomí a používání digitálního průkazu totožnosti (aplikace eDoklady) mezi obyvateli České republiky. Výsledky průzkumu odhalily, že většina (84,8 %) obyvatel ČR už o možnosti digitálního prokázání totožnosti ví. Reálně však tuto technologii zatím použilo jen 15,4 % dotázaných. Více, než třetina respondentů uvedla jako hlavní motivaci k budoucímu použití aplikace eDoklady její akceptaci většinou úřadů v ČR. Od 1. července 2024 právě k této změně dochází u většiny veřejných institucí, se kterými běžně přicházejí občané ČR do kontaktu.

Více než čtyři pětiny respondentů (84,8 %) vědí o možnosti používat digitální průkaz totožnosti prostřednictvím aplikace eDoklady. Tato aplikace je v české republice dostupná od ledna 2024. Povědomí je o něco vyšší mezi muži (89,7 %) než ženami (80 %). Samotnou aplikaci eDoklady má pak na svých mobilních zařízeních nainstalovanou přibližně jedna pětina dotázaných (21,1 %), přičemž mezi muži je to čtvrtina (25,1 %) a mezi ženami 16,7 %. Jen 15,4 % respondentů ji však už reálně použilo k prokázání své totožnosti.

Jiří Voldán, Director of Global Delivery for Banking, Financial Services and Insurance ve společnosti Qinshift, k výsledkům průzkumu říká: „Z dat nám celkem jasně vyplynulo několik zjištění. Široká veřejnost je jednak velmi dobře obeznámena se samotnou existencí i možnostmi využívání elektronického dokladu totožnosti a celá pětina dotázaných má dokonce aplikaci eDoklady už i nainstalovanou na mobilních zařízeních. Z toho, že zatím jen asi 15 % respondentů využilo aplikaci eDoklady k reálnému prokázání totožnosti, je jasné, že si celkem nemálo občanů ČR nainstalovalo tuto aplikaci zatím z čirého zájmu o její budoucí využití.“

Prokázání totožnosti pomocí aplikace eDoklady je v ČR od ledna 2024 možné na řadě tzv. ústředních správních úřadů (např. Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a další). Od 1. 7. 2024 se však rozšíří zejména na místa, se kterými jsou občané v mnohem častějším kontaktu. Bude se jednat například o finanční úřady, Úřad práce, ČSSZ, krajské úřady, nebo pobočky Czech Pointu. Podle zjištění průzkumu společnosti Qinshift bude právě tento krok pravděpodobně nejviditelnější změnou v reálném používání eDokladů v České republice. Policie ČR začala akceptovat digitální průkaz totožnosti nakonec dříve, než původně avizovala, a to už v dubnu tohoto roku.

Nadpoloviční většina respondentů (59,7 %) projevila zájem o používání digitálního průkazu totožnosti v mobilním telefonu v budoucnu, o něco více opět muži (62,2 %) než ženy (57,5 %). Přibližně třetina dotázaných (35,3 %) pak uvedla, že by digitální průkaz začala používat ve chvíli, kdy začne být akceptován všemi hlavními veřejnými institucemi a úřady v ČR. Obavy o soukromí a bezpečnost osobních údajů zmínilo jen 16,1 % dotázaných jako důvod, proč aplikaci eDoklady nehodlají používat.

„Rychlost přijímání nových digitálních nástrojů a aplikací podle našich dat jednoznačně roste. Když jsme v roce 2002 pomáhali budovat a spouštět pro Komerční banku jedno z prvních mobilních bankovnictví v ČR, trvalo až do většího rozšíření chytrých telefonů v roce 2011, než se aplikace stala skutečně široce využívanou. Přestože aplikace eDoklady funguje teprve od 20. ledna 2024, v takto krátké době se s ní seznámila už pětina obyvatel ČR,“ dodává k výsledkům průzkumu Voldán.

Výsledky průzkumu naznačují, že obecné povědomí o existenci a možnostech digitálního průkazu totožnosti je v populaci obecně vysoké. Jeho reálné použití by se mohlo výrazně s příchodem července 2024 zvýšit. Významná část populace totiž projevuje zájem o jeho budoucí využívání, což představuje velký potenciál pro širší přijetí této technologie v blízké budoucnosti.

Průzkum byl proveden agenturou Stem/mark formou internetového dotazování a zahrnoval 508 respondentů ve věku 18 až 64 let.

 

O společnosti Qinshift:

Qinshift je globální technologická společnost se silným evropským zastoupením, která poskytuje technologické služby perspektivním společnostem po celém světě. Více, než 3 000 jejích technických odborníků vytváří a navrhuje software a poskytuje komplexní podniková řešení, vizionářský design UX/UI, spolehlivě provozuje služby, inovativní produktový vývoj a špičkové podnikové poradenství. Společnost se stará o různorodou klientelu včetně telekomunikačních a satelitních operátorů, finančních a bankovních institucí, výrobních a automotive společností a organizací zabývajících se mobilitou a zdravotnictvím. U svých klientů podporuje jejich cestu k digitální transformaci. Qinshift je součástí technologického pilíře v rámci skupiny KKCG .

 

Zdroj: Rubikon PR