Průzkum EWL: Ukrajinští uprchlíci chtějí pracovat v EU. Jsou vzdělaní, učí se jazyk a mají vysokou odbornou kvalifikaci

Varšava (Polsko) 7. prosince 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Podle průzkumu „Ukrajinští uprchlíci – profesní aktivace v Polsku a Německu“ provedeným Migrační platformou EWL a Centrem východoevropských studií Varšavské univerzity zamýšlí až 48 % ukrajinských uprchlíků, kteří pracují v Německu a Polsku, v těchto zemích zůstat, a to nejméně jeden rok po ukončení války. Tato sociologická studie probíhala od 15. července do 25. července 2022. Osloveno bylo 800 ukrajinských občanů, kteří se rozhodli odejít do Polska a Německa po 24. únoru 2022 a v těchto zemích přijali zaměstnání.

Podle zprávy je průměrný věk ukrajinského uprchlíka pracujícího v Německu 37 let a v Polsku 39 let, což naznačuje vysoký podíl profesionálně zformovaných lidí se zkušenostmi a odbornou kvalifikací. Více než polovina respondentů má vyšší či nedokončené vyšší vzdělání a téměř jeden z pěti respondentů má zkušenosti s prací v zahraničí ještě před vypuknutím války.

Ze studie vyplývá, že 53 % ukrajinských uprchlíků zaměstnaných v Německu uvádí znalost angličtiny na přinejmenším komunikační úrovni. U uprchlíků zaměstnaných v Polsku uvádí znalost angličtiny jeden ze třech respondentů. Dále se více než polovina respondentů pobývajících v Německu a Polsku učí jazyky zemí svého aktuálního pobytu.

„Jedná se o ambiciózní lidi, kteří usilují o práci v lepších podmínkách, kteří chtějí vzít věci do svých rukou, potřebují jen dopomoci těmi správnými nástroji a vzděláním,“ říká paní Michalina Sielewicz, ředitelka mezinárodního rozvoje v EWL Group.

Kromě toho přibližně pětina respondentů v obou státech uvádí, že si zvyšuje odbornou kvalifikaci v kurzech a školeních, a téměř 40 % respondentů deklaruje záměr zlepšit si dovednosti v budoucnu. Toto je podle autorů zprávy dokladem vysokého odborného potenciálu uprchlíků, kteří vyjadřují svou připravenost využívat různé formy dalšího odborného rozvoje.

Zpráva ukazuje, že ukrajinští uprchlíci po příchodu do EU nejčastěji přijali zaměstnání v profesích souvisejících se službami (včetně pohostinství a cateringu), v obchodu a dále v manuálních a technických zaměstnáních. Před začátkem války na Ukrajině nejčastěji pracovali jako zkušení odborníci, ve službách a obchodu, dále jako učitelé, manažeři a vedoucí pracovníci.

Je důležité zmínit i to, že podle údajů OSN byla více než 460.000 ukrajinských občanů poskytnuta dočasná ochrana v České republice. V této zemi našlo zaměstnání více než 100.000 uprchlíků.

Předchozí studie migrační platformy EWL „Ukrajinští uprchlíci v České republice“, která byla prezentována v červnu, ukázala, že více než polovina uprchlíků pobývajících v České republice má v úmyslu zde přijmout zaměstnání.

Kontakt: Michalina Sielewicz, ředitelka mezinárodního rozvoje v EWL Group, +48 517 571 953, michalina.sielewicz@ewl.com.pl