Proti bariérám na Praze 1!

Praha 29. listopadu 2022 (PROTEXT) – Poslední listopadový den se v 17:30 hod. na Národní třídě na přemostění mezi palácem Lažanských a Akademií věd ČR bude konat komentovaná procházka zaměřená proti bariérám ve veřejných prostorách.

Na tomto místě má totiž vzniknout pochybná replika schodiště z devatenáctého století. Pro lidi s dobrou fyzickou kondicí bude možná novou vítanou atrakcí, avšak pro občany s tělesným handicapem nebo rodiče s kočárky se z něj stane nepřekonatelná bariéra. Výstavba tohoto schodiště bohužel navíc znemožní výstavbu bezbariérového výtahu v této lokalitě a rovněž rozšíření chodníku v ulici Divadelní mezi Národním divadlem a Parkem Národního probuzení.

Ve volebních programech politiků se vždy dobře vyjímá heslo o bezbariérovosti. Když se však staví nová stavba v jejich „novém panství“, pak okamžitě zapomínají na vyhlášku č.398/2009, kde jsou stanoveny technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Zbytečné schodiště tu vzniká bez ohledu na zmíněnou vyhlášku. Jeho stavba nebyla projednána v minulém volebním období ani v Komisi dopravy nebo Komisi participace a veřejného prostoru na Praze 1 a nebyla diskutována ani s Pražskou organizací vozíčkářů, ani se Svazem tělesně postižených v České republice, Centrem Paraple či s Českou asociací paraplegiků.

Přijďte i Vy podpořit diskusi o tom, jak zpřístupnit další stavby a chodníky na Praze 1 PRO VŠECHNY!

Kontakt:

Martina Martinovičová, QandA, martinovicova@qanda.cz