Proterial, Ltd.: Oznámení o změně obchodního názvu

Tokio 5. ledna 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Společnost Proterial, Ltd. tímto oznamuje, že dne 4. ledna 2023 došlo ke změně obchodního názvu společnosti z Hitachi Metals, Ltd.

1. Nový obchodní název

Proterial, Ltd.

2. Koncepce názvu naší společnosti

Slovo „Proterial“ odráží podstatu naší firemní filozofie, kterou tvoří tři prvky: poslání: „Zpřístupnit nejvyšší kvalitu všem“; vize: „Vedoucí postavení v oblasti udržitelnosti díky vysoké výkonnosti“ a hodnoty: „Neochvějná integrita“ a „Sjednoceni respektem“. Je spojením slova „pro“ a slova „materiál“.

Slovo „pro” představuje naše „tři klady”:

Profesionální — práce, která překonává očekávání

Progresivní — naše vnitřní rozpoložení, ve kterém vždy vyhledáváme výzvy

Proaktivní — podnikavý přístup

„Materiálem“ se rozumí vysoce výkonné materiály, které vznikají díky našim originálním technologiím a které se opírají o tři uvedené klady. Zaměřujeme se na řešení problémů zákazníků a na to, abychom přinášeli hodnoty na nových úrovních, a zavazujeme se tak, že prostřednictvím výrobků a služeb, které ztělesňují naši filozofii, přispějeme k realizaci udržitelné společnosti.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230104006054/cs/

Kontakty

Akio Minami

Corporate Communications Dept.

Proterial, Ltd.

hmcc.sa@proterial.com

Source: Proterial, Ltd.