Prosperujte s digitálními technologiemi pro rychlý rozvoj inteligence v energetice

Šen-čenu (Čína) 14. listopadu 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – 

David Sun, viceprezident společnosti Huawei a generální ředitel divize digitalizace energetiky (Huawei Electric Power Digitalization BU)

Zvýšení digitální produktivity vyžaduje systematické budování klíčových kapacit. Pro urychlení výstavby nového energetického systému je zásadní zejména modernizace výpočetního výkonu a přenosové kapacity.

1. Budování nového energetického systému zaměřeného na elektrickou energii a výpočetní výkon

Nová energetika zásadně změní podobu, vlastnosti a mechanismus tradičních energetických systémů. Integrace a kooperativní rozvoj systémů zdroj energie – síť – zátěž – úložiště kladou vyšší požadavky na inteligentní energetiku. Při přechodu od standardních výpočetních systémů k výpočetní technice na bázi umělé inteligence a od výpočtů soustředěných v jednom zařízení ke koordinované spolupráci typu cloud-edge-device (zařízení, hraničních stanic a cloudu) je nutný systematický přístup k výpočetní architektuře, který jediný umožňuje dosáhnout digitální inteligence a těžit z ní. Na základě stylu řízení typického pro energetické podniky jsme navrhli architekturu Spark využívající synergii cloud-edge-device. Tato architektura pomáhá energetickým podnikům budovat profesionální centrály orientované na služby, centralizované podnikové systémy a pracoviště nevyžadující žádný (či jen minimální) personál.

2. Výkonný přenos jako záruka

Přenos je základem komunikace. Proto je třeba připravit pokročilejší přenosové kapacity, a to raději co nejdříve. Musíme zůstat vždy o krok napřed – a zároveň najít vhodné komunikační technologie pro různé scénáře.

Inteligenci na dosah ruky zažijeme teprve tehdy, zajistíme-li bezpečné a bezproblémové spojení na vyžádání kdykoli a kdekoli.

3. Inovace tvoří bránu ke zvyšování produktivity. Naprostou nezbytností jsou inovace architektury, modelů a ekosystémů

Inovace architektury: Inovace musí prostupovat všemi vrstvami, od referenční architektury digitální transformace podniku až po technickou architekturu, a to včetně architektury výpočetní techniky a architektury cílové komunikační sítě.

Inovace modelů: Vyvinutím nového modelu integrace podnikání a digitálních technologií můžeme překlenout propast mezi podniky a digitálními technologiemi, přenést historické úspěchy do budoucnosti a pomoci výkonným společnostem přejít při jejich prudkém růstu na digitální technologie. Klíčem je vybavit energetické experty nejnovějšími odbornými informacemi, snížit práh pro digitalizaci a zapojit a stimulovat kreativitu všech zaměstnanců.

Inovace ekosystému: Pro toto odvětví je mnohem vhodnější otevřený kostarický režim, navržený Jamesem Moorem. Model otevřeného ekosystému umožňuje každému rozvinout a sdílet své silné stránky a zároveň sdílet kapacity v rámci odvětví a napříč odvětvími mezi všemi účastníky.

Energetické společnosti, think-tanky a průmyslové organizace jsou těmi, kdo společně definují digitální scénáře. Digitalizace jako systematický projekt vyžaduje nejen schopné poskytovatele řešení a integrátory, ale také dodavatele ICT a partnery – v tomto náročném úkolu mají všichni svou roli.

Společnost Huawei je připravena položit základy digitální Číny a poskytnout světu „další vynikající příležitost“ – One More Beautiful Choice. Zaměřujeme se na své digitální silné stránky a spolupracujeme se zákazníky a partnery z oboru na utváření zářivější budoucnosti inteligentní energetiky.

Více informací na https://e.huawei.com/en/industries/grid.

KONTAKT: hwebgcomms@huawei.com

 

PROTEXT