Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ zdárně ukončil svou činnost

Praha 19. prosince 2022 (PROTEXT) – Česko-německý projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“, zkráceně „Sousedé“ působil na obou stranách šluknovského výběžku od loňského ledna. Během plánované dvouleté mise se mu podařilo naplnit hlavní cíl činnosti, tedy spojovat a rozvíjet česko-německé vztahy v této oblasti. Prostřednictvím vlastních akcí či napojením se na další neziskové spolky se tak povedlo realizovat téměř tři desítky nejrůznějších aktivit. Kromě řady zážitků a poznatků, zde „Sousedé“ zanechávají plně funkční „propojovací“ aplikaci a dokumentární film o historii přeshraničních vztahů.

Historie projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“

Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ se rozběhl v lednu loňského roku a jeho činnost bude ukončena k poslednímu dni roku letošního. Lead partnerem projektu je město Varnsdorf a hlavním partnerem na německé straně neziskový spolek Valtenbergwichtel. Projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Hlavním posláním projektu je mezigenerační propojení sousedů na obou stranách hranice a rozvoj sítě neziskových organizací v této oblasti.

Aktivity projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“

Historie aktivit „Sousedů“ je velmi pestrá. Jak už bylo napsáno, akcí bylo uskutečněno téměř třicet a vybrat pár těch nejpovedenějších není snadný úkol. Nicméně tedy, za autora článku, si dovolím zmínit dvě, které asi nejvíce naplnily hlavní poslání projektu. První byl srpnový běžecký závod Cross Parkmaraton uskutečněný v Krásné Lípě. Zde se senioři zapojili do samotné organizace běhu. Druhou povedenou aktivitou bylo listopadové Pečení svatomartinských rohlíčků ve Varnsdorfské Pohádce. Většina sousedy napečených rohlíčků byla druhý den rozdána v rámci svatomartinské mše. Obě akce, ať už Cross Parkmaraton nebo Pečení ukázaly, že lidem v této oblasti nejde jen o pobavení se, ale také o to být prospěšnými. Vždyť navazování, i třebas přeshraničních vztahů, se nejlépe uskutečňuje právě při společné činnosti.

A co dál „Sousedé“?

Jak je uvedeno v úvodu, „Sousedé“ ke konci roku uzavřou svou plánovanou dvouletou existenci. Dlouhá cesta, kterou projekt urazil, přinesla své ovoce. Ať už v podobě milých setkání, rozhovorů a nových přátelství nebo v podobě speciálně vytvořené aplikace či dokumentárního filmu. Všechny aktivity byly poctivě dokumentovány a jsou k dispozici na těchto odkazech:

reportáže z akcí jsou k nalezení zde nebo na videích zde, sociální sítě projektu naleznete: www.facebook.com/nachbarnsousede nebo na www.instagram.com/sousede_nachbarn/

Aplikace, která tady zůstane, bude napřímo propojovat dobrovolníky z řad sousedů s organizacemi v oblasti. To znamená, že zde bude nástroj a jednoduchá cesta, jak se na akce přihlásit. Z druhé strany i organizace budou schopny jednoduše sehnat dobrovolníky nebo diváctvo na své akce. Aplikace bude už brzy dostupná na webových stránkách zde

Dokumentární film Hranice, který se ve spolupráci s profesionálními filmaři a studenty Biskupského gymnázia Varnsdorf podařilo natočit, už se promítá v oblastních kinech. Trailer k filmu naleznete zde

Projekt „Sousedé“ se tímto loučí a děkuje všem organizacím, partnerům a podporovatelům. Bez této pomoci by se výše uvedené nikdy nepodařilo.

Kontakt pro média: Josef Pešek; PR manager projektu; „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen”; jos.pesek1979@gmail.com

Web projektu: www.sousede-nachbarn.org

Financování projektu: Projekt je podpořený Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Leadpartner projektu: město Varnsdorf;
www.varnsdorf.cz

Partner projektu: Valtenbergwichtel e. V. ; www.valtenbergwichtel.de/

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.