Prohlášení společnosti Plus4U ke kauze e-shopu Mamut

Praha 20. června 2023 (PROTEXT) – Dne 19. 6. 2023 uplynuly dva měsíce od prohlášení úpadku společnosti Mammoth s.r.o., provozovatele e-shopu Mamut.cz. Společnost Mammoth s.r.o. na sebe sama podala insolvenční návrh poté, co zjistila problémy s platbami od svých dodavatelů v důsledku podezření na páchání trestné činnosti, jejíž se stala obětí. Uplynutím dvou měsíců od prohlášení úpadku zároveň včera skončila lhůta pro přihlašování pohledávek věřitelů společnosti Mammoth s.r.o.

Kauza insolvence společnosti Mammoth s.r.o. se dotýká významných českých firem z oboru IT, komunikačních technologií a finančních služeb. Zároveň v ní panuje podezření na spáchání podvodu organizovanou skupinou se škodou až v jednotkách miliard Kč. Z toho důvodu je věcí veřejného zájmu.

Proto se společnost Plus4U a.s. (dále jen „Plus4U“), mateřská společnost Mammoth s.r.o., rozhodla s odstupem času zveřejnit výsledek intenzivního interního šetření celé kauzy. Pro lepší srozumitelnost kauzy, která zahrnuje řadu aktérů a jejich složitou obchodní interakci, zvolila formu chronologického příběhu:

https://www.plus4u.net/cs/mammoth-story

Společnost Plus4U zdůrazňuje, že všechny zjištěné informace průběžně předávala Policii ČR a plně s ní spolupracovala, v čemž hodlá i nadále pokračovat. Ke zveřejnění příběhu v tento moment přistupuje z následujících důvodů:

1)

Po několika měsících se podařilo dát dohromady dostatečné ucelený obraz celé kauzy.

2)

Společnost Plus4U pokládá za nutné pro ochranu své reputace zveřejnit objektivní informace v situaci, kdy někteří další aktéři kauzy se snaží smýt svůj podíl viny.

3)

Společnost Plus4U respektuje zájem novinářů i zainteresované veřejnosti na vysvětlení závažné kauzy hospodářské kriminality.

Přestože je pro plné pochopení této kauzy nutné seznámit se s celým dokumentem, který dnes zveřejňujeme, dovolujeme si upozornit na některá fakta, která z dokumentu vyplývají:

1)

Všechny indicie ukazují na to, že celý problém je výsledkem dlouhodobě připravovaného rozsáhlého podvodu, který zřejmě organizoval pan Břetislav Janoušek.

2)

Je téměř vyloučeno, aby tento podvod proběhl bez zlého úmyslu, vědomosti či alespoň hrubé nedbalosti manažerů ve společnostech T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) a J&T Leasingová společnost, a.s. (dále jen „J&T Leasing“), které zboží do Mammoth s.r.o dodávali.

3)

Došlo k závažnému selhání interních kontrolních mechanismů nejen ve společnosti Mammoth s.r.o., ale i u jejích dodavatelů, tedy T-Mobile a J&T Leasing.

4)

Podstatou podvodu je, že Břetislav Janoušek na podzim roku 2022 prudce (o stovky procent) zvedl objednávky zboží, které dodávaly společnosti T-Mobile a J&T Leasing přes společnost Mammoth s.r.o. a její e-shop Mamut.cz do Janouškových společností SBJ Trade a J.A.E. Toto zboží zmizelo.

5)

Břetislav Janoušek skrýval skutečnou skladbu zboží a počty splátek. Jeho původní tvrzení, že se jedná o notebooky a mobily na krátkodobý pronájem se ukázalo jako lživé. Místo toho dokázal Břetislav Janoušek od společností T-Mobile a J&T Leasing získat 110 tisíc iPhonů a 375 tis sluchátek AirPord společnosti Apple na 24 – 30 měsíční splátky.

6)

Společnosti Plus4U a manažerům Mammoth s.r.o. Břetislav Janoušek tvrdil, že zboží přes své společnosti pronajímá koncovým klientům, které zajistil T-Mobile prostřednictvím svého callcentra a které T-Mobile nechce obsluhovat napřímo.

7)

Společnostem T-Mobile a J&T Leasing Břetislav Janoušek údajně tvrdil lživou legendu, že objednávané zboží slouží zaměstnancům skupiny Unicorn a jejich rodinným příslušníkům, což bylo vzhledem k množství a struktuře objednaného zboží zjevně absurdní.

8)

Část zboží, produktů společnosti Apple, byla dodávána do společnosti Mammoth s.r.o. duplicitně, resp. fiktivně.

9)

Břetislav Janoušek obelhal i společnost PWC, která měla dle informací od T-Mobile provést audit klientů Mammoth s.r.o. Dodal PWC podvrženou databázi klientů, ze které vyplývalo, že na jednoho údajného zákazníka připadají desítky zařízení Apple. Tuto zjevnou nesrovnalost nikdo nedokázal odhalit, resp. se zřejmě nikdo daty vůbec nezabýval, jinak by musel dospět k závěru, že informace nejsou pravdivé.

Věříme, že příběh této kauzy, který jsme dnes zveřejňujeme, přispěje k objasnění tohoto závažného případu organizované trestné činnosti, a doufáme, že bude preventivně působit na zkvalitnění procesů compliance v českém soukromém sektoru. Ukazuje se, že ani nejvýznamnější české korporace se zahraničním vlastnictvím nemusí být imunní proti rafinovanému podvodnému jednání.

Kontaktní osoba:

Aneta Havlová, mediální zástupkyně Plus4U a.s., media@plus4u.net