Prevence je lepší než léčba

Praha 9. prosince 2022 (PROTEXT) – U příležitosti mezinárodního dne boje proti korupci se v Praze uskutečnila odborná konference o preventivních opatřeních a zrychlení boje proti nejrůznějším formám tohoto negativního fenoménu. Záštitu nad akcí převzali Prague City University a společnost Luca Prague, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají.

Korupce je vážný celosvětový problém, který negativně ovlivňuje ekonomiku a sociální prostředí a podkopává demokratické instituce. Bleskový výzkum Eurobarometru, který byl zveřejněn letos v létě ukazuje, že 67 % firem a institucí se domnívá, že korupce je v České republice stále velmi rozšířená.

„Cílem akce je propojit různé proudy práce v boji proti korupci, ať už v oblasti podnikatelské, institucionální nebo občanské společnosti včetně státní správy a dalších subjektů i v souladu s aktuální agendou OSN. Je potřeba zvýšit povědomí o negativním a škodlivém dopadu korupčních zločinů. To vyžaduje kolektivní úsilí každé osoby a instituce, aby účinně pomáhaly vyřešit tento složitý problém, který podkopává základní principy moderní společnosti a jejího budoucího rozvoje,“ říká děkan Prague City University, School of Business, profesor Stefano Cavagnetto.

Roberto Di Cursi, ředitel společnosti Luca Prague k tomu dodává: „Boj s korupcí začíná uznáním, že problém existuje. Následně je potřeba rychle jednat, protože prevence je lepší než léčba.“

Diskuse se zúčastnili i další renomovaní profesionálové a akademici z celé Evropy, kteří v průběhu konference analyzovali různé formy, například z pohledu obětí korupce, protikorupčních opatření v mezinárodním bankovnictví a klientelismu. Zastoupeni byli mimo jiné i řečníci z Magistrátu hlavního města Prahy, Deutsche Bank, Teesside University International Business School, Teesside University School of Social Sciences, Humanities and Law, University of Warwick, Rina S.P.A., University of Tubingen, University of Oxford, University of Zagreb, University of Eastern Piedmont, Swixx Biopharma AG a další.

Hana Lešenarová z Deutsche Bank považuje za klíčové upozornit soukromý i veřejný sektor na ničivé důsledky korupce a vyzývá, aby všichni zúčastnění podnikali kroky k prevenci. „I přes vynaložené obrovské úsilí v boji proti finanční kriminalitě a korupci se často zapomíná na skutečné oběti těchto zločinů.“

Panelové diskuse se zaměřila také na implementaci protikorupčního systému řízení v souladu s certifikací ISO37001 jako nástroje ke zmírnění rizika a na to, jak se tento nástroj stává výhodou pro veřejné i soukromé organizace.

Poznámka pro editory:

Prague City University byla založena v roce 2004 jako Prague College a nabízí britské a české vysokoškolské programy v angličtině. V průběhu let postupně vznikly čtyři fakulty-Business, Art & Design, Media & IT a Education – na kterých se vyučuje široká paleta bakalářských, magisterských, profesních a přípravných programů.

Luca Prague s.r.o. poskytuje poradenské služby ve střední a východní Evropě a Itálii zaměřené na průběžné plánování, monitorování, analýzu a hodnocení, které organizace potřebuje ke splnění svých záměrů včetně implementace protikorupčního manažerského systému.