Prestižní soutěž Vizionáři 2022 pro inovativní podnikání a produkty je na spadnutí. Přihlášky možné podat ještě lze

Praha 8. listopadu 2022 (PROTEXT) – Autoři českých inovativních produktů, postupů a služeb mají pouze několik dní na to, přihlásit se do letošního 11. ročníku soutěže Vizionář 2022 pro zajímavé projekty. Přihlášky do soutěže se uzavírají 18. listopadu a projekt vyvrcholí slavnostním vyhlášením 6. prosince 2022. Soutěž na podporu invenčních a svého druhu nevšedních nápadů pro české firmy, podnikatele, organizace a samotné autory pořádá nevládní neziskové sdružení CzechInno. Výhercům přinese nejen publicitu, ale i významnou podporu v dalším rozvoji jejich produktu.

Porota složená ze zástupců inovačního podnikání, akademické a vědecké obce i státní správy každý rok hodnotí přihlášené nápady a inovace a vybírá z nich ty, které pomáhají k efektivnějšímu podnikání či zkvalitnění služeb ve firemní i veřejné sféře. „Úroveň přihlášených projektů každým rokem stoupá a my se opět těšíme na to, až zblízka poznáme nové nápady z letošního ročníku. Jsme hrdí na to, že se díky nám dostanou na výsluní moderní české produkty, které mají světový potenciál,“ říká Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a hlavní analytička projektu Vizionáři a dodává: „Zájemci o soutěž se však nemusí obávat toho, že jejich nápad nutně potřebuje být realizován pouze prostřednictvím nejrůznějších drahých technologií. Uspět mohou i nápady zpracované relativně jednoduchou formou. Jde o originalitu a samozřejmě chuť soutěžit“.

Do Vizionáře je možné přihlašovat zajímavé produkty a služby různých organizací. Soutěž jim přináší jedinečnou možnost dostat se do povědomí co nejširší veřejnosti, získat mediální podporu, poradenství a kontakty, včetně zapojení se do systému na podporu inovací v Česku.

V minulém ročníku se Vizionářem 2021 stalo šest subjektů. Z oblasti stavebnictví zaujala společnost Červenka Consulting s.r.o. se softwarem ATENA pro modelování 3D tisku betonových konstrukcí, dále Fyzikální ústav AV ČR za centrum HiLASE a jeho světově nejvýkonnější Pulzní laser pro medicínské, průmyslové a vesmírné aplikace. Titul si vysloužila i společnost OptiSOlutions s.r.o. za přínos pro oblast průmyslové výroby a ochrany zdraví pracovníků. Technologický, ekonomický a společenský přínos ocenila porota u společnosti SYNPO a.s., která zabodovala Komplexem inovací založených na modifikaci chemických substancí, a posledními dvěma Vizionáři se loni staly společnosti ŠMT a.s. se svým Multifunkčním pracovištěm S-200 MT pro obrábění složitých výrobků a VIA ALTA, a.s. se systémem POLYBET zaměřeným na technologii výroby kompozitních výrobků z odpadních plastů a inertních plniv.

Osobností projektu Vizionáři byl loni vyhlášen Ing. Tomáš Mocek, Ph.D., vedoucí centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, a to za svůj dlouhodobý přínos v oblasti propojování aplikovaného výzkumu v oboru laserových technologií s potřebami praxe.

Odborná porota rozdává také čestná uznání, kterých se v loňském ročníku dočkalo deset přihlášených projektů.

Kontakt pro média:

CEO PR Moc & PR Consultant, Martin Moc, e-mail: moc@prmoc.net

O projektu Vizionáři

Cílem projektu Vizionáři, který již 11. rokem pořádá sdružení CzechInno, je oceňovat české firmy, podnikatele a výzkumné organizace – konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých podniků a organizací a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, se kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

Generálním odborným partnerem projektu je Komerční banka. K hlavním odborným partnerům akce patří České Radiokomunikace, Enterprise Europe Network a Technologické centrum AV ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, a Společnost vědeckotechnických parků ČR. Mediálními partnery jsou pak RadioHouse, Business.Info.cz, Inovační podnikání a transfer technologii.

O sdružení CzechInno

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která aktuálně sdružuje více než 130 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu. Ti v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované tuzemské digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich je i sdružení CzechInno. CzechInno je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, projektu na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací s titulem Smart Export Hub a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání. Pro rok 2021 připravila roadshow pod názvem IoT pro chytré a Blockchain jednou pro všechny.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.