Představuje se Arta Finance: digitální rodinná kancelář, která zpřístupňuje finanční příležitosti těch nejbohatších pomocí technologií.

Mountain View (Kalifornie) 3. listopadu 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Arta Finance shromáždila více než 90 milionů dolarů od společností Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue Management a více než 140 andělských investorů, aby mohla odemknout možnosti superboháčů zpřístupněním služeb rodinné kanceláře pro každého.

Digitální rodinná kancelář Arta Finance dnes představila svou platformu, která startuje s akreditovanými investory ve Spojených státech. Zpřístupní tak veřejnosti služby, osobní přístup a kontakty, které byly dosud dostupné pouze nejbohatší vrstvě prostřednictvím tzv. rodinných kanceláří. Rodinné kanceláře obvykle zaměstnávají týmy odborníků, kteří uplatňují sofistikované finanční strategie a využívají exkluzivní investiční příležitosti. Společnost Arta si klade za cíl zprostředkovat díky technologiím tyto výhody dalším milionům lidí na celém světě. Během působení v utajeném režimu, získala více než 90 milionů dolarů od společností Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue a více než 140 technologických a finančních osobností, včetně Betsy Cohenové, Erica Schmidta a Rama Shrirama.

„Věříme, že účinná finanční strategie a bezpečná a šťastná budoucnost by neměly být pouze výsadou těch nejbohatších,“ říká generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Arta Finance Caesar Sengupta. „Každý člověk by měl dostat příležitost převzít kontrolu nad svým finančním životem stejným způsobem, jako to dělají bohatší a finančně zběhlejší vrstvy.“ A právě toho jim pomáháme dosáhnout tím, co umíme nejlépe – odstraňováním bariér v přístupu k sofistikovanému finančnictví pomocí technologií.

Inteligentní investice, usnadnění přístupu

Společnost Arta si klade za cíl pomoci komukoli převzít odpovědnost za vlastní finanční budoucnost. Otevírá přístup k alternativním aktivům, uvolňuje likviditu prostřednictvím úvěrové linky pro oprávněné členy a prostřednictvím umělé inteligence umožňuje inteligentní investování na veřejných trzích. Členové jsou také zapojeni do ekosystému Arta složeného z profesionálů v oblasti financí a životního stylu, kteří jim pomáhají chránit a vychutnávat jejich bohatství. To vše bez administrativních režijních nákladů, konfliktních střetů zájmů, těžkopádných uživatelských rozhraní a neúměrně vysokých poplatků, s nimiž zájemci o finanční poradenství často bojují.

„Arta využívá sílu technologií ve prospěch těch, kteří hledají řešení pro správu majetku, ale až dosud nenašli tu správnou platformu,“ uvedla Betsy Cohenová, zakladatelka a bývalá generální ředitelka společnosti The Bancorp a předsedkyně společnosti FinTech Masala. „Na potřeby těchto zákazníků reagovala společnost Arta usnadněním, zrychlením a ucelením přístupu. Společnost, kterou řídí prvotřídní tým s hlubokými znalostmi technologií, právě zahajuje svou vzrušující cestu. Nemohu se dočkat, až se stanu jejím členem.“

Arty svým členům nabízí:

• Přístup k alternativním aktivům, jako je soukromý kapitál. Arta zpřístupňuje investiční příležitosti, jako je soukromý kapitál, rizikový kapitál, soukromé dluhy či nemovitosti lidem, kteří by k nim za běžných okolností neměli přístup. Pro začátek pracuje s fondy od deseti nejlepších správců fondů, kteří v posledních desetiletích trvale dosahovali vysokých výnosů. Členové mohou začít s investicí 10 tisíc dolarů.

• Dosažení likvidity bez prodeje akcií. Oprávnění členové společnosti Arta mohou získat úvěrovou linku oproti svým aktivům za nejlepší sazby v oboru. Členové tak mohou zůstat investory na trhu a nemusí kvůli krátkodobým výdajům, jako je záloha na dům nebo daně, odprodávat akcie v nevhodnou dobu.

• Vytvoření vlastní, individuální investiční strategie. Služba portfolií řízených umělou inteligencí (AI-Managed Portfolios, AMP) společnosti Arta umožňuje členům vytvářet vysoce personalizovaná, automatizovaná portfolia s využitím akcií, dluhopisů, opcí a pákového efektu. Cílem AMP je dosahovat lepších výnosů očištěných o riziko ve srovnání s alternativami, jako jsou ETF, přímé indexy nebo výnosy, kterých můžete dosáhnout prostřednictvím většiny robotických poradců – to vše při zachování nízkých a transparentních poplatků.

• Společně získávat přehled. Velmi bohatí lidé získávají výhodu také tím, že si navzájem předávají finanční know-how. Členové společnosti Arta mohou vést své vlastní přínosné debaty prostřednictvím Arta Pulse. V těchto ověřených prostorech mohou objevovat nové finanční příležitosti, porovnávat své výsledky s kolegy a učit se z vývoje komunity.

• Investovat bez obav. Pro tým společnosti Arta, který zde uplatnil několik desítek let zkušeností s budováním vysoce bezpečných a robustních produktů ve společnostech, jako je Google, je bezpečnost klíčovým tématem. Arta Finance běží na cloudové platformě Google, využívá nejvyšší stupně šifrování s veřejným klíčem a využívá biometrické a hardwarové ověřování, které členům zajišťuje bezpečné a zároveň jednoduché používání služby Arta v telefonech a na webu.

• Sladění zájmů s výkonovými sazbami. Arta začíná s jasným a transparentním stanovením cen, takže členové přesně vědí, jak poplatky fungují. Členové neplatí žádné obchodní provize ani poplatky za správu a způsobilí členové Arta si budou moci zvolit tarify založené na výsledcích a ještě těsněji tak sladit pobídky společnosti Arta se svými cíli.

Budoucností financí jsou technologie

Tým společnosti Arta v minulosti vedl fintech produkty ve společnosti Google, pomáhal spravovat několik produktů s miliardovým počtem uživatelů a miliardami dolarů, zakládal a řídil kvantové hedgeové fondy a dovedl řadu nových produktů od úplného počátku k více než 100 milionům uživatelů. Jeho misí je využívat osobní technologie k tomu, aby byla správa osobních financí jednoduchá, přístupná, elegantní – a dokonce i trochu zábavná.

V průběhu minulého roku získala Arta Finance společnost MoneyMinx.com, založila nadaci Arta Foundation s dvouprocentním podílem na základním kapitálu a zajistila si investice od největších osobností z oblasti technologií a financí.

Shailendra Singh, výkonný ředitel společnosti Sequoia Capital India, uvedl, že společnost Arta Finance si vybrala „obrovský nevyřešený problém v globálním fintech prostoru. Caesar a jeho tým mají jedinečné zkušenosti s vybudováním řady špičkových produktů, které využívají miliardy uživatelů internetu. Tak jako mnoho jiných spotřebitelských fintech společností, s nimiž jsme spolupracovali, i tato hledá přístup více zaměřený na uživatele, uživatelskou zkušenost příjemnější a platformu ucelenější a škálovatelnější, než jaká pravděpodobně existuje dnes. Jsme vděční, že se k týmu Arta Finance můžeme na této inspirativní cestě připojit.“

„Digitální přístup společnosti Arta znamená odhalení nových investičních příležitostí, které byly dosud pro miliony lidí nedostupné,“ vysvětluje generální partner společnosti Coatue Michael Gilroy. „Vidíme zde příležitost její misi ještě rozšířit a pomoci tak více lidem dosáhnout jejich finančních cílů.“

„Na společnost Arta nás nejvíce zaujala hloubka porozumění dvěma kritickým liniím. První z nich je složitost finančních služeb a potřeba transparentnějšího přístupu k informacím, které vám umožní lépe se rozhodovat,“ řekl zakladatel společnosti Ribbit Capital Micky Malka. „Druhou je automatizace pomocí nejlepších dostupných technologií.“ Arta v sobě spojuje to nejlepší z obojího. Její tým rozumí spotřebitelům, chápe jejich problémy a má zkušenosti s využíváním nejmodernějších technologií. S nadšením čekáme, jak dokážou ovlivnit a proměnit způsob, jakým lidi uvažují o svém kapitálu a aktivech.

Čekání (téměř) u konce

Arta je určena pro celý svět a pro všechny, poprvé však bude spuštěna dnes v USA pro akreditované investory. Po získání potřebných regulačních povolení bude pokračovat expanzí do dalších zemí a segmentů investorů. Celosvětový seznam uchazečů o členství je již otevřen.

Chcete-li se dozvědět více o společnosti Arta Finance nebo získat pozvánku, navštivte www.artafinance.com.

O společnosti Arta Finance

Společnost Arta Finance je digitální rodinnou kanceláří pro celý svět. Umožňuje širšímu okruhu lidí získat finanční možnosti, které byly dosud doménou mimořádně zámožných osob. Arta Finance, investiční poradce registrovaný americkou Komisí pro cenné papíry a burzy, využívá umělou inteligenci a strojové učení, aby umožnila inteligentní investování do akcií na veřejném trhu a alternativních investic – včetně soukromého kapitálu, rizikového kapitálu a nemovitostí – a přístup k odborným finančním znalostem, které každému členovi pomohou dosáhnout jeho jedinečných cílů. Společnost Arta, kterou založil tým bývalých manažerů a výzkumných pracovníků společnosti Google, podporují společnosti Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue a více než 140 osobností z oblasti technologií a financí. Další informace o společnosti Arta najdete na adrese artafinance.com.

Důležité informace

Tento dokument má pouze informační charakter a není nabídkou ani výzvou k nákupu nebo prodeji cenných papírů. Investování zahrnuje rizika, včetně možnosti ztráty jistiny. Neexistuje žádná záruka, že strategie a služby nabízené společností Arta Finance budou úspěšné nebo předčí jiné strategie a služby.

Veškeré názory vyjádřené v tomto dokumentu představují úsudek autora nebo citované osoby (osob) k datu vydání tohoto dokumentu a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedená prohlášení nejsou fakty, včetně prohlášení o trendech, tržních podmínkách a zkušenostech nebo odborných znalostech autora nebo citovaných osob, jsou založena na současných očekáváních, odhadech, názorech a/nebo přesvědčeních. Podpory byly poskytnuty na žádost společnosti Arta Finance.

Minulé výsledky nepředstavují záruku budoucích výsledků. Zde diskutované investice mohou být pro investory v závislosti na jejich konkrétních investičních cílech a finanční situaci nevhodné. Investoři by měli před rozhodnutím investovat u společnosti Arta Finance nezávisle posoudit každou z diskutovaných investic v kontextu svých vlastních cílů, rizikového profilu a okolností.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=eo2SFRyb9zc

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1934558/Arta_Finance.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1934557/Arta_Logo.jpg

KONTAKT: Kat Eller Murray, zástupce ROAM Communications pro Arta Finance, press@artafinance.com