Přední filantropové věnují půl miliardy na podporu spravedlivé energetické transformace

Šarm aš-Šajch 15. listopadu 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Cílem závazku je podpořit rozvoj čisté energie pro lidi a země v první linii změny klimatu

Koalice předních klimatických filantropů dnes oznámila investici ve výši 500 milionů dolarů v průběhu příštích tří let, která má urychlit spravedlivou a rovnou energetickou transformaci v zemích s nízkými a středními příjmy a zároveň podpořit udržitelný rozvoj a vytvořit nové ekonomické příležitosti.

Jejich příspěvek podpoří úsilí vlád, organizací občanské společnosti a dalších uskupení nastartovat nové a vznikající plány energetické transformace v zemích globálního Jihu. Toto partnerství navazuje na stávající i budoucí aktivity mnoha dárců, které zvyšují ambice a podporují opatření ke zmírnění klimatické změny na úrovni vlád, komunit a podniků.

„Nyní nastává klíčový okamžik pro zásadnější filantropickou podporu našich jižních partnerů, kteří stojí na předních pozicích v těchto mimořádně náročných časech,“ uvedla bývalá brazilská ministryně životního prostředí, spolupředsedkyně Mezinárodního panelu pro zdroje – UNEP a členka správní rady UN-DESA Izabella Teixeirová. „Svět potřebuje iniciativu jižních zemí, která dokáže, že priority v oblastech rozvoje a klimatu jdou ruku v ruce a vytvoří precedenty pro skutečně spravedlivý a rovný přechod na čistou energii.“

„Tato mobilizace sdružených finančních prostředků na podporu ochrany klimatu představuje významný krok k zaplnění mezery ve filantropickém financování klimatických opatření na jihu,“ říká Saliem Fakir, generální ředitel Africké klimatické nadace, strategického poskytovatele grantů a think-tanku pod africkým vedením, který se zabývá problematikou změny klimatu a rozvoje. „Pomůže posílit iniciativu jižních zemí a lokalizaci řešení zejména v Africe, kde je mezera ve financování největší.“

Partnerství podpoří mimo jiné technickou pomoc a budování kapacit potřebných k rozšíření obnovitelných zdrojů energie a zároveň k opuštění fosilních paliv, a to i prostřednictvím iniciativ s více dárci. Cílem investic je podpořit realizaci ambiciózních plánů pro tento sektor v zemích, které je již vytvořily, a zároveň podpořit další země v jejich vývoji a využití jako strategií pro následující desetiletí.

„Tyto finanční prostředky jsou určeny na podporu zemí při realizaci ambiciózních, spravedlivých a rovných programů čisté energetiky,“ uvedla prezidentka nadace Sequoia Climate Foundation Christie Ulmanová. „Filantropie může a bude hrát klíčovou roli při katalyzování skokové změny v podpoře energetické a ekonomické transformace. Vnímáme, že mezinárodní společenství stále nepřijatelně zaostává za svými sliby ohledně finanční podpory pro boj se změnou klimatu a jejími dopady. A ačkoli je tyto investice nemají a ani nemohou nahradit, přesto se snažíme podporovat země při řešení jejich problémů a závazků v oblasti přechodu na čistou energii. Tento závazek by měl být vnímán jako spodní, nikoli horní hranice toho, jak může filantropie přispět ke spravedlivé a rovné budoucnosti.“

Zúčastněné nadace oceňují odvážné kroky mnoha zemí s nízkými a středními příjmy, které si stanovují ambiciózní cíle i tváří v tvář hlubokým dopadům změny klimatu. Jejich závazek však nenahrazuje přislíbené, ale dosud neposkytnuté miliardové příspěvky rozvinutých zemí, které mají možnosti a finanční prostředky, ale i povinnost postupovat mnohem rychleji a rozšířit opatření po celém světě. Další klíčovou prioritou dárců je tak podpořit úsilí občanské společnosti, která je i nadále hnací silou spravedlivé transformace.

„Úsilí jakékoli země o energetickou transformaci, které má být spravedlivé, legitimní a v konečném důsledku účinné, bude vyžadovat trvalé zapojení a účast dotyčných komunit a představitelů občanské společnosti v daném místě,“ uvedl Jamie Choi, generální ředitel nadace Tara Climate Foundation, regionální filantropické nadace usilující o urychlení energetické transformace v Asii. „Podpora národních a subnárodních partnerů z řad občanské společnosti v aktivní účasti na podpoře přechodu k čisté energii v jejich zemích zajistí, že se tato řešení prosadí.“

Oznámení tohoto příspěvku je impulsem k dalším filantropickým snahám na podporu zemí globálního Jihu v kritické době, kdy země čelí kromě pokračujících dopadů klimatické krize také spojeným následkům potravinové a energetické krize a krize životních nákladů.

Na tomto oznámení se podílejí následující charitativní organizace:

• Ballmer Group

• Bloomberg Philanthropies

• Children’s Investment Fund Foundation

• Good Energies by Porticus

• Growald Climate Fund

• High Tide Foundation

• Oak Foundation

• Sequoia Climate Foundation

• Three Cairns Group

O nadaci Sequoia Climate Foundation

Filantropická organizace Sequoia Climate Foundation si klade za cíl odvrátit nejhorší dopady změny klimatu. Jsme nezisková organizace dle zákona IRC 501(c)(3) se sídlem v Kalifornii a podporujeme konkrétní, na důkazech založené strategie pro urychlení přechodu na čistou energii.

O organizaci Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies investuje v 941 městech a 173 zemích světa, aby tak umožnila lepší a delší život co největšímu počtu lidí. Tato organizace se zaměřuje na pět klíčových oblastí vytváření trvalých změn: umění, vzdělávání, životní prostředí, vládní inovace a veřejné zdraví. Organizace Bloomberg Philanthropies v sobě slučuje veškerou filantropickou činnost Michaela R. Bloomberga, včetně jeho nadace i firemní a osobní filantropie, a také společnost Bloomberg Associates, poradenskou firmu, která ve městech celého světa nabízí své služby pro bono. V roce 2021 rozdělila nadace Bloomberg Philanthropies částku celkem 1,66 miliardy dolarů. Další informace najdete na adrese bloomberg.org nebo nás můžete sledovat na sítích Facebook, Instagram. YouTube, TwitterLinkedIn.

Kontakty pro média

Sequoia Climate Foundation

Copperfield Advisory sequoia@copperfield.nyc

Bloomberg Philanthropies

Daphne Wang daphne@bloomberg.org