Před mozkovou mrtvicí lze zachránit tisíce českých diabetiků

Víte, že diabetikům hrozí až třikrát větší riziko mrtvice oproti zdravému člověku? Pacienti s cukrovkou mají vyšší úmrtnost a těžší neurologické postižení. Přitom se fatálnímu konci dá předejít včasnou návštěvou lékaře. Co ukazují nejnovější studie? A jak včas rozpoznat cévní mozkovou příhodu? Profesor Milan Kvapil a docent Aleš Tomek z FN Motol představí v pondělí 6. března 2023 aktuální novinky z oblasti prevence mrtvice u diabetiků.

Přímý přenos moderované debaty pod patronací Diabetické asociace ČR (DAČR) lze sledovat od 10:00. Moderuje Jan Kulhavý.

Kdo nezná hladinu cukru v krvi, měl by navštívit praktického lékaře a nechat si sestavit tzv. profil rizika. V případě, že se u pacienta objeví nebezpečí mozkové příhody, je možné nasadit personalizovanou léčbu. Bohužel u mnoha lidí platí, že se jejich diabetes manifestuje až cévní mozkovou příhodou. Cukrovka sice nebolí, ale její následky mohou být fatální. Prevence v podobě tzv. agonistů receptoru pro GLP-1 má proto velké opodstatnění. Sekundárně z této relativně nové léčby plynou i další výhody. Kromě ochrany kardiovaskulárního systému je to také snížení hmotnosti pacienta. Za zmínku stojí i to, že léky jsou dostupné také v tabletách, což může být pro uživatele příjemnější než injekční aplikace.

Tematické bloky:

Téma I: prevence mrtvice, možnosti léčby, neurologické hledisko –⁠ pan docent Tomek

Téma II: diabetes a úskalí, riziko mrtvice, data –⁠ pan profesor Kvapil

Téma III: kde se obě nemoci potkávají, jaká je prevence a vzkaz pro lidi

Dotazy pokládejte přes Sli.do: https://app.sli.do/event/wyCgSMtoWWU17VDdzjaKCj