Pražská tržnice mění název na Holešovickou tržnici a přichází s novou vizuální identitou

Praha 21. listopadu 2022 (PROTEXT) – Ikonický holešovický areál s tradicí od roku 1895 v polovině letošního roku převzalo do své správy Výstaviště Praha, a.s. Jedním z prvních projektů nového týmu byla soutěž na novou vizuální identitu areálu pořádaná organizací Czechdesign, ve které zvítězili designéři Josefína Karlíková a Matej Vojtuš. S novým vizuálním stylem se budou návštěvníci setkávat již od prosince v samotném areálu i v on-line komunikaci značky. Současně se zaváděním nové vizuální identity do praxe dochází také k přejmenování areálu na Holešovickou tržnici.

Tržnice v době proměnné

Město Praha se rozvoji Pražské tržnice intenzivně věnuje od roku 2019, kdy po mnoha letech chátrání areálu v soukromém vlastnictví převzalo správu do svých rukou. Za tyto poslední tři roky se Tržnice pomalu, ale jistě mění před očima. Pěší zóny již nejsou plné stánků, naopak slouží k procházkám a odpočinku, zahájeny byly dílčí rekonstrukce, přibyli noví nájemci a veřejnost pravidelně láká bohatý program pro všechny generace. Dalším zásadním milníkem pro rozvoj u Pražanů oblíbeného areálu pak bylo převzetí Tržnice do správy Výstaviště Praha a.s., a to k 1. červenci tohoto roku.

„Vzhledem k místu, kde se tržnice nachází, se přejmenování areálu doslova nabízelo. Označení Holešovická tržnice je zažité pojmenování zejména u Pražanů, proto jsme chtěli názvy pražská – holešovická jednou pro vždy vyřešit. Dokonce se setkáváme i s názvem pražská holešovická tržnice, tento krok tedy musel nutně přijít. Jako předzvěst byla již v létě přejmenována tramvajová zastávka z pražské na Holešovickou tržnici a v rámci soutěže na novou vizuální identitu jsme již pracovali s tímto novým názvem,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Nová vizuální identita

Cílem otevřené soutěže, ve které vybírala porota z 38 návrhů, bylo najít směr prezentace, který podpoří přístupnost Tržnice pro různé věkové i sociální skupiny a posílí její image jako tradičního místa setkávání Pražanů. Nezbytné bylo, aby v sobě návrh nesl potenciál pokrýt veškeré aktivity, které se zde potkávají, a byl nadčasový.

Vítězný koncept od designérů Josefíny Karlíkové a Mateje Vojtuše nejvíce zaujal svým netradičním pojetím vizuálního stylu založeným na samolepkách či cenovkách s výrazným písmem a barevnou škálou.

„Koncept vizuální identity Holešovické tržnice definujeme jako ozvuk tradice lidového, nejen obchodního, ale také kulturního, společenského a kulinářského života. Vidíme v tržnici možnost setkávat se a na jednom místě zažívat rozličné zážitky. I proto jsme zvolili v návaznosti na různé ‚zóny‘, které se v tržnici vyskytují, širokou škálu a možné využití barev. Pražská, resp. Holešovická tržnice je jakýmsi ‚městem ve městě‘ a s touto základní myšlenkou jsme i uvažovali nad celým grafickým řešením,“ popisují koncept autoři.

Komplexní proměna Holešovické tržnice

Další oporou pro slibný rozvoj území jsou nedávno vyhlášené výsledky mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže na revitalizaci veřejných prostranství, kde si vítězství připsalo pražské studio Perspektiv. Jejich prvních výstupů by se mohli návštěvníci dočkat již v roce 2027.

„Holešovická tržnice, sídlící v historickém areálu bývalých pražských jatek, v současnosti nabízí největší kryté zeleninové tržiště s celoročním provozem, různé obchody a služby, kulturní vyžití i gastronomii, zdaleka však nenaplňuje svůj potenciál. Právě se nacházíme v počáteční fázi revitalizace, která by měla vyústit v markantní proměnu ze zašlého a poněkud zapomenutého areálu ve znovuobjevený klenot v širším centru metropole. S tím jde ruku v ruce také to, jak budeme celý areál komunikovat směrem k našim návštěvníkům. Proto jsme vyhlásili vedle architektonických soutěží také veřejnou designerskou soutěž s cílem získat novou ucelenou komunikační identitu. Stále jsme však na počátku dlouhé cesty proměny areálu,“ komentuje Milena Mauricová, marketingová ředitelka Výstaviště Praha, a.s.

Kromě nové vizuální identity čeká tým spravující Tržnici řada dalších projektů, mezi které patří zejména realizace soutěžního návrhu na novou podobu veřejných prostranství, havarijní opravy, příprava projektových dokumentací nebo výběrová řízení na dodavatele jednotlivých staveb. Komplexní proměna Tržnice se neodehraje za pár týdnů ani měsíců, na konci dlouhé cesty však návštěvníky čeká moderní areál pro setkávání lidí všech generací s širokou nabídkou služeb, možností nakupování a kulturního vyžití.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.