Praha bude v říjnu hostit 7th World Engineers Convention

Praha 13. září 2023 (PROTEXT) – Zní to jako inženýrský kongres, který prostě musíte navštívit!

Poprvé v historii se česká metropole připravuje na World Engineers Convention. Jde o nejvýznamnější událost Světové federace inženýrských organizací (WFEO), která se každé čtyři roky pořádá na různých kontinentech a představuje největší celosvětové setkání inženýrů, vědců, techniků, studentů, zástupců univerzit, průmyslu, výzkumu, médií a politické sféry.

O místě konání sedmého ročníku bylo rozhodnuto ve výběrovém řízení, přičemž jako nejžádanější byl vyhodnocen návrh Českého svazu vědeckotechnických společností. Vítězství ve výběrovém řízení a rozhodnutí uspořádat kongres v České republice je výrazem ocenění odbornosti českého průmyslu, vědy a techniky. Je to jedinečná příležitost představit Českou republiku světu a oslavit její přínos k řešení globálních problémů, včetně cílů udržitelného rozvoje deklarovaných OSN, účasti na „Velké transformaci“ a příspěvku k tomu, aby Země byla lepším místem. pro každého.

World Engineers Convention – WEC 2023 se koná od 9. do 15. října 2023. Má dvě části: pracovní setkání členů WFEO v sídle ČSVTS na Novotné Lávce 5 v Praze 1 a odborný kongres, který se bude konat od 11. do 13. října 2023 v Kongresovém centru Praha.

Jako pozvánka na kongres vzniklo speciální video, které představuje WEC 2023 jako dokonalý mix vědy a volného času stráveného v Praze.

Video si prohlédněte na: https://youtu.be/bGF5Hrvetvw

Kongres, který zní světově

Akce získala podporu řady významných domácích i zahraničních institucí, mezi které patří např. záštita UNESCO a Česká komise pro UNESCO, Ministerstvo vnitra, významné osobnosti akce jako premiér Petr Fiala a další.

Partnerskou spolupráci přislíbily významné české technické univerzity jako TAČR, ČKAIT, ČKA, SP ČR, SPS a také ČEZ, který je mimochodem také platinovým sponzorem akce.

Hlavním cílem WEC 2023 je zdůraznit klíčovou roli inženýrů, techniků, vědců a všech zainteresovaných stran přispívajících k řešení kritických globálních problémů, kterým lidstvo čelí, a k dosažení cílů udržitelného rozvoje deklarovaných Organizací spojených národů. v „Cílech udržitelného rozvoje OSN“.

WEC 2023 představí nejpokročilejší současné i budoucí technologie v oblastech kybernetiky, robotiky a umělé inteligence, které zásadně ovlivní energetiku, dopravu, průmysl, zdravotnictví a mohou přispět k řešení globálních problémů, jako je zásobování vodou, změny klimatu nebo průmyslové katastrofy. WEC 2023 také klade velký důraz na inovace ve vzdělávání a celoživotní profesní kariéře inženýrů, zejména mladší generace a žen obecně.

Program vyladěný do posledního detailu

Odborný program kongresu je rozdělen do 14 sekcí včetně doprovodné výstavy domácích i zahraničních průmyslových a vědeckých institucí. Součástí programu jsou i organizované odborné exkurze do významných průmyslových podniků a výzkumných institucí v ČR. Dopolední a odpolední část kongresu bude zahájena zvanými přednáškami renomovaných domácích i zahraničních osobností.

Vědecká úroveň WEC 2023 odpovídá nejlepšímu mezinárodnímu standardu a nejdůležitější příspěvky budou publikovány v technickém časopise ČVUT Acta Polytechnica.

Podrobné informace o akci naleznete na webu https://www.wec2023.com/