Prague.bio vstoupil do největší evropské biotechnologické skupiny

Praha 20. června 2024 (PROTEXT) – Český biotechnologický klastr rozšířil řady prestižního sdružení EuropaBio, jejímiž členy jsou přední velké zdravotnické a průmyslové biotechnologické společnosti a další významní hráči světa biotechnologií.

„Ačkoliv Prague.bio sídlí v Praze, svět biotechu nezná hranic. Chceme proto spolupracovat napříč zeměmi a členství v EuropaBio je pro nás důležitou branou k našim evropským kolegům,“ uvedla ředitelka spolku Prague.bio Petra Kinzlová.

Prague.bio věří, že vstupem do EuropaBio rozšíří možnosti společností ve střední Evropě a propojí zainteresované strany v rámci sektoru napříč celou evropskou biotech krajinou.

EuropaBio spolu s Prague.Bio nyní čítá 24 členů v rámci své National Associations Council, což pomáhá více propojit evropský biotechnologický sektor a zesiluje hlas biotechnologie napříč regiony na unijní a globální úroveň.

„Jsme potěšeni, že se Prague.bio stala součástí komunity EuropaBio. Biotechnologie jsou pro národní ekonomiky klíčové a Česká republika má díky své inovační a průmyslové základně velký potenciál a slibnou budoucnost,“ komentovala Claire Skentelbery, generální ředitelka EuropaBio.

Cílem Prague.bio je stát se moderátorem celkového rozvoje biotechnologií v Česku, reprezentovat český biotechnologický průmysl v zahraničí, přispět k vyšší lékové nezávislosti Česka a podpořit vývoj léků, které mohou jednou celosvětově změnit boj s některými nemocemi. Spolek kombinuje výzkumné, vývojové a inovační aktivity v oblasti medicíny a přírodních věd a cílí na klíčové hráče ve výzkumu, průmyslu, investicích a státní správě.

Zakládajícími členy sdružení jsou Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB), i&i Prague, dceřiná společnost ÚOCHB, Biotechnologický ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Od března letošního roku je členem spolku také společnost Zentiva, a. s.

 

Zdroj: PR Clinic