Porada ekonomických diplomatů živě: Prosazování ekonomických zájmů ČR

Otázka ekonomické bezpečnosti, prosperita či inovace jsou jedny z mnoha témat, která rezonují v současných debatách o postavení Česka v zahraničí. Prosazování českých ekonomických zájmů v tomto složitém a neustále se měnícím prostředí se bude zabývat každoroční porada ekonomických diplomatů. Při této příležitosti se v Praze po roce opět setkají ekonomičtí, zemědělští a vědečtí diplomaté z českých zastupitelských úřadů a zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest. Porada proběhne 24. – 28. 6. 2024.

Pondělní program, který zahájí ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, můžete sledovat online od 8:00

Ministři a další představitelé resortů angažovaných v ekonomické diplomacii, ředitelé agentur podporujících export a investice, předsedové významných podnikatelských organizací, sektorových sdružení a asociací, zástupci finančních institucí, renomovaní ekonomové a zástupci institucí podporujících výzkum, vývoj a inovace, stejně jako představitelé soukromého sektoru, se během dne sejdou k diskuzi o výhledu české ekonomiky. Budou se zabývat nástroji na podporu exportu, trendy v zahraničním obchodu, aktuálními tématy v oblasti ekonomické a vědecké diplomacie, pracovních úspěších uplynulého roku a novými výzvami, které čekají české ekonomické diplomaty v blízké budoucnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí své priority a úkoly pro českou ekonomickou diplomacii sdělí ekonomickým diplomatům v rámci 5 moderovaných diskuzních bloků věnovaných 

prosperitě, bezpečnosti a inovacímúspěchům českých firem a brandinguvlivu geopolitiky a rizikům pro ekonomikuvýhledu ekonomiky ČR, příležitostem a rizikům v mezinárodním obchoděpodpoře exportu, investic, turismu a EXPO 2025

 Cílem konference je výměna informací mezi ústředím a ekonomickými diplomaty z českých zastupitelských úřadů v zahraničí o novinkách v oblasti prosazování českých ekonomických zájmů v zahraničí, aktuální ekonomické situaci v Česku a jejím výhledu. Každoročně dochází také ke zhodnocení spolupráce jednotlivých resortů zapojených do podpory vnějších ekonomických vztahů a diskuzi k plánům na nadcházející období v rámci mezirezortní spolupráce v této oblasti. Pohled na formy státní podpory exportu nabídnou i zástupci českých firem. Nedílnou součástí je zhodnocení celoroční práce ekonomických diplomatů. 

Ve čtvrtek proběhnou individuální konzultace ekonomických diplomatů, zástupců zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest s českými firmami. Tyto schůzky organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR. V pátek poté budou mít možnost ekonomičtí diplomaté diskutovat s teritoriálními odbory ministerstva průmyslu a obchodu a dalšími rezorty.

Program úvodního dne

08:00 – 08:30 Zahájení konference a přivítání účastníků 

Zahajuje: Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí 

08:30 – 09:30 Prosperita, bezpečnost a inovace 

Ministerský panel, zaměřený na ekonomický růst země, bezpečnostně-ekonomické otázky a vědeckou diplomacii 

Moderuje: Jiří Kozák, první náměstek ministra zahraničních věcí 

Vystupující: Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu, Marek Ženíšek, ministr pro vědu a výzkum , Daniel Blažkovec, náměstek ministryně obrany 

09:45 – 11:00 Úspěchy českých firem a branding 

Panel o šíření dobrého jména a značky Česko v zahraničí skrze úspěchy české podnikatelské sféry. 

Moderuje: Jan Marian, náměstek ministra zahraničních věcí 

Vystupující: David Müller, vrchní ředitel Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO ČR, Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR, David Karásek, zakladatel a majitel společnosti mmcité 

 11:15 – 12:30 Vliv geopolitiky a rizika pro ekonomiku 

Hlavní geopolitické otázky současného světa (Ukrajina, energetika aj.) a jejich vliv na vývoj světové ekonomiky. 

Moderuje: Kateřina Sequensová, vrchní ředitelka Sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce MZV ČR

Vystupující: Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec MZV ČR pro energetickou bezpečnost, David Havlíček, předseda představenstva EGAP, Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny, Veronika Stromšíková, ředitelka, Odbor kontrolních politik MZV ČR

 13:45 – 15:15 Výhled ekonomiky ČR, příležitosti a rizika v mezinárodním obchodě 

Diskuse o české ekonomice, její stabilitě, pozici ve výrobních řetězcích a výhled budoucnosti. 

Moderuje: Marek Pyszko, hlavní ekonom MZV ČR 

Vystupující: Helena Horská, členka Národní ekonomické rady vlády , Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, Český statistický úřad, Rudolf Klepáček, ředitel odboru řízení exportní strategie a služeb MPO, Dominik Stroukal, ekonom, Metropolitní univerzita Praha

 15:30 – 17:00 Podpora exportu, investic, turismu a EXPO 2025

Tématem panelu je diskuze o novinkách a spolupráci s agenturami a průběhu příprav české účasti na EXPO 2025 v Ósace. 

Moderuje: Tomáš Kuchta, designovaný ředitel Odboru ekonomicko-vědecké diplomacie MZV ČR 

Vystupující: Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade , Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest, Jan Kubata, generální ředitel Veletrhy Brno , Jitka Pánek Jurková, generální ředitelka Českých center, František Reismüller, ředitel agentury CzechTourism, Tomáš Akerman, člen týmu generální komisař pro EXPO 2025 v Ósace