Pojišťovna EGAP zve na debatu o bezpečném vývozu na Ukrajinu

Jak bezpečně na Ukrajinu je název diskuze k novým státním programům na podporu českých vývozů. V Brně ve druhém dni konání Mezinárodního strojírenského veletrhu ji povedou zástupci byznysu a veřejného sektoru.

Účastníci debaty se sejdou ve středu 11. října 2023 od 09:15 v České národní expozici v pavilonu P. Vystoupí David Havlíček, generální ředitel úvěrové pojišťovny EGAP, Lucie Nováková, CEO společnosti BEDNAR FMT a Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny.

„Česká republika podporuje Ukrajinu od samého počátku válečného konfliktu. Český národ projevil neuvěřitelnou míru solidarity, která je našimi ukrajinskými partnery hluboce ceněna. Ukrajinští občané nebojují pouze o své vlastní území, ale současně za bezpečnost celé Evropy, za principy demokracie a právního státu. Z těchto důvodů je zřejmé, že je v národním zájmu České republiky naše ukrajinské partnery podporovat napříč všemi odvětvími, a to jak v civilní, tak i ve vojenské oblasti. Z pozice vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny tyto aktivit České republiky koordinuji a věřím, že společně dokážeme lépe čelit ruské agresi a zajišťovat tak mír a bezpečí nejen na Ukrajině, ale v celé Evropě,“ zdůrazňuje vládní zmocněnec Tomáš Kopečný.

Možnost vyvážet na Ukrajinu s pojištěním EGAP se poprvé od začátku války otevřela letos v červenci, kdy pojišťovna opětovně zahájila příjem žádostí o pojištění vývozních úvěrů. Ty jsou financovány prostřednictvím nově vzniklého Fondu Ukrajina.

„V tuto chvíli vyřizujme první z žádostí exportérů. Pojištění žádají převážně vývozci zemědělské techniky a jde přitom o firmy, se kterými jsme spolupracovali již před propuknutím války. Hlavními kritérii při posuzování žádostí jsou především bonita ukrajinského odběratele a právě také případné zkušenosti z předchozí spolupráce,“ uvedl při této příležitosti šéf EGAP David Havlíček.

Do fondu Ukrajina stát vložil 239 milionů korun a dalších 100 milionů EGAP. Prostředky jsou určeny ke krytí krátkodobých případů s maximální délkou splatnosti jeden rok. Účelem je zachování stávajících obchodních vazeb na Ukrajinu, jejich posílení a také zajištění srovnatelných podmínek pro české vývozce například s Polskem či Velkou Británií, kteří mají podobný program.

První obchod s Fondem Ukrajina následně připadl firmě BEDNAR FMT, která se řadí mezi přední výrobce zemědělské techniky. Z Rychnova nad Kněžnou zamíří na západní Ukrajinu širokozáběrové kultivátory půdy typově určené pro velká ukrajinská pole. Transakce navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci firem z doby před propuknutím války. „Ukrajinský partner v minulosti vždy spolehlivě splácel námi dodané stroje, a to i v době vojenské okupace země. Našim cílem je pokračovat v této spolupráci a připravit si pole působnosti pro další obchodní příležitosti,“ řekl jednatel společnosti Ladislav Bednář a připomněl, že kvůli přetrvávajícímu válečnému konfliktu bylo nezbytnou součástí kontraktu právě pojištění od EGAP.

Vstup na akci na brněnském výstavišti je volný bez nutnosti předchozí registrace.

Už více než bilion korun v pojistkách do 130 zemí světa

Exportní pojišťovna EGAP v loňském roce podpořila vývoz českých firem v objemu 41,2 miliardy korun do 39 zemí světa. Pojistila například dodávku obráběcího centra do Turecka, ložisek do Indie, projekt byznysového centra v Uzbekistánu, vývoz piva do Izraele či zavlažovacích čerpadel do Egypta. Za celou dobu své existence pojistila vývoz českých firem v objemu přesahujícím jeden bilion korun do 130 zemí světa.