Pojďme spolu udržet Českou republiku nadále jednou z nejbezpečnějších zemí světa, hlásá finanční sbírka

Praha 7. listopadu 2022 (PROTEXT) – Možná půjde o jednu z největších finančních sbírek, jaká kdy byla v novodobé historii České republiky otevřena. Unikátní je i v tom, že nejde o výzvu k nápravě škod, nýbrž o pomoc při zrodu něčeho úplně nového. Napovídá tomu jak šíře záběru projektu nevládní neziskové organizace, tak také objem plánované investice. U zrodu sbírky paradoxně stála válka na Ukrajině, jejíž důsledky zasáhly do plánu financování, a která v plné nahotě ukázala, že mír, klid a bezpečí nejsou vůbec samozřejmé.

„Ještě před pár týdny by nás ani ve snu nenapadlo, že je něco takového možné, a že najdeme v platformě Donio tak úžasného partnera. Jenže válka v Evropě přinesla, kromě zvěrstva a morálních a ekonomických škod, také změnu náhledu většinové společnosti na takové oblasti, jako je obrana, bezpečnost, připravenost lidí na krizové situace, nebo třeba i na výuku dětí ve školách, aby byly fyzicky zdatnější a mentálně odolnější,“ říká František Matějka, předseda spolku. „Společnost je rozdělena a rozdělována mnoha tématy, ale téma bezpečnosti životů nás, našich dětí a vnoučat, lidi spojuje. Právě proto jsme, přes všechny problémy od covidu, přes inflaci i růst úroků, až po poslední ránu v podobě války na Ukrajině, odolali myšlenkám na pozastavení projektu s čekáním na lepší dobu a rozhodli se přidat do mozaiky financování také sbírku,“ dodává.

„Zroďme společně silný příběh. Pojďme spolu udržet Českou republiku nadále jednou z nejbezpečnějších zemí světa. Připravme se, zlepšujme se a buďme jako společnost hodnotově pevnější, zdatnější, silnější a mentálně odolnější proti nečekaným ohrožením,“ oslovuje sbírka potenciální dárce. „Váš dar bude sloužit v plné výši na realizaci výstavby, vybavení a otevření polyfunkčního Národního střeleckého centra. Čím vyšší bude ze sbírky celková výše darů, které připojíme k našim prostředkům, podporám tisíců dosavadních dárců z řad občanů i firem, bezúročným půjčkám našemu spolku a výjimečným cenovým nabídkám dodávek pro naši neziskovou organizaci, tím méně budeme potřebovat dalších vnějších zdrojů. Získáme tak i díky vám, mimo jiné, vyšší míru svobody v oblasti udržitelnosti provozu pro současnou i budoucí generaci.“ Finanční sbírka na platformě Donio je přístupná široké veřejnosti na adrese https://www.donio.cz/narodni-strelecke-centrum.

Jména dárců budou na pamětní desce přímo u vchodu do budovy jako připomínka solidarity a sounáležitosti v nejtěžší době, jaká naši republiku v novodobých dějinách potkala. Cílem je nečekat, až se zase stane něco, co si většina neuměla představit, nebo odmítala připustit. „Vybudovat něco nového v době klidu a pohody je fajn. Když to ale, společně s dárci, zrodíme v době bezprecedentní krize, staneme se spolu vzorem pro všechny další generace. Děkujeme lidem z Donio, že nám takovou vzácnou příležitost poskytli. Možná si někteří říkají, proč podporovat někoho v oblasti civilní bezpečnosti, když jim to není blízké. Víte, nemusíte sami chtít například držet zbraň, když se na to z jakéhokoliv důvodu necítíte a nedělá vám to dobře. Můžete místo toho pomoct jiným, aby ji s patřičným výcvikem drželi i za vás a bránili společné hodnoty, kdyby to bylo někdy potřeba. Prosíme, využijte toho,“ uzavírá Matějka.

Průvodní informace k sbírce představují přesah projektu do řady oblastí života společnosti, od civilní bezpečnosti, přes sport, volný čas, vzdělávání až po kulturu a muzejní činnost, ale i fotodokumentaci dosavadních přípravných prací. Dárci se mohou seznámit s texty podpor nejen z České republiky, nýbrž i z řady zemí světa. Sbírka, která byla zpřístupněna 4. listopadu 2022, zatím není časově omezena.