Platforma Schüttflix nastartovala tolik potřebnou digitalizaci stavebního průmyslu

Praha 16. srpna 2023 (PROTEXT) – 500 uživatelů, tisíce uskutečněných přeprav, desítky tisíc tun převezeného materiálu. Aplikace Schüttflix se zabydluje na českém trhu. “Je příjemné vidět, že české stavebnictví dokáže využít výhody digitalizace,“ říká Martin Hovora, jednatel společnosti Schuettflix Česká republika s.r.o.

Stavebnictví je nejméně digitalizovaným průmyslem ze všech, přitom je jedním z největších přispěvatelů do HDP ve vyspělých zemích Evropy. V tomto odvětví stagnuje úroveň produktivity práce. Jednou z nadějí, jak tento trend zvrátit, je stimulování toku dat ve stavebním průmyslu a zvýšení kvality řízení stavebních procesů.

Projekty, které mohou přinést tolik potřebnou změnu, někdy přichází na svět v podobě malých start-upů. Je to případ aplikace Schüttflix, která vznikla v Německu. Tvůrce projektu a dnes generálního ředitele Schüttflixu Christiana Hülsewiga inspirovala osobní zkušenost. Objednal si pro svoji farmu ve východním Vestfálsku několik tun sypkého materiálu, ten byl ale omylem vyložen na špatném místě.

Christian Hülsewig uvažoval následovně – proč se v moderním světě, kde je možné vše vyřídit prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu, řeší procesy ve stavebním průmyslu tak komplikovaně a neefektivně? Pokud se optimálně propojí všichni hráči v hodnotovém řetězci sypkých materiálů, zjednoduší to nákupní proces a poskytovatelům a odběratelům písku, štěrku či kamene to ušetří čas a peníze. Hülsewig proto vyvinul digitální logistickou platformu, která propojuje podnikatele ve stavebnictví, dodavatele sypkých stavebních materiálů a přepravce prostřednictvím jednoduché aplikace. Stačí porovnat ceny a objednat sypké hmoty na pár kliknutí v aplikaci, přímo i s přepravou. Aplikace je k dispozici pro všechny uživatele zdarma.

Prostřednictvím Schüttflixu přepravní firmy optimalizují své trasy a redukují počet prázdných jízd. Dodavatelé materiálu nacházejí účinněji koncové zákazníky a digitalizací faktur, dodacích lístků a vážních lístků si ušetří mnoho času. Z výhod těží i stavební firmy, které jednodušeji shání potřebný materiál a účinněji se zbavují stavebního odpadu. Pro všechny strany tento nový způsob zároveň znamená úsporu nákladů.

Z Německa, kde tuto platformu využívá více než 9000 zákazníků a partnerů, se Schüttflix rozhodl expandovat na další tři trhy. Kromě Rakouska a Polska je to také Česká republika. „Jsou zde ideální podmínky,“ míní Martin Hovora. „České stavebnictví je silné a inovativní a poradí si s rostoucím objemem staveb. Myslím si, že obstojí i tváří v tvář úkolu digitalizace branže.“

Aby Schüttflix efektivně fungoval, je důležitá účast jak dodavatelů materiálu a odběratelů, tak i dopravců. Aktuálně na platformě figuruje přes 600 nákladních aut a od začátku roku 2023 bylo převezeno téměř 90 tisíc tun materiálu. Jen v červenci 2023 proběhlo přes Schüttflix přes 1000 přeprav. Společnost očekává další růst. Ostatně, v Německu Schüttflix krátce po svém spuštění zaznamenával meziroční růst o 300 %.

O společnosti Schüttflix

Aplikace vznikla roku 2018 v Německu. Její přínos spočívá v možnosti objednat sypké materiály včetně jejich přepravy prostřednictvím on-line aplikace, což vede nejen k úspoře času a nákladů, ale také k celkovému zprůhlednění trhu. Aplikace rovněž umožňuje zajistit likvidaci stavebního odpadu. Poté, co aplikace přitáhla pozornost více než 9000 zákazníků v Německu, kteří ji pravidelně používají, se společnost rozhodla expandovat do Polska, Rakouska a Česka. Schüttflix takto plní stanovený cíl stát se centrální logistickou platformou pro evropská staveniště. Zakladatel a generální ředitel společnosti Schüttflix je Christian Hülsewig, jednatelem firmy pro český trh je Martin Hovora.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.