Pilulka pomáhá onkologickým pacientům

Praha 11. května 2023 (PROTEXT) – Pilulka, Plus Care a Nutricia spojily své síly. Společně pomáhají onkologickým pacientům, kteří s velkými obtížemi přijímají běžnou stravu a je pro ně klíčové udržet si hmotnost. Aplikace Plus Care je nyní distribuovaná v centrech onkologické léčby s exkluzivním modulem zaměřeným na podporu výživy pacientů užívajících nápoje Nutridrink a Forticare.

Ročně v ČR lékaři diagnostikují zhoubný nádor téměř u 90 tisíc pacientů. Podle údajů z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS] žije v české populaci kolem 600 tisíc onkologicky nemocných lidí. Na nádorová onemocnění u nás ročně zemře 27 tisíc lidí.

Pilulka.cz se už delší dobu soustředí na rozšiřování svých služeb a obchodních aktivit nad rámec běžného zásilkového a fyzického prodeje lékárenského sortimentu. Plus Care je branou Pilulky do oblasti digitálního zdravotnictví.

Lidem s onkologickým onemocněním poskytuje Nutricia výživu v podobě nutričních nápojů Nutridrink nebo Forticare, které mají ideální složení pro udržení sil během terapie. Plus Care je distribuovaná v centrech onkologické léčby. Aplikace pomáhá pacientovi zvládnout léčbu navzdory přetrvávajícímu nechutenství a online předat informace ošetřujícímu lékaři, který může vhodně reagovat na změny stavu pacienta.

„Mezi návštěvami pacienta u lékaře mohou být delší časové úseky, během kterých se pacientův stav výrazně mění. Předáváním aktuálních informací lékaři zabraňujeme situaci, kdy se pacientův stav zhoršuje, ale ošetřující lékař se to dozví příliš pozdě,“ popisuje Oldřich Kašpar, vedoucí projektu Plus Care.

Aplikace je dostupná i pro širokou veřejnost, které nabízí přehled preventivních prohlídek včetně preventivních onkologických screeningů, benefity od zdravotních pojišťoven a pohybové soutěže. V současnosti má tisíce aktivních uživatelů, které získala díky projektům s veřejnými zdravotními pojišťovnami a farmaceutickými firmami. Plus Care aktuálně navazuje další spolupráci na projektech podporující onkologickou léčbu a prevenci s dalšími partnery z řad odborníků a farmaceutických firem.

Plus Care s.r.o.

Plus Care s.r.o. je dceřiná společnost Pilulka lékárny a.s., fungující od roku 2021 jako inovativní platforma, které pomáhá digitalizovat přístup ke zdravému životnímu stylu.

Vedle lifestylové verze mobilní aplikace, se zaměřením na prevenci, pohyb a běžnou zdravotní agendu vstupuje společnost i na pole asistence při léčbě chronických onemocnění, komunikaci mezi lékařem a pacientem, edukací a usnadnění léčby onemocnění, kde je potřeba pravidelný dozor.

Primárními oblasti, o které se společnost zajímá je onkologie, obezita a roztroušená skleróza. V letošním roce ji čeká spolupráce se soukromými pojišťovnami a až pětinásobný růst počtu uživatelů v mobilní aplikaci.

Nutricia

Již více než 100 let vyvíjí a vyrábí speciální výživu pro děti a enterální klinickou výživu pro lidi se specifickými výživovými potřebami. Společnost změnila životy milionů lidí po celém světě. Tento trvalý závazek si nese do dnes a poskytuje výživu, která může v klíčových okamžicích změnit celý život.