Partneři iniciativy Tech4Nature oznámili projekt zaměřený na studium vlivu cestovního ruchu na biologickou rozmanitost ve Španělsku

Barcelona (Španělsko) 6. ledna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Huawei a Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) zahájily průkopnický projekt na podporu ochrany biologické rozmanitosti zaměřený na orla jestřábího v přírodním parku Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Společnost Huawei a Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) vybraly přírodní park Sant Llorenç del Munt i l’Obac v provincii Barcelona pro nový projekt Tech4Nature, jehož cílem je prozkoumat, jaký vliv má cestovní ruch na ekosystém parku, zejména na orla jestřábího.

Park zaznamenal od pandemie zřetelný nárůst návštěvníků, což odráží rostoucí trend rekreace a turistiky v příměstských přírodních a chráněných oblastech. V důsledku toho správci parku zaznamenali změny v chování orla jestřábího, který v parku hnízdí a je ve španělské Červené knize ptáků uveden jako zranitelný druh.

V rámci projektu, jehož spuštění je naplánováno na únor 2023, společnost Huawei a její partneři vyvinou a nasadí technologické řešení zahrnující kamery, přijímače GPS a cloudovou platformu, která bude sloužit jako výpočetní a úložná infrastruktura. Toto řešení vytvoří systém varování a detekce, který bude sledovat a monitorovat mobilitu tohoto orlího druhu a určovat faktory, které ovlivňují jeho úspěšnost při reprodukci – za hlavní hrozbu bylo již označeno rušení hnízdišť člověkem.

Shromážděná data budou odeslána na cloudovou platformu k analýze pomocí umělé inteligence. Pomohou při rozhodování o ochraně přírody, podpoří správce parku v rychlé a účinné reakci na potenciální environmentální rizika a budou vzdělávat veřejnost v oblasti ochrany přírody.

„Projekt nám pomůže získat více informací pro správu a regulaci využívání parku veřejností,“ uvedl Ángel Miño, ředitel přírodního parku spadajícího pod Radu provincie Barcelona. „Přiblíží také ochranu biologické rozmanitosti široké veřejnosti, jelikož se v budoucnu plánují videa a další propagační materiály. Ve spolupráci se společností Huawei a IUCN nám tento projekt umožňuje udělat kvalitativní skok díky zapojení nových technologií do monitorování a ochrany živočišných druhů.“

Miño zdůraznil, že pro zlepšení výsledků výzkumu a ochrany biologické rozmanitosti je rozšíření partnerství veřejného a soukromého sektoru o univerzity a podnikatelskou sféru klíčovým aspektem strategie správy parku a je nezbytné pro úspěch. Jedná se o názor, který sdílejí i ostatní partneři projektu.

„Spolupráce mezi veřejnými institucemi a soukromým sektorem je z hlediska úspěchu při řešení složitých environmentálních problémů stále nezbytnější,“ řekl Antonio Troya, ředitel Centra IUCN pro středomořskou spolupráci. „Máme příležitost využít technologické inovace a začlenit je do opatření na ochranu našich ekosystémů. Tento projekt je příkladem toho, že spolupráce a integrace jsou cestou k zastavení úbytku biologické rozmanitosti.“

V rámci partnerství IUCN a Huawei Tech4Nature, které je v souladu se Zeleným seznamem IUCN a iniciativou TECH4ALL společnosti Huawei, zahájí správci parku – Rada provincie Barcelona – projekt na začátku roku 2023. Technické řešení bude vyvinuto společností Huawei ve spolupráci s univerzitou v Gironě v letech 2023 a 2024.

Partnerství Tech4Nature, jehož cílem je během tří let vyvinout technologická řešení ochrany přírody pro 300 chráněných oblastí a měřit účinnost projektů na základě Zeleného seznamu IUCN, spojuje zkušenosti IUCN s ochranou přírody a odborné znalosti společnosti Huawei v oblasti vývoje špičkových digitálních technologií.

„Tento projekt je první svého druhu, který ve Španělsku spouštíme po desítkách úspěšných zkušeností s vývojem řešení na ochranu různých živočišných druhů a přírodních oblastí v zemích po celém světě s využitím pokročilých technologií, jako je cloud, umělá inteligence a konektivita,“ řekl Eric Li, generální ředitel společnosti Huawei ve Španělsku. „Role technologického průmyslu při řešení této výzvy je klíčová, ale pouze ve spolupráci se strategickými a angažovanými partnery lze cílů skutečně dosáhnout.“

Doufáme, že se tento model podaří zdokonalit a zopakovat i v dalších chráněných oblastech Španělska a že přírodní park Sant Llorenç del Munt i l’Obac dokáže vyvážit ochranu biologické rozmanitosti a zábavu pro všechny.

O iniciativě Huawei TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa společnosti Huawei pro digitální začleňování budující svět, ve kterém nezůstává nikdo opomíjený. Zaměřuje se na čtyři oblasti: umožnění rovnosti a kvality vzdělávání, ochrana přírody pomocí technologií, umožnění inkluzivní zdravotní péče a rozvoj.

Další informace naleznete na webových stránkách https://www.huawei.com/en/tech4all

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1977759/Bonelli_s_eagle.jpg

KONTAKT: Jingfan Xing, xingjingfan@huawei.com