Oznámenie spoločnosti AUSTRIACARD HOLDINGS AG, materskej spoločnosti firmy INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.:

Viedeň (Rakúsko) 25. októbra 2022 (PROTEXT/ots) – Spoločnosť AUSTRIACARD HOLDINGS AG požiada o kótovanie na viedenskej a aténskej burze cenných papierov a zlúči sa so spoločnosťou INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG („ACAG“), rakúska skupina s medzinárodnou pôsobnosťou a jeden z popredných poskytovateľov bezpečných digitálnych technologických riešení v Európe, oznamuje, že požiada o kótovanie na viedenskej a aténskej burze cenných papierov a prostredníctvom cezhraničnej transakcie sa zlúči so svojou 70,79 % dcérskou spoločnosťou LYKOS HOLDINGS S.A. („INFORM LYKOS“), spoločnosťou kótovanou na aténskej burze cenných papierov (kód Bloomberg LYK:GA, kód Reuters LYKr.AT). Po schválení príslušnými orgánmi a valnými zhromaždeniami akcionárov oboch spoločností spoločnosť ACAG akvizuje spoločnosť INFORM LYKOS a bude kótovaná na viedenskej a aténskej burze cenných papierov. Tento proces by mal byť ukončený do konca marca 2023.

ACAG a jej dcérske spoločnosti vrátane AUSTRIACARD, INFORM LYKOS a TAG SYSTEMS poskytujú bezpečné digitálne technologické riešenia a bezpečné koncové produkty a služby v dvoch širokých kategóriách:

• Bezpečné digitálne technologické riešenia, ako napríklad hardvérová vstavaná bezpečnosť (medzinárodne certifikované čipové platformy), platobné riešenia s vysokou pridanou hodnotou, autentifikácia, zachytávanie údajov, dolovanie údajov, automatizácia procesov, umelá inteligencia, digitalizačné riešenia, platformy IoT atď.

• Zabezpečené koncové produkty a služby, ako sú Bankové čipové karty a súvisiace služby, Zabezpečené inteligentné karty pre identifikáciu, zdravotníctvo, riadenie, dopravu, fakturáciu/výpisy, zabezpečené hlasovacie lístky, zabezpečené etikety na lieky a alkohol, elektronické vydávanie kníh a mnoho ďalších, ktoré predstavujú kombináciu našich bezpečných digitálnych technologických riešení so špičkovými zabezpečenými koncovými produktmi a službami, či už vo fyzickej alebo digitálnej podobe.

V roku 2021 dosiahla spoločnosť ACAG na konsolidovanom základe tržby 178,0 mil. eur a ukazovateľ EBITDA 26,8 mil. eur, zatiaľ čo v prvom polroku 2022 dosiahli tržby 137,1 mil. eur (medziročný nárast o 69 %) a upravený ukazovateľ EBITDA 19,8 mil. eur (medziročný nárast o 137 %).

Očakáva sa, že fúzia prispeje k zlepšeniu profilu skupiny väčším geografickým a produktovým dosahom, širšími možnosťami krížového predaja a väčšími úsporami z rozsahu. Viac ako 1 400 ľudí, ktorí sú dnes v skupine zamestnaní, bude mať prospech z medzinárodného, užšie prepojeného pracovného prostredia, ktoré bude stimulovať vedomosti, posilní výmenu skúseností, poskytne príležitosti na medzinárodný rozvoj a urýchli zavádzanie osvedčených postupov v rámci celej skupiny.

Panagiotis Spyropoulos, podpredseda predstavenstva ACAG a generálny riaditeľ skupiny, uviedol: „Po úspešnom nástupe nových talentovaných členov tímu, ktorí k nám nedávno pribudli z prevzatých spoločností, nastal ten správny čas, aby sme naplno využili našu globálnu pôsobnosť a sprístupnili našim klientom celé spektrum vysoko bezpečných digitálnych technologických riešení, ktoré sme už vyvinuli, a tých, ktoré ešte len prídu, keďže sú vo fáze výskumu a vývoja. Kótovanie na viedenskej aj aténskej burze cenných papierov navyše poskytne investičnej komunite možnosť podieľať sa na našom úspechu.“

Manolis Kontos, výkonný viceprezident, uviedol: „Realizáciou tejto fúzie bude mať nová skupina silné portfólio bezproblémových riešení zameraných na služby našim B2B klientom, ktorí pôsobia v oblasti bankovníctva, energetiky, telekomunikácií a maloobchodu v súkromnom aj verejnom sektore. Vďaka rozsiahlym, viac ako 125-ročným skúsenostiam v oblasti správy informácií a šifrovania dát pre špičkovú zabezpečenú komunikáciu a vďaka prístupu orientovanému na zákazníka má skupina dobrú pozíciu na to, aby sa rozrástla horizontálne aj vertikálne prostredníctvom maximalizácie interných talentov a získavania nových.“

Jon Neeraas, výkonný viceprezident, uviedol: „Vďaka tejto fúzii sa naša vedúca pozícia na trhu v segmente challenger bankovníctva a naša vedúca pozícia na kľúčových európskych bankových trhoch posilní o ocenené digitálne riešenia. Naši bankoví zákazníci v regiónoch ako Škandinávia, Rakúsko, stredovýchodná a juhovýchodná Európa, kde sme dnes lídrami na trhu, budú mať prístup k produktom a riešeniam, ktoré dopĺňajú platobnú kartu, zatiaľ čo našim globálnym zákazníkom z oblasti challenger bankovníctva umožníme zaobstarať si digitálne technologické platformy, aby sme do budúcnosti potvrdili hodnotu, ktorú poskytujeme tomuto rýchlemu a technologicky vyspelému segmentu. Náš podiel na trhu sa prirodzene zvýši na trhoch, ako sú Spojené kráľovstvo, Španielsko, Nemecko, Turecko, Blízky východ a Afrika. Okrem toho sa ďalej posilní naša činnosť v USA s významným potenciálom rastu. Udržateľnosť je pre našu budúcnosť kľúčová a náš plán bude v podstate slúžiť ďalšej generácii finančných technológií a tradičných bánk. Efektívnejším využívaním zdrojov skupiny budeme schopní ponúknuť portfólio viac orientované na riešenia s komplexnými riešeniami a službami, od vydávania kariet až po spracovanie/zúčtovanie platieb a pokročilé riešenia súvisiace s platbami s vysokou pridanou hodnotou. Tento model vstavaných financií zmení hru ako prvý svojho druhu v našom odvetví“.

Nikolaos Lykos, predseda predstavenstva spoločnosti ACAG a hlavný akcionár, uviedol: „Táto fúzia je kľúčovým bodom v histórii skupiny, pretože je vyvrcholením 40-ročného úsilia nasmerovať spoločnosť zo sveta, kde ľudia komunikovali a mysleli prostredníctvom atramentu a papiera, do sveta, kde je komunikácia balíkom bitov, okamžitá, globálna a neuchopiteľná.

Počas uplynulých 125 rokov sme sa snažili vyvíjať najlepšie riešenia vo svojej triede a dnes sme hrdí na to, že pomáhame našim zákazníkom bezproblémovo sa pripojiť k digitálnej ére.“

Kontakt:

Tel. +43161065-352 www.austriacard.com