Otevřený dopis prezidentu České republiky

Praha 20. března 2023 (PROTEXT) – Vydavatel knih, překladatel a matematik Rudolf Červenka zaslal otevřený dopis prezidentu České republiky Petru Pavlovi, aby vyjádřil nespokojenost se současným stavem republiky v několika oblastech. Prezidenta Petra Pavla vyzval především k otevřené diskusi.

Příspěvek je možný spustit prostřednictvím tohoto odkazu: https://youtu.be/XNTjx0Dk60Q

Znění otevřeného dopisu:

Pan Petr Pavel, prezident ČR

Pražský hrad

119 08 Praha 1

kontakt@generalpavel.cz, dominika.svobodova@hrad.cz

Vážený pane prezidente,

opakovaně jste sdělil nám, občanům České republiky, své přesvědčení, že jsme jedno společenství a musíme držet spolu, stejně jako svoje pochopení pro to, že chceme žít v lepším světě, ve světě bez chaosu a lží. Na tato Vaše vyjádření reaguji, proto se na Vás obracím.

Naše země totiž nyní nevzkvétá, naše ekonomika, politika a celá společnost se nacházejí v krizi.

Vyjádřím se k politice. Prosím, pozorně se rozhlédněte: v české politice není žádná kompetentní síla, se kterou byste mohl do budoucnosti s důvěrou počítat. Politici zaskočení obtížnou situací se ocitají ve vleku událostí. Ve sněmovně i v senátu je příliš mnoho lidí bez rozhledu, bez svědomí i bez mravních zásad. Tyto lidi je snadné ovládat, nelze však od nich očekávat žádnou významnou myšlenku a bohužel ani dlouhodobou, vytrvalou oporu.

Neprojevuje se snaha politiků, dříve běžná, uskutečňovat představy o správě země k prospěchu občanů. V politice dnes vidíme spíše dvě smečky připomínající psy, kteří se rvou o kořist. Tou kořistí nejsou pouze důchodci jako v posledních dnech, je jí celá naše země, celá společnost, my všichni.

Činnost současné české vlády se vyznačuje chaotickou nepromyšleností. Podpora jejích významných členů ze strany obyvatelstva klesla na varující minimální hodnoty. Negativně jsou vnímáni zejména ministr vnitra, financí a ministryně obrany, ministr zdravotnictví, ale také předseda vlády.

Vláda nerozumně navyšuje počet státních úředníků, tedy počet těch, které musí ostatní živit, ale současně s tím snižuje počet lidí v nestátním sektoru, tedy počet těch, kteří byrokraty živí. Čím dál menší počet lidí v nestátním sektoru musí vydělávat na čím dál větší státní výdaje – to přece nemá elementární logiku!

Domnívám se ale, že hlavní, hlubokou příčinou špatné situace je nízká mravní a vzdělanostní úroveň vrstev, které by měly vysoké vládní činitelé generovat.

V této souvislosti by mohly a měly zapůsobit Vaše mravní zásady, Vaše fundamentální přesvědčení.

Pro výběr co nejsprávnější cesty dalšího společenského vývoje je samozřejmě zásadní svobodná diskuse bez ideologického umlčování. Diskuse mezi osobami se stejnými názory ovšem bývá málo plodná. Proto prosím, vezměte mezi své poradce dva či tři lidi skutečně vzdělané, nezatížené ideologickým balastem, nezkresleně vnímající skutečnost i schopné předjímat budoucí vývoj. Hledejte mezi těmi, kdo během Vaší kampaně zůstali mimo Váš tábor. Jak sám zdůrazňujete, dnešní náročná doba vyžaduje, aby se spojily síly všech. Opravdu jde o to, aby Vám naslouchal celý národ, celá společnost, nikoliv jen ti, kteří Vám dali volební hlas.

Zmíněné lidi ani nemusíte zaměstnat, postačí, když je k sobě čas od času pozvete, budete s nimi debatovat a budete si tak moci tříbit názory. „Rozdělená společnost” není fráze, bohužel je to skutečnost. Bylo by neprozíravé a nešťastné, kdybyste se uzavřel jen do jedné poloviny společnosti.

Navrhuji sice trochu zvláštní, nicméně jasné měřítko toho, jak se mravní stav společnosti vyvíjí – tím měřítkem může překvapivě být statistika vražd.

V loňském roce 2022 u nás bylo spácháno celkem 150 vražd, což bohužel znamená přírůstek oproti roku 2021: absolutní nárůst o 45, relativní nárůst o 42,9 %. Cituji ze zprávy policie ČR: „Vývoj počtu registrovaných vražd kopíruje negativní změny současné společnosti, z velké části orientované především na materiální hodnoty a s tím spojenou tendencí k silovému řešení problémů. Nárůst je třeba z obecného hlediska přisuzovat znatelnému vyššímu napětí ve společnosti, které ovlivnila i pandemie Covid-19, válečný konflikt na Ukrajině a komplikovaný vývoj ekonomické situace.“

Pokud se už v letošním roce podaří uvedený nepříznivý vývoj zvrátit, bude to jasná známka, že se Vám daří společnost sjednocovat a zklidňovat.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů!

Ve Voznici 20. března 2023

Dr. Rudolf Červenka

Kontakt:

Dagmar Červenková dagmar.cervenkova@leda.cz