Otevřený dopis Dominika Haška

Praha 21. prosince 2022 (PROTEXT) – Průvodní slovo:

Napsal jsem přiložený otevřený dopis, abych přitáhl celosvětovou pozornost k tomu, jak nyní některé sportovní soutěže ve světě přispívají k válečným nepokojům v Evropě, které si každý den vyžádají desítky, stovky, možná i tisíce životů. Jde především o snahu zachránit tyto životy a urychlit ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Ruští sportovci by se v tuto chvíli neměli účastnit mezinárodního soutěžního dění z důvodů, které podrobně uvádím v dopise. Žádám všechny sportovní ligy světa, aby toto rozhodnutí zvážily. Podrobnosti najdete v příloze a sdílejte je s kýmkoli, kdo podle vás může něco změnit k lepšímu.

„Ani ta nejkrásnější hra na světě není více než lidský život.“

Děkuji za tuto úvahu, Dominik Hašek

Otevřený dopis pro:

Majitele, management a členy NHL, WTA, ATP a dalších profesionálních sportovních lig, federací a organizací po celém světě

Jako dlouholetý profesionální hokejista, olympijský vítěz, tenista (až do svých dorosteneckých let) a stále aktivní sportovec, ale především jako občan České republiky Vám píši tento otevřený dopis.

24. února 2022 vstoupila ruská armáda na území Ukrajiny. Tato válka je útočná a jejím cílem, jak prohlásilo samotné ruské vedení, je získání dalších území. Důkazem toho jsou zmanipulovaná referenda na Ruskem dobytých územích Ukrajiny. Rusko tato nelegální hlasování zneužilo k oficiálnímu připojení dobytých území.

Nevíme přesně, kolik ukrajinských vojáků a civilistů zemřelo v důsledku ruské agrese. Jde o minimálně desetitisíce, možná statisíce ztracených životů. Bylo zdokumentováno, že ruská armáda ničí civilní budovy a civilní infrastrukturu na ukrajinském území, čímž se desítky milionů lidí ocitají bez elektrického proudu a plynu a hrozí jim v příštích měsících umrznutí. Ruští vojáci páchají válečné zločiny včetně mučení a zabíjení civilistů. Rusko dokonce deportuje tisíce ukrajinských dětí z jejich rodné země a tím se dopouští genocidy.

Rusko musí nést plnou odpovědnost za všechny své otřesné zločiny. Po vítězství Ukrajiny a odchodu ruských vojsk z jejího území bude muset Rusko zaplatit za ekonomické škody, které na cizím území způsobilo. Statisíce ztracených životů, včetně životů mnoha dětí, však už bohužel nikdo nevrátí.

To je stručné shrnutí současné situace. Jaký je ale váš postoj k této agresivní válce? Dodnes jsem z Vaší strany nikde nečetl ani neslyšel jednoznačné odsouzení ruské agrese včetně spáchaných zločinů. Nejhorší však je, že tolerujete účast ruských sportovců ve Vašich soutěžích. Tím každá vámi organizovaná soutěž vědomě daruje Rusku miliardy dolarů na propagaci jeho agresivní politiky.

Je fakt, že každý občan, potažmo každý sportovec, reprezentuje svou zemi. Takže každý sportovec má pro danou zemi obrovskou reklamní a marketingovou hodnotu. Tato hodnota je tím větší, čím je soutěž uznávanější a čím je sportovec úspěšnější. Každý stát tohoto využívá ve svůj prospěch k prosazování svých politických zájmů a cílů.

Všichni dobře víme, že zájmem agresivní ruské politiky spojené s válečnými zločiny, včetně genocidy na ukrajinských dětech, je útočná válka s cílem získat nová území na úkor demokratické země. Tím Rusko ničí všechny hodnoty, které tvoří základ naší demokratické kultury. Tím, že nadále umožňujete vstup ruským hráčům do vašich soutěží, jste se rozhodli toto vše podpořit.

Skutečnost, že jste po téměř 300 dnech války nic neučinili a nadále tolerujete účast ruských sportovců ve svých soutěžích a věnujete tím Rusku mnohamiliardovou reklamu na provádění jeho agresivní politiky, považuji za neomluvitelné. Stáváte se tím plně odpovědní za nevratné škody způsobené ruskou armádou na Ukrajině, včetně zmařených životů.

Považuji za důležité se také zmínit o ruských sportovcích, kteří jsou stejně jako my všichni dospělí zodpovědní za činy své země. Především chci zdůraznit, že každý ruský sportovec má právo na jakýkoli názor na válku na Ukrajině a my bychom to měli vždy respektovat. To samozřejmě neznamená, že s tím musíme souhlasit. Pokud však nechceme podporovat ruskou válku na Ukrajině se vším hrozným, co s ní souvisí, nemůžeme v této době umožnit ruským sportovcům soutěžit s námi. Jejich neúčast nepovažuji v žádném případě za nějakou sankci vůči nim, ale naopak za pomoc jim s rychlejším ukončením této války. A tím také společně pomůžeme k záchraně desítek tisíc životů, včetně jejich ruských spoluobčanů, kteří byli naverbováni do této války.

Chci věřit, že se v následujícím období rozhodnete přestat podporovat válku na Ukrajině a nedovolíte ruským sportovcům, aby ve vašich soutěžích propagovali agresivní ruskou politiku.

Stejně jako se rozhodla většina soutěží na světě. Pokud se takto rozhodnete, chci Vás tímto dopisem požádat o maximální podporu všech „Vašich“ ruských sportovců v této pro ně nelehké době, kdy se nebudou moci zúčastňovat našich soutěží.

Určitě by se mělo jednat o jistou finanční podporu nejen pro každého sportovce, ale i pro jeho rodinu, včetně kvalitního zdravotního pojištění. Toto by mělo být snadno dosažitelné ve spolupráci NHL s NHLPA a věřím, že WTA a ATP to také dokážou vyřešit.

Další věc, kterou bychom měli ruským sportovcům poskytnout, je edukace. V první řadě jim je třeba srozumitelně a přesně vysvětlit, proč v tuto chvíli nemohou soutěžit s námi.

Dále jim musíme poskytnout historická fakta minimálně od roku 2014, kdy Rusko anektovalo ukrajinský Krym, až do současnosti. A porovnat to s nástupem fašismu v Německu ve 30. letech minulého století se všemi šílenými důsledky, které z toho vyplynuly. Toto lze zajistit prostřednictvím on-line kurzů. A především je můžeme naučit, co všechno mohou jako občané Ruska udělat pro to, aby válka co nejdříve skončila, bylo zachráněno co nejvíce životů a oni zase mohli začít soutěžit s námi.

Vím, že pro mnohé z Vás je tento největší konflikt v Evropě od 2. světové války velmi daleko a většina z Vás kvůli němu nemáte strach o své blízké. Proto ho neprožíváte tak intenzivně jako lidé v zemích sousedících s Ukrajinou, kteří vědí, že pokud Ukrajina padne, Rusko na ně s největší pravděpodobností zaútočí také. Přesto si zkuste představit, jak hrozné by to bylo, kdyby se některá z Vašich sousedních zemí rozhodla získat Vaše území a jednoduše by vás napadla a částečně nebo úplně by srovnala se zemí města jako Montreal, Minnesota, Valencia, Manchester, Frankfurt, Bordeaux, Melbourne, Göteborg, Montevideo nebo další. Přišli byste o pár příbuzných, někteří dokonce o své manželky nebo manžely. Děti, i když ne všechny, by většinou až na nějaká zranění přežily, ale mnohé by agresor odvedl pryč a Vy se s nimi pravděpodobně už nikdy nesetkáte. Ti z Vás, kteří bydlí v jiných městech, stráví většinu zimy promrzlí bez elektřiny a ve strachu, že Vás nebo Vaše děti zítra ve škole zasáhne bomba a už se nikdy neuvidíte. Pro Vás je to v tuto chvíli možná fantazie, ale pro Ukrajince každodenní realita pod ruskou palbou.

Snad vám i tato představa pomůže pochopit, proč není správné nadále poskytovat Rusku reklamu na realizaci jeho imperialistických cílů, které vedou k obrovským ekonomickým škodám a především ke ztrátám na životech.

Určité škody byly z Vaší strany již bohužel napáchány. Dříve či později Vám odborníci tyto mnohamiliardové reklamy na ruskou válku spočítají a já považuji za správné, že je budete muset Ukrajině uhradit.

Přesto jsem přesvědčen, že mnohé se dá do jisté míry stále napravit a že Vaše soutěže mohou v příštím období sehrát velmi důležitou pozitivní roli v urychlení ukončení ruské agrese a tím záchraně statisíců životů. Samozřejmě záleží na tom, které priority budou hrát hlavní roli ve Vašem rozhodování. Pokud i u Vás platí rčení, že „ani ta nejkrásnější hra na světě není více než lidský život“, pak nepochybuji, že se rozhodnete správně a přispějete k rychlejšímu ukončení konfliktu a záchraně mnohých životů.

S pozdravem Dominik Hašek

P.S. Tento dopis je adresován NHL, WTA a ATP, avšak velmi bych ocenil, kdyby si ho přečetly a inspirovaly se jím všechny ligy a soutěže na světě, zejména pak Mezinárodní olympijský výbor.