Organizace National Comprehensive Cancer Network oznámila spolupráci s polskými odborníky na rakovinu krve

Plymouth Meeting (Pensylvánie) 27. února 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Nová mezinárodní dohoda navazuje na dosavadní globální aktivity pro zlepšení péče o onkologické pacienty a výsledků jejich léčby prostřednictvím adaptace a implementace na důkazech založených pokynů NCCN pro Polsko i další země.

Nezisková aliance předních amerických onkologických center National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) dnes oznámila zahájení spolupráce s polským Institutem hematologie a transfuzního lékařství (IHIT) a polsko-americkou nadací Alliance For Innovation (AFI). Tyto tři organizace podepsaly dohodu, která umožňuje lékařům sdílet své osvědčené odborné znalosti a mezinárodní zkušenosti pro zlepšení kvality péče a výsledků léčby u pacientů s hematologickými malignitami v Polsku a na celém světě.

„Tato nová dohoda podtrhuje náš závazek pokračovat v rozvíjení současné spolupráce s polskými kolegy v oblasti standardizace a zdokonalování managementu nádorových onemocnění,“ uvedl výkonný ředitel NCCN, doktor Robert W. Carlson. „Institut hematologie a transfuzního lékařství je předním polským medicínským a výzkumným pracovištěm v oblasti hematologie, které slouží také jako národní klinické a diagnostické referenční centrum. Společně dokážeme zajistit regionálně přizpůsobenou léčbu na základě nejnovějších poznatků a odborného konsenzu většímu počtu pacientů s nádory krve.“

Nově uzavřená dohoda navazuje na několikaletou spolupráci mezi NCCN, Národním výzkumným ústavem Marie Curie-Skłodowské, polským ministerstvem zdravotnictví a nadací AFI s cílem zlepšit specifické pokyny pro diagnostiku a léčbu solidních nádorů v Polsku na základě Doporučených postupů NCCN pro klinickou praxi v onkologii (NCCN Guidelines®), jak je požadováno v polské národní strategii pro boj proti rakovině. Postupy NCCN® představují uznávaný standard pro léčbu nádorových onemocnění a jsou nejpodrobnějšími a nejčastěji aktualizovanými pokyny ze všech odvětvích medicíny. Pro větší relevanci a dostupnost pro pacienty a pečující osoby na celém světě byly přeloženy, upraveny a přizpůsobeny ve spolupráci s místními a regionálními odborníky, zástupci pacientů a tvůrci politik v subsaharské Africe, na Blízkém východě a v severní Africe (MENA), v Karibiku, Asii, Jižní Americe a  Evropě . Spolupráce s Polskem byla poprvé navázána v roce 2021 a doposud skupiny společně vytvořily polské adaptace pokynů NCCN pro:

• nádory centrálního nervového systému,

• nádory děložního čípku,

• nádory tlustého střeva,

• nádory hlavy a krku,

• nádory vaječníků.

„Naším hlavním cílem je zlepšit v Polsku kvalitu péče o hematologické pacienty a výsledky jejich léčby,“ uvedla profesorka Ewa Lech-Marańdová, ředitelka IHIT. „V rámci spolupráce mezi našimi institucemi budou vypracovány upravené klinické postupy založené na znalostech, zkušenostech a odborných znalostech NCCN, jakož i dlouhodobé procesy jejich průběžné aktualizace.“

„Podpis dohody mezi tak významnými institucemi zaměřenými na léčbu rakoviny má velký význam jak pro pacienty a onkologickou komunitu, tak i pro další rozvoj polsko-americké spolupráce,“ uvedl spolupředseda AFI Marcin Hańczaruk.

Materiály NCCN pro pacienty a poskytovatele onkologické péče jsou všeobecně dostupné a bezplatně využívané na celém světě. Téměř polovina z 1,7 milionu registrovaných uživatelů, kteří používají k zobrazení pokynů NCCN stránky NCCN.org nebo aplikaci Virtual Library of NCCN Guidelines® , se nachází mimo území USA. Více informací o společných projektech NCCN, jejichž cílem je definovat a rozvíjet vysoce kvalitní a hodnotnou péči o onkologické pacienty na celém světě, naleznete na stránkách NCCN.org/global .

O organizaci National Comprehensive Cancer Network

Organizace National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je nezisková aliance předních onkologických center, zaměřená na péči o pacienty, výzkum a vzdělávání. Posláním NCCN je zlepšování a usnadňování kvalitní, efektivní, spravedlivé a dostupné onkologické péče pro zkvalitnění života všech pacientů. Pokyny NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) poskytují transparentní, na důkazech založená konsenzuální doporučení odborníků pro léčbu rakoviny, prevenci a podpůrné služby. Představují uznávaný standard pro klinické vedení a zásady při léčbě rakoviny a také nejpodrobnější a nejčastěji aktualizované pokyny pro klinickou praxi, které jsou v jakékoliv oblasti medicíny k dispozici. Pokyny pro pacienty NCCN Guidelines for Patients® poskytují odborné informace o léčbě rakoviny, aby tak pacienty za podpory nadace NCCN Foundation ® lépe informovaly a zlepšily jejich pozici během léčby. Organizace NCCN také podporuje další vzdělávání, globální iniciativy a zásady a spolupráci na výzkumu a publikování v oboru onkologie. Další informace naleznete na stránkách NCCN.org .

Kontakt pro média:

Rachel Darwin

267-622-6624

darwin@nccn.org

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

PROTEXT