Optimismus ohledně růstu stavebního průmyslu zůstává vysoký, ale úspěch digitální transformace závisí na implementaci zaměřené na člověka, tvrdí prognóza

Scottsdale (USA) 20. července 2022 PROTEXT/PRNewswire) – Devadesát šest procent odborníků z oblasti kapitálových projektů a výstavby vidí budoucnost své organizace optimisticky. Digitální technologie jsou hlavní hnací silou růstu, ale pro úspěšnou transformaci je třeba zlepšit proces řízení změn.

Společnost InEight Inc., celosvětový lídr v oblasti softwaru pro řízení stavebních projektů, dnes představila svůj druhý ročník Global Capital Projects Outlook (globální prognózy kapitálových projektů). Prognóza vychází z průzkumu, který byl proveden mezi 300 největšími světovými vlastníky kapitálových projektů a specialisty na stavební práce v Severní a Jižní Americe, Evropě a oblasti APAC.

Průzkum odhalil, že 96 % respondentů je buď velmi, nebo spíše optimistických ohledně vyhlídek na růst své organizace v příštím roce, což znamená nárůst z 92 % v roce 2021. Digitální technologie (57 %) a sběr dat, analytika a poznatky (53 %) nabízejí největší příležitosti k růstu. Téměř všichni (93 %) respondenti však uvedli, že podle jejich zkušeností s řízením změn je ještě co zlepšovat, což signalizuje potřebu sofistikovanějšího přístupu k zavádění technologií, který by byl zaměřen na člověka.

Za nejzávažnější problémy způsobené implementací technologií respondenti označili nerovnoměrnou nebo sporadickou implementaci (58 %), problémy s integrací procesů a dat (54 %), špatnou komunikaci (51 %) a technická a systémová omezení (51 %).

Podobné trendy byly zjištěny i v případě dotazů na překážky větších investic do technologií. Respondenti označili za klíčové problémy náročnost integrace se stávajícími systémy a nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků, kteří by tento proces usnadnili.

Generální ředitel společnosti InEight Jake Macholtz k prognóze říká: „Každý, s kým mluvíme, hovoří o možnostech rozvoje pro vlastníky i dodavatele. Optimismus, odolnost a sebedůvěra tohoto odvětví jsou téměř hmatatelné – tak silné jsou. To je obzvláště povzbudivé vzhledem k ekonomickému zázemí, v němž organizace působí, a k výzvám spojeným s implementací digitální transformace. Zdá se, že vyhlídka na využití digitálních technologií k budování lepšího světa všem zlepšuje náladu.“

Transformace zaměřená na člověka

Prognóza zjistila, že respondenti považují digitální technologie za obecně užitečné při plnění svých každodenních úkolů. Největším přínosem je získávání podrobných a ucelených informací o projektech a událostech (51 %), určování priorit úkolů / řízení pracovního toku projektu (50 %) a ujištění, že jsou dodržovány zásady ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (54 %).

Nicméně 94 % respondentů uvedlo, že mají konkrétní obavy ohledně budoucnosti digitální transformace, což zdůrazňuje potřebu přístupu zaměřeného na člověka. Respondenti měli největší obavy z omezení osobní komunikace (45 %), nahrazení profesních zkušeností a lidské intuice technologiemi (43 %), narušení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem (41 %) nebo nahrazení pracovních míst automatizací (39 %).

Na otázku, jaké přínosy by jim digitální transformace mohla v budoucnu přinést, respondenti odpověděli, že větší automatizaci (49 %), větší kontrolu (48 %), lepší strategické poznatky (47 %) a lepší komunikaci (49 %).

„Respondenti si uvědomují přínosy digitálních technologií a touží po realizaci této nové vize budoucnosti, ale v současné době odvětví zaostává, pokud jde o řízení organizačních změn, což činí digitální transformaci zbytečně náročnou,“ říká Macholtz.

Nestabilní provozní prostředí

Na pozadí výpadků v dodavatelském řetězci, inflační krize, energetických problémů a války na Ukrajině mají vlastníci kapitálových projektů i dodavatelé neochvějně pozitivní pohled na budoucí vývoj odvětví. Pozoruhodné je, že respondenti hlásí výrazný nárůst výdajů na stavební a kapitálové projekty (z 68 % v loňském roce na 76 % v roce 2022), přičemž odolnost zůstává rovněž vysoká – 91 % respondentů považuje svou organizaci za velmi nebo relativně odolnou.

Oproti loňské prognóze se však výrazně snížila míra dokončení projektů včas a v rámci rozpočtu. Dokončení podle harmonogramu, jak uvádějí dodavatelé, se meziročně snížilo o 16 % z 51 % na 35 %, zatímco dokončení v rámci schváleného rozpočtu nebo pod ním se rovněž snížilo z 51 % na 38 %. Majitelé zatím nevidí stejný dopad, protože uvádějí, že 43 % projektů bylo dokončeno včas a 45 % v rámci rozpočtu.

V souvislosti s nestabilním globálním provozním prostředím respondenti zdůraznili, že nezvládnutá nebo neočekávaná rizika mají největší vliv na to, zda bude projekt dokončen včas a v rámci rozpočtu.

Celou zprávu najdete na ineight.com/annual-global-capital-projects-report

Prognóza Global Capital Projects Outlook společnosti InEight

Tato zpráva vychází z průzkumu mezi 300 odborníky na kapitálové projekty a výstavbu z řad velkých společností, který byl proveden v březnu 2022 prostřednictvím online dotazníku.

Průzkum obsahoval 26 otázek, jejichž cílem bylo zjistit obecnou sebedůvěru a míru optimismu v celém odvětví a posoudit dosavadní výsledky, plány a postoje k digitální transformaci.

Z 300 respondentů bylo vybráno 100 účastníků z každého z regionů, na které jsme se zaměřili: Severní a Jižní Amerika, Evropa a APAC, přičemž každý z nich měl ve zprávě stejnou váhu. Celosvětově 67 % respondentů byli vlastníci projektů a 33 % dodavatelé.

Všichni respondenti pracují ve stavebnictví, ale abychom získali skutečný přehled o globálním stavebním sektoru na celém světě, zahrnuli jsme i ty, kteří pracují ve stavebnictví v rámci širších odvětví, včetně:

Výroba

IT/počítačové služby

Výstavba

Těžební průmysl

Doprava

Telekomunikace

Ropa, plyn a inženýrské sítě

Zdravotní služby

Místní samospráva

Ústřední vláda nebo veřejný subjekt, který není součástí ministerstva (NDPB)

Chemické a farmaceutické výrobky

Zdravotnické produkty a technologie

Průzkum byl navržen a proveden ve spolupráci se specializovaným globálním partnerem pro průzkum trhu podnikových technologií, přičemž výsledky byly následně analyzovány a předloženy odborníkům společnosti InEight k vyjádření na základě jejich znalostí a zkušeností z oboru.

Tam, kde to bylo možné, byly výsledky porovnány s naším předchozím průzkumem v roce 2021. Vzhledem k novým otázkám a změnám formulací v letošním vydání to však nebylo možné ve všech případech.

O společnosti InEight

Společnost InEight poskytuje v praxi ověřený software pro řízení projektů pro vlastníky, dodavatele, inženýry a projektanty, kteří budují svět kolem nás. Více než 575 000 uživatelů a přes 850 zákazníků po celém světě se spoléhá na InEight a získává informace v reálném čase, které pomáhají řídit rizika a udržovat projekty v souladu s harmonogramem a rozpočtem po celou dobu jejich existence.

Od předběžného plánování po projektování, od odhadu po zpracování harmonogramu a od realizace v terénu až po předání, společnost InEight realizovala projekty v hodnotě více než 1 bilion USD po celém světě v oblasti infrastruktury, veřejného sektoru, energetiky, ropy, plynu a chemického průmyslu, těžby a obchodu. Pro více informací sledujte InEight na LinkedIn nebo navštivte InEight.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1860525/InEight_Report.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/715598/InEight_Logo.jpg

KONTAKT:

press@ineight.com