Odpad mění na cenné suroviny. Digitální odpadové tržiště Cyrkl podporuje ve finále E.ON Energy Globe i herečka Jitka Čvančarová

Praha 13. července 2023 (PROTEXT) – Žádná skládka, ale nové využití. Co je pro jednoho odpad, může být pro dalšího cenná surovina. To si uvědomil i zakladatel digitálního odpadového tržiště Cyrkl, které hledá nové využití pro průmyslový odpad a další druhotné materiály. Cyrkl pomáhá zavádět principy cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství firem napříč všemi odvětvími a pro své fungování využívá moderní technologie, jako je strojové učení. Aktuálně bojuje i ve finále prestižní ekologické soutěže E.ON Energy Globe, kde ho podporuje i herečka Jitka Čvančarová.

V čem je to kouzlo? Na jedné straně stojí výrobní firma, která se potřebuje ekologicky zbavit svého odpadu, na straně druhé pak společnosti ochotné z odpadu vyrábět další hodnotné věci. Oba tyto subjekty může přímo propojit Cyrkl. Cyrkl je digitální odpadové tržiště, které působí po celém světě a propojuje desetitisíce firem.

Největší výhodou digitálního tržiště je přímé propojení nabídky a poptávky. Systém pro jejich spárování využívá strojové učení a algoritmy, které zohledňují například geografickou vzdálenost, obchodní historii firem, druh odpadu a spoustu dalších parametrů. V ideálním případě firma pomocí tržiště prodá svůj odpad zpracovateli z blízkého okolí, který ho znovu použije ve své výrobě. Z odpadu se tak stane zdroj.

Digitální tržiště pomáhá podporovat cirkulární ekonomiku po celém světě. „Systém využívá přes 19 000 zaregistrovaných firem v osmi zemích světa a máme spočtáno, že se díky recyklaci surovin podařilo ušetřit přes půl milionu tun CO2,“ říká Cyril Klepek, zakladatel společnosti. Cyrkl funguje také jako poradenská platforma – snaží se pomáhat výrobcům nacházet příležitosti k materiálové recyklaci, a tedy i k velkým finančním úsporám. Takto pomohl například výrobci oblíbených nápojů Kofola.

Vizí společnosti Cyrkl je zdvojnásobit smysluplnou cirkulaci odpadu po celém světě a v dobrém slova smyslu narušit stávající odpadové hospodářství. Chybějící spolehlivé, transparentní a flexibilní propojení producentů odpadů s firmami, které je dokážou znovu zpracovat, je totiž jednou z největších překážek v nakládání s průmyslovým odpadem.

Vítězstvím v soutěži E.ON Energy Globe může získat 500 000 korun

Společnost E.ON v České republice pořádá soutěž E.ON Energy Globe už patnáctým rokem. Letošní vítěz může získat jako hlavní výhru 500 000 korun na další rozvoj. „Přechod na uhlíkově neutrální energetiku potřebuje všechny zúčastněné strany na energetickém trhu, vládu i regulační orgány. Pouze pokud každý bude moci přispět, kdekoli to bude možné, budeme úspěšní. Proto je také E.ON Energy Globe, který v České republice organizujeme již 15 let, tak důležitým projektem. V soutěži jsme viděli více než 3 400 velkých i malých projektů a inovací v oblasti životního prostředí a úspor energie. Všechny mají jedno společné: pozitivně ovlivňují naši planetu. Každý rok oceňujeme jednoho vítěze. Osobně si myslím, že všechny projekty, které jsme dosud viděli, a všichni lidé, kteří se do nich zapojili, jsou vítězové. Všechny přispívají k udržitelnějšímu světu, což může být zase přínosem pro celou naši společnost,“ říká Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice, která dodává, že každoročně se pořadatelé snaží soutěž inovovat, zviditelnit a zatraktivnit v očích veřejnosti.

Vyhlášení bude součástí ekologického festivalu

Největší novinkou letošního roku bude slavnostní vyhlášení soutěže. Namísto tradičního galavečera se veřejnost dozví jméno nejlepšího projektu na novém ekofestivalu, který E.ON uspořádá pro širokou veřejnost 9. září v Praze v prostoru Kasáren Karlín. „Dlouhodobě cítíme potřebu nejen představovat soutěžící a projekty, ale také vzdělávat veřejnost v oblasti ekologie a udržitelnosti. Právě forma ekofestivalu, kde se lidé dozvědí a vyzkouší řadu zajímavých věcí a zároveň tam představíme výsledky soutěže, nám přijde jako ideální spojení,“ dodává Claudia Viohl. Záměrem je, aby si lidé odpoledne užili a zároveň se něco zajímavého a potřebného dozvěděli.

Hlasovat o vítězi letošního roku mohou lidé do konce srpna na stránkách www.energyglobe.cz.

Na stejném místě najdou také všechny další podrobnosti o soutěži včetně dalších finalistů.

Medailonek: https://youtu.be/8gBsNEq99XA

Kdo další se letos vedle projektu Cyrkl – digitální odpadové tržiště utká o vítězství v soutěži?

– Síť učeben Archimedes

– Rybí zahrada Lážovice

– Revitalizace školy Českobrodská v Praze

– Beecarbonised – strategická hra o záchraně planety

– Cirkulární oblečení NIL Textil