Odboráři vyzývají vládu k okamžitým změnám na Drážní inspekci

Praha 20. června 2023 (PROTEXT) – Vyšetřování mimořádných událostí na železnici trvá Drážní inspekci neúměrně dlouho. To znemožňuje včasné přijetí nápravných opatření, aby se příčiny nebo faktory vedoucí k nehodě neopakovaly. Na neutěšenou situaci upozorňuje dopisem vládě Svaz Odborářů Služeb a Dopravy. Jeho analytický tým prezentuje zásadní výhrady k současnému vedení Drážní inspekce. Vláda má v nejbližší době jmenovat na příštích pět let nového generálního inspektora Drážní inspekce a odboráři dopisem apelují, aby se na tento post vrátil skutečný profesionál.

„Šetření mimořádných událostí trvá Drážní inspekci neúměrně dlouho,“ zdůrazňuje Jindřich Berounský, vedoucí analytického týmu Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD). „Z průměrného trvání sedmi měsíců se dostala již na 11, ale není výjimkou, že inspekci šetření trvá roky. V uplynulém měsíci dosáhla prozatím anti rekord čtyř let,“ dodává Berounský. Podle něj tak činnost DI ztrácí jedno z klíčových poslání, a sice kvalitní a zároveň rychlé vyšetření mimořádných událostí, aby bylo možné co nejdříve přijmout opatření proti opakování události.

Výrazný podíl na současném stavu mají podle odborářů legislativci Ministerstva dopravy, kteří chybnou transpozicí evropské legislativy vytvořili od roku 2017 na železnici obdobný stav, jakoby z pozemních komunikací zmizeli dopravní policisté. Došlo totiž k omezení kompetencí Drážní inspekce i Drážního úřadu a také k jejich personálnímu oslabení. A to navíc v době zvyšujícího se počtu dopravců na českých kolejích. K alarmující situaci ale významně přispěl také současný šéf DI Jan Kučera, který zredukoval počet zaměstnanců inspekce o celou čtvrtinu, což Berounský považuje za „manažerské selhání v naprostém základu.“

„Náš analytický tým sleduje dlouhodobě činnost všech institucí, které se podílejí na zajištění bezpečnosti železnice. Jako jeden z nejslabších článků byla po důkladném a dlouhodobém rozboru vyhodnocena současná Drážní inspekce. Vedle omezení pravomocí to je především kvůli nekompetentnímu vedení,“ uzavírá Berounský s tím, že dopis adresovaný vládě obsahuje řadu konkrétních příkladů i podrobnějších informací.

ČTK ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.