Ocenění republikových výherců soutěže Bezpečná doprava budoucnosti

Praha 26. června 2024 (PROTEXT) – Děti po celé České republice mohly od poloviny listopadu 2023 do konce března 2024 výtvarně či literárně ztvárnit, jak si představují bezpečnou dopravu v budoucnosti. Jejich díla byla oceněna nejprve na úrovni krajů. Vítězné práce pak postoupily do kola celorepublikového. Nejlepší výtvarníci a literáti převzali v pondělí 24. června 2024 za účasti významných hostů ocenění za svá díla.

Nad tématem, jak by mohlo vypadat bezpečné cestování v budoucnosti, se zamyslelo téměř 4000 dětí mateřských a základních škol. Tolik prací totiž posuzovala odborná komise tradičně vyhlašované soutěže Týmem silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií ČR v rámci projektu Markétina dopravní výchova. Díla bylo možné přihlásit celkem do čtyř soutěžních kategorií, výtvarné kategorie pro mateřské školy, 1. stupeň a 2. stupeň základních škol, dále kategorie literární pro žáky základních škol.

Dvacet jedna nejlepších dětí převzalo ocenění z rukou paní Evy Pavlové, manželky prezidenta České republiky, genpor. Mgr. Martina Vondráška, prezidenta Policie České republiky, pana Aleše Blažka, generálního ředitele Československé obchodní banky a Jana Poláka, ředitele Týmu silniční bezpečnosti.

„Oblast prevence je nedílnou a neméně významnou součástí policejních činností. Dopravní výchovu u malých dětí, zejména v rodinách, považuji za naprosto zásadní. Proto oceňuji všechny děti, pedagogy i rodiče za to, jak letošní výzvu výtvarné a literární soutěže uchopili. Vzdělání malých dětí v oblasti silničního provozu hrou, považuji za vysoce efektivní,“ říká policejní prezident genpor. Mgr. Martin Vondrášek.

Předání ocenění a hodnotných cen se uskutečnilo v prostorech Československé obchodní banky. „Bylo nám nesmírnou ctí uspořádat takto příjemné setkání nadaných dětí, jejich rodičů, pedagogů a všech významných hostů právě v našich prostorech. Policie je našim partnerem v oblasti kyberpodvodů a online bezpečnosti a právě touto slavnostní akcí otevíráme nové možnosti spolupráce v oblasti zvyšování dopravní bezpečnosti nejen s ní, ale i realizátory projektu Markétina dopravní výchova,“ sdělil generální ředitel ČSOB, Aleš Blažek. Po samotném slavnostním aktu byla pro účastníky připravena prohlídka ČSOB kampusu včetně unikátních střešních prostor, kde své útočiště našli včely a čmeláci a stačí se zde Radlický med.

Děti spadají do kategorie nejohroženějších účastníků silničního provozu. I proto byla nedávno představena nová desková hra Dopravka, která vznikla propojením projektů Markétina dopravní výchova a Zebra se za tebe nerozhlédne. „Dopravní výchova by měla být součástí každé rodiny. Všechny oceněné děti si z rukou pana policejního prezidenta odnesly jako jednu z cen Dopravku, která, věříme, bude bavit celou rodinu. Hru bude možné v průběhu letních prázdnin možné hrát také s policejními preventisty na řade preventivních akcí,“ říká Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

Zbrklé a neuvážené chování dětí způsobí ročně stovky dopravních nehod cyklistů, a to i těch dětských. „Vzhledem k blížícím se letním prázdninám se dá očekávat zvýšený pohyb dětí v provozu jak v roli chodců, tak v roli cyklistů. Nejen pedagogové, ale především rodiče, by měli dětem připomenout, jak se bezpečně v provozu chovat. Nestačí mít pouze osvojená pravidla. Důležité je umět převézt teorii do praxe, být ohleduplný, zodpovědný, předvídavý a tolerantní,“ dodává Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Výtvarná a literární soutěž je vyhlašována Týmem silniční bezpečnosti v rámci projektu Markétina dopravní výchova, který je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou partnerů jako Policie ČR, Platforma VIZE 0, z.ú., Liberecký kraj, ŠKODA AUTO a.s. nebo Skupina Sev.en. Veškeré materiály a výstupy jsou pedagogům, žákům i rodičům k dispozici online na portálu www.dopravnivychova.cz.

 

Bližší informace podá:

Ngr. Markéta Novotná

Metodik dopravní výchovy

e-mail: marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.