Ocenění Ambasador kvality České republiky si v roce 2023 odnáší Drylock Technologies s.r.o. a Magistrát města Plzně

Praha 8. listopadu 2023 (PROTEXT) – Ocenění Ambasador kvality ČR v podnikatelském sektoru získala společnost Drylock Technologies s.r.o., ve veřejném sektoru si titul odnáší Magistrát města Plzně. I další ocenění byla udělena během slavnostního galavečera České společnosti pro jakost, který se konal 6. listopadu 2023 v Praze.

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stala pro rok 2023 společnost Drylock Technologies s.r.o., významný evropský výrobce hygienických výrobků pro děti a dospělé. Závod v Hrádku nad Nisou je největší v Evropě a je vybaven nejmodernějšími výrobními a laboratorními technologiemi. Společnost je součástí rodinné firmy se sídlem v Belgii, která vlastní po celém světě sedm dalších továren.

Hodnotitelé ocenili především trvalé a systematické snižování dopadu aktivit firmy na životní prostředí. Ta se zapojila také do spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci. Příkladná je též peče o 1250 zaměstnanců a jejich rodiny. Firma se stala zaměstnavatelem roku 2023 v Libereckém kraji.

Na druhém místě stanula společnost Fraenkische CZ s.r.o., třetí příčku získal Kaufland Česká republika v.o.s.

Vítězem ceny a Ambasadorem kvality České republiky za rok 2023 ve veřejném sektoru se stal Magistrát města Plzně. Hodnotitele zaujal především jeho poctivý zájem o kvalitu a o úsilí vkládané do jejího neustálého zvyšování, stejně jako do efektivity fungování magistrátu či zvyšování kvality života občanů na území města Plzně. Hodnotitelé dále ocenili angažovanost vedoucích pracovníků. Zasazují se o to, aby se podařilo prostřednictvím efektivních vnitřních procesů a excelentních služeb poskytovaných úřadem posilovat pozitivní image celého magistrátu i města jako celku.

K vyhlášeným výsledkům cen Ambasador kvality ČR výkonná ředitelka České společnosti pro jakost Romana Hofmanová říká: „Gratuluji všem oceněným, hodnotitelé neměli lehké rozhodování. Uspět v soutěži mohou jen ti nejlepší. Organizace v rámci hodnocení dokladují aktivity na propagaci kvality, podporu inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů a zásad udržitelného rozvoje v podnikání. Při hodnocení se přihlíží i k ekonomickým výsledkům, nastaveným procesům a přístupům ke kvalitě.“

Cena Ambasador kvality je určená organizacím bez rozdílu velikosti a sektoru, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, chovají se odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality. Pro postup mezi finalisty je nutné dosáhnout bodového skóre alespoň z 80 %.

Vedle titulu Ambasador kvality České republiky byla předána také další ocenění. Vítězem Ceny za návrat do života se stalo za rok 2023 ParaCENTRUM Fenix, z.s. S mottem „Roztáčíme život naplno“ pomáhá centrum lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Jsou podporou v náročné životní změně, ukazují cestu a bojují za lepší společenské začlenění a kvalitu života.

Manažerem kvality pro rok 2023 se stala Markéta Tomek. Zastává pozici vedoucí oddělení řízení kvality ve společnosti Drylock Technologies s.r.o. Má zásadní podíl na realizaci procesů řízení kvality, zajišťuje interní i externí audity systémů řízení kvality včetně velkého množství specifických auditů vyžádaných zákazníky.

Držitelkou Ceny Anežky Žaludové byla vyhlášena Anna Mládková, dlouholetá spolupracovnice a členka České společnosti pro jakost. V ČSJ napomáhá rozvoji v oblasti aplikace matematicko-statistických metod a v oblasti ochrany životního prostředí.

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.