Nový výzkum ukazuje, že v oblasti rybolovu ročně zemře více než 100.000 lidí

Washington 3. listopadu 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Nelegální rybolov, nadměrný rybolov a klimatické změny přispívají k vysoké úmrtnosti v jedné z nejnebezpečnějších profesí na světě

Podle nové studie přijde ve spojení s rybolovem každoročně o život více než 100.000 lidí. Podle výzkumu nadace FISH Safety Foundation (FSF), který zadala organizace The Pew Charitable Trusts, zemře každý den téměř 300 rybářů – což představuje mnohem vyšší odhad, než bylo kdy v minulosti zaznamenáno.

Značný počet úmrtí neúměrně postihuje především rybáře s nízkými příjmy – včetně dětí, které jsou nuceny pracovat – a je primárně způsoben nebezpečnými pracovními podmínkami a špatně zabezpečenými plavidly.

Nadace FSF identifikovala několik faktorů, které jsou zodpovědné za úmrtí rybářů. Patří mezi ně chudoba, geopolitické konflikty, nadměrný rybolov, nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (IUU) a také klimatické změny. Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je v tomto ohledu významným faktorem, zejména s ohledem na celosvětově rostoucí poptávku po bílkovinách z ryb. Nelegální průmysloví provozovatelé se snaží šetřit na nesprávných místech a ignorují bezpečnostní pravidla, přičemž současně přispívají k nadměrnému využívání vysoce výnosných lovišť. To je pak příčinou takzvaného nuceného nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, kdy jsou drobní řemeslní rybáři nuceni porušovat pravidla nebo se účastnit neregulovaných a nebezpečných činností, protože je pro ně stále obtížnější zajišťovat dodávky v dostatečném objemu. Tyto problémy dále zhoršují klimatické změny a měnící se rozložení populací ryb.

„Rybolov může být ze své podstaty rizikový, ale smutným faktem zůstává, že mnohým z těchto úmrtí bylo a je možné se vyhnout. Vzhledem k tomu, že na mořských plodech závisí celkem 3 miliardy lidí a že poptávka by podle očekávání měla nadále stoupat, je naléhavě zapotřebí zavést silnější politiky pro zajištění bezpečnosti rybářů, včetně těch, které se zabývají skutečnými příčinami těchto úmrtí,“ konstatoval Peter Horn, ředitel projektu Pew International Fisheries, který se zaměřuje na zastavení a prevenci nelegálního rybolovu.

Výkonný ředitel FSF Eric Holliday prohlásil: „Všeobecně se spekuluje o tom, že odhady úmrtnosti rybářů jsou podhodnocené a neprozrazují v plné míře potenciální nebezpečí rybolovu. Naše analýza je první svého druhu a přesvědčivě ukazuje, že nedostatečná transparentnost v oblasti rybolovu přímo ohrožuje životy lidí, protože zakrývá kompletní situaci stran toho, co se děje na plavidlech nebo v rybářských revírech. To vládám ztěžuje možnosti stanovení účinných politik s cílem zlepšení bezpečnosti. Ačkoliv možná nikdy nebudeme schopni určit přesný počet úmrtí rybářů, mělo by se pro vlády jednat o varování, že je třeba urychleně jednat, pokud je naším cílem zachraňovat životy – a postupovat při tom na základě lepšího hlášení a sdílení údajů o úmrtnosti.“

Přezkoumáním veřejně dostupných údajů a jejich porovnáním se zjištěními investigativní žurnalistiky a zpravodajskými články, sociálními médii a soukromou komunikací s vládními úředníky a dalšími osobami mohli autoři studie vypracovat dosud nejúplnější analýzu počtu úmrtí souvisejících s rybolovem po celém světě.

I přes všechny tyto dostupné nástroje však stále tato data neobsahují veškeré informace a celkový počet úmrtí je proto téměř nemožné vyčíslit. Nedostatečná a nepřesná data ztěžují rozhodovacím orgánům možnosti realizace nezbytných politických změn na mezinárodní, státní i místní úrovni, které zajišťují bezpečnost průmyslových i řemeslných rybářů.

Na základě výsledků studie společnost Pew vyzývá k přijetí opatření v několika oblastech. Na vnitrostátní úrovni je třeba vynaložit více úsilí pro zavedení bezpečnostních opatření pro rybáře a řešit klíčové faktory. Vzhledem k neúměrně vysoké úmrtnosti v komunitách s nízkými příjmy je naléhavě zapotřebí zajištění finanční podpory a budování kapacit. Lepší úroveň sběru dat, transparentnost a sdílení informací na mezinárodní úrovni pomohou řídícím orgánům lépe pochopit problémy, kterým rybáři čelí, přesněji vyčíslit další rizika, která představuje nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, a přijmout politiky, které zpřísní požadavky na bezpečnostní opatření pro plavidla.

K dispozici jsou také stávající regulační rámce, které mají zabránit nezákonnému rybolovu a zajistit ochranu rybářů. Konkrétně by jednotlivé země měly ratifikovat a provádět dohodu z Kapského Města, kterou Mezinárodní námořní organizace přijala v roce 2012 a která stanovuje bezpečnostní normy pro konstrukci a design rybářských plavidel; zavést opatření dohody FAO o opatřeních přístavních států, která mají zabránit tomu, aby se do dodavatelských řetězců mořských plodů dostávaly nelegálně ulovené ryby; a pokračovat v realizaci stanovení úmluvy MOP C188 o práci při rybolovu z roku 2007, která stanovuje normy životních podmínek na palubách námořních plavidel. Členské státy regionálních organizací pro řízení rybolovu by také měly definovat jednoznačné politiky, které posílí úsilí v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a proti nadměrnému rybolovu.

„Naštěstí je k dispozici celá řada nástrojů, které mohou pomoci zastavit průmyslový nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a nadměrný rybolov a zlepšit bezpečnost jedné z nejnebezpečnějších profesí na světě,“ dodal Horn. „I když se nezabývají všemi problémy, jasně ukazují záměr tento problém řešit. Mezinárodní orgány musejí rovněž klást větší důraz na počítání těchto úmrtí. Pouze zajištěním přehledu o dění na rybářských lodích mohou úředníci získat povědomí o tom, kdy a kde je třeba zavést důraznější opatření. Tato studie by měla být jasnou výzvou mezinárodním orgánům, národním vládám a správcům rybolovu z celého světa, aby nesli odpovědnost za řešení své části celého problému. Rybáři by neměli nadále umírat bez povšimnutí, a vlády již nemohou ignorovat závažné lidské nespravedlnosti a nerovnosti, které jsou důsledkem nedostatečných opatření v oblasti nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, nadměrného rybolovu a klimatických změn.“

Kontakt: Leah Weiserová, llweiser@pewtrusts.org,+1-202-591-6761

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/1934287/Cycle_of_IUU_Infographic.jpg