Nový rekord. Počet členů SMS ČR dosáhl 2300

Praha 27. srpna 2023 (PROTEXT) – Jaroslav v Pardubickém kraji se stala 2300. členem Sdružení místních samospráv ČR. Sdružení hájící zájmy zejména menších obcí překonalo tento milník v roce, kdy oslaví 15. výročí svého vzniku. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR, zasazuje se o spravedlivé dělení daňových výnosů, připomínkuje legislativní návrhy a prosazuje potřeby venkova a jeho obyvatel. Obcím nabízí řadu služeb, které pomáhají se správou a plněním stávajících i nových povinností, jako jsou například digitální technické mapy.

„Jsme vděční za to, že počet našich členů napříč republikou setrvale narůstá, dnes zastupujeme třetinu všech obcí a měst v České republice. Je to pro nás velký závazek a odpovědnost. Zájmy samospráv budeme nekompromisně hájit i nadále, ať už jde o rozpočtové určení daní nebo legislativní návrhy, které se obcí přímo dotýkají,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

Sdružení v posledních letech intenzivně rozšiřuje okruh služeb a benefitů pro členy, které starostům a zastupitelům pomáhají při správě obce. Aktuálně je mezi obcemi velký zájem například o pomoc se splněním nové zákonné povinnosti, kdy obce musejí poskytnout data pro krajské digitální technické mapy, které mají od příštího roku vzniknout. Řada obcí takovými digitálními daty o dopravní a technické infrastruktuře na svém území nedisponuje. SMS ČR proto spustilo projekt DTMka jednoduše.

„Abychom obcím tuto povinnost co nejvíce usnadnili, naše kompetenční centrum jim dokáže zajistit celý proces, ať už jde o pořízení dat, jejich převod do potřebného formátu, nebo jejich následnou správu v rámci digitální technické mapy,“ dodává Eliška Olšáková.

Svým členům poskytuje SMS ČR rovněž bezplatnou právní poradnu, pomáhá se zajištěním povinností vyplývajících z GDPR či s administrativou spojenou s čerpáním dotačních titulů. Pořádá pro starosty také bezplatné semináře, webináře a další užitečné vzdělávací akce. Členské obce dostávají pravidelný Starostův infoservis – přehled aktualit týkajících se samospráv.

„Jsme se starosty a zastupiteli v přímém kontaktu, v každém kraji i v hlavním městě máme krajského manažera, na kterého se mohou zástupci obcí kdykoliv obrátit. Krajští manažeři pomáhají hledat řešení pro potřeby obcí, předávají důležité informace o aktualitách a koordinují akce a vzdělávání v regionech,“ uvádí Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka SMS ČR.

Značný zájem je mezi obcemi nyní o možnost společného nákupu energií – elektřiny a plynu – na komoditní burze. Díky společnému postupu více jak 130 subjektů formou aukce získají obce od prověřených dodavatelů výhodnější nabídky, než kdyby energie poptávaly samostatně.

Nejen v energetické oblasti poskytuje SMS ČR obcím poradenství prostřednictvím své platformy Obec 2030, která se zaměřuje na úsporná opatření, výstavbu obnovitelných zdrojů a energetický management. Na platformě najdou zájemci množství příkladů dobré praxe z obcí z celé republiky a rady odborníků. Už třetím rokem mohou obce soutěžit o nejlepší inovace v energetice, ale i v oblasti odpadového hospodářství, podpory biodiverzity nebo péče o krajinu.

SMS ČR oslaví 15 let svého úspěšného fungování na celostátní konferenci 22. a 23. listopadu ve Zlíně. V rámci konference vyhlásí také nejdéle sloužící starostky a starosty České republiky v každém kraji.

O Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje více než 2200 obcí a měst v ČR.

Kontakt a další informace pro média:

Šárka Kuželová, tisková mluvčí SMS ČR

e-mail: kuzelova@smscr.cz