Nová zpráva „Jeden svět, jedno zdraví“ poukazuje na zásadní potřebu užší spolupráce mezi klíčovými subjekty v oblasti zdraví lidí, zvířat a životního prostředí

Washington (USA) 2. listopadu 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Agentura JPA Health představila „Index propojitelnosti (Connectability Score)“ pro hodnocení vztahů mezi klíčovými cílovými skupinami

Nová zpráva agentury JPA Health s názvem „Jeden svět, jedno zdraví: Zkoumání propojenosti mezi zdravím lidí, zvířat a životního prostředí (One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health) odhaluje znepokojivý nedostatek komunikace a spolupráce mezi vlivnými globálními zúčastněnými stranami v oblasti zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.

Koncepce One Health, schválená Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization, WHO) a Centry pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) , vyzdvihuje potřebu větší spolupráce mezi zúčastněnými stranami v oblasti zdraví lidí, zvířat a životního prostředí ½ Principy „jednoho zdraví“ zrcadlí také Cíle udržitelného rozvoje OSN, včetně cíle vymýcení hladu (č. 2), cíle zajištění zdravého života a zvyšování jeho kvality (č. 3), zajištění dostupnosti vody a sanitačních zařízení (č. 6), ochrany vodního (č. 14) a suchozemského života (č. 15).³

„Doufáme, že tato analýza poslouží jako katalyzátor změn, podnítí diskusi a inspiruje ke spolupráci na cestě k budoucnosti, v níž bude koncepce One Health přijata jako základ pro řešení komplexních zdravotních problémů naší doby,“ uvedl profesor Michael Lairmore DVM, PhD, emeritní profesor a bývalý děkan Kalifornské univerzity v Davisu, který se na zprávě podílel.

Při tvorbě zprávy byl použit výzkumný nástroj agentury JPA Health s názvem GRETEL®, který slouží k posouzení vazeb a vlivu mezi organizacemi a jednotlivci (s využitím analýzy sociálních sítí jako zástupného ukazatele). Klíčová zjištění jsou následující:

1. Konverzace ohledně One Health se odehrává v bublině. Stakeholdeři iniciativy One Health hovoří sami se sebou a nezapojují zásadně důležité subjekty napříč sektory zdraví zvířat, lidí a životního prostředí.

2. Zainteresované strany z oblasti klimatu a ochrany přírody se v rozhovorech a interakcích v rámci iniciativy One Health téměř neprojevují. Zatímco dvě z klíčových zainteresovaných stran – humánní a veterinární zdraví – se do diskusí na téma One Health angažují se skórem propojitelnosti 2,76, resp. 1,44, zainteresované strany v oblasti klimatu a ochrany přírody se do rozhovorů a interakcí ohledně One Health zapojují jen málo (skóre propojitelnosti 0,21, resp. 0,33).

3.Tvůrci politik jsou od iniciativy One Health zcela odtrženi. Ve Spojených státech, jedné z nejmocnějších a nejvlivnějších zemí světa, jsou tvůrci politik od konverzace na téma koncepce One Health povětšinou odděleni (skóre propojitelnosti 0,11).

Tyto poznatky získala agentura JPA Health na základě „indexu propojitelnosti“ a analýzy zúčastněných stran, jejichž cílem bylo posoudit, jak účinně jednotlivé zúčastněné strany navazují sociální kontakty a šíří sdělení. Skóre propojitelnosti 1,0 nebo vyšší znamená zprávy s větší tendencí k rozsáhlému šíření. Pro optimalizaci dosahu sdělení a celkové informovanosti je však vhodnější dosáhnout skóre blížícího se hodnotě alespoň 2,0 nebo více.

„Tuto zprávu jsme připravili, abychom zdůraznili naléhavou potřebu všech zúčastněných stran, včetně generálních ředitelů a vedoucích pracovníků, upřednostnit přístup One Health a cílevědoměji pracovat jak na ochraně zdraví lidí i zvířat, tak i na dlouhodobé udržitelnosti naší planety,“ uvedla generální ředitelka společnosti JPA Health Carrie Jonesová. „Apelujeme na vedení podniků, aby vytvořilo precedens, zasadilo se o komunikaci napříč odvětvími a o společný závazek ke zdravějšímu světu. Není to jen morální povinnost, ale strategická nutnost pro udržitelný a dlouhodobý obchodní úspěch.“

Mezery v konverzaci ohledně One Health, které analýza JPA Health identifikovala, lze řešit mnoha způsoby včetně např. integrace a posílení federálních, státních a místních politik, cílených komunikačních kampaní, silnějších mezisektorových partnerství a autentičtějších snah o rozmanitost, rovnost a začlenění.

Zprávu v plném znění najdete zde.

Metoda

Společnost JPA Health prováděla analýzu dat ze sociálních sítí v období od srpna 2022 do července 2023 pomocí svého patentovaného nástroje GRETEL®, který je založen na umělé inteligenci. Z této analýzy vyplynuly důležité poznatky o koncepci One Health, včetně toho, jak dobře spolu komunikují sektory zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. Přestože iniciativy One Health mají celosvětový dopad, zpráva ukazuje, že klíčoví hráči v oblasti zdravotnictví, lékařství a vědy nevedou na toto téma kontinuální a hloubkové diskuse. Analýza dále poukazuje na omezenou komunikaci mezi těmito zainteresovanými stranami, což podtrhuje naléhavou potřebu lepší spolupráce při řešení složitých globálních zdravotních problémů.

O agentuře JPA Health

JPA Health je oceňovaná nezávislá agentura poskytující komplexní služby, která byla založena v roce 2007. Agentura má pobočky v USA a ve Velké Británii a věnuje se marketingu, vztahům s veřejností a propagaci. Společností PR Daily byla agentura JPA Health nedávno oceněna jako Agentura roku 2023. Společnost je lídrem v oblasti zdravotnictví díky své oceňované práci na tvorbě zdravotnických kampaní, které vedou ke změnám a přinášejí měřitelné výsledky. Vášní týmu JPA Health je pomáhat lidem ke zdravějšímu životu. Další informace najdete na www.jpa.com.

O nástroji GRETEL®

Patentovaný software pro přesnou analýzu komunikace GRETEL má za úkol pomáhat uživatelům orientovat se ve složitém prostředí komunikace v oblasti zdraví tím, že poskytuje poznatky založené na datech, identifikuje trendy a vnímá preference publika. Na základě analýzy rozsáhlých souborů dat dokáže identifikovat témata, trendy a preference v rámci konkrétních zdravotnických témat, což umožňuje vytvářet cílené a účinné komunikační strategie pro oslovení veřejnosti.

O koncepci One Health

Koncepce One Health popisuje vzájemné propojení zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. Prevence nemocí a monitorování zoonotických onemocnění mohou snížit riziko vypuknutí závažných epidemií. Zdraví životního prostředí ovlivňuje lidi, zvířata i rostliny. Odlesňování, znečištění a změna klimatu zasahují všechny oblasti v rámci iniciativy One Health, a tudíž i komplexní uchopení těchto otázek umožňuje řešit složité globální zdravotní problémy a vést k lepším výsledkům pro každého z nás.1,2

Odkazy

1. World Health Organization: WHO. One health. https://www.who.int/ health-topics/one-health#tab=tab_1. Publikováno 9. května 2022.

2. Centers for Disease Control and Prevention. One Health Basics. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Publikováno 5. listopadu 2018. https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html

3. THE 17 GOALS | Sustainable Development. https://sdgs.un.org/goals.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2262960/JPA23_One_Health_Report_page13.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1941041/4374667/JPA_Health_Logo.jpg 

KONTAKT: Bethany Hardy, bhardy@jpa.com, +1-202-277-3848, Abdul Rahman Khalifeh, akhalifeh@jpa.com, +44-7463317575