NIS2 – klíč k vynikající kybernetické bezpečnosti pro vaši organizaci

Praha 28. dubna 2023 (PROTEXT) – Jako odpověď na stále se zvyšující hrozby přichází Evropská unie s novou směrnicí o kybernetické bezpečnosti – NIS2 (Network and Information Security Directive 2), která se zaměřuje na zabezpečení kritické infrastruktury ve všech členských státech. Kybernetická bezpečnost a bezpečnost IT systémů jsou pro úspěšný chod vaší organizace nezbytně důležité.

Implementace NIS2 je klíčem k zajištění bezpečnosti vaší firmy v digitálním světě. Naše společnost Faster CZ se specializuje na pomoc s implementací NIS2 a poskytuje služby, které zajistí, že vaše organizace bude plně připravena na splnění všech požadavků směrnice. Naše služby zahrnují posouzení vaší současné kybernetické bezpečnosti, navržení a zavedení bezpečnostních opatření, a provedení penetračních testů, které odhalí případné slabiny vašich IT systémů.

Penetrační testy jsou nezbytnou součástí zajišťování kybernetické bezpečnosti. Tyto testy odhalují slabá místa ve vaší síti a informačním systému, identifikují potenciální hrozby a pomáhají stanovit účinná protiopatření. Díky naší pomoci s NIS2 a penetračními testy bude vaše organizace chráněna před kybernetickými útoky a případnými finančními ztrátami či reputačními škodami.

Spolupráce s Faster CZ při implementaci NIS2 zaručuje, že budete mít nejen vynikající kybernetickou bezpečnost, ale také zcela splníte všechny požadavky nové směrnice. Kontaktujte nás ještě dnes a zajistěte si bezpečnost IT včas – kybernetická bezpečnost je základem úspěchu vašeho podnikání v digitálním světě.