Nepoužívané či zastaralé právní normy z éry socialismu, ale i ty porevoluční by měly být definitivně odstraněny z české legislativy

Praha 27. června 2024 (PROTEXT) – Plevel v českém právním řádu, aneb Lex Schwarzenberg je název kulatého stolu, který se dnes uskutečnil na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Politici, šlechticové a odborníci z akademické a právní sféry diskutovali o stále platných, avšak již zcela zbytečných zákonech.

„Aby z našich dětí vyrostli svobodní občané, je třeba předávat jim nepřekroucený obraz našich dějin a rozvíjet úroveň jejich právního vědomí. Právní řád je složitá a citlivá architektura. Její stabilitu narušuje zátěž zbytečných zákonů. Z čisté a průzračné architektury se stává chaotická ruina, když tvůrci zákonů ztratí vůli po trvalém usilování o spravedlnost“, řekla poslankyně Mgr. Nina Nováková.

„Tento kulatý stůl byl počátek série zamyšlení nad kvalitou normotvorby v současné době. Lex Schwarzenberg je zářným příkladem nevhodnosti řešit zákonem jediný, nikoliv obecný problém“, uvedl poslanec Mgr. Aleš Dufek, místopředseda ústavně právního výboru.

„Kulatý stůl byl zajímavým setkáním nad kuriózní normou, která založila velkou nespravedlivost“, sdělil prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

„Právě dnešní, v mnoha oblastech kritická doba vyžaduje schopnost a odvahu pojmenovávat věci pravými jmény. Lex Schwarzenberg byl nejen právním paskvilem, ale především zlovolným porušením základních hodnot a právních principů již v době tzv. třetí republiky. Dnes a stále musíme usilovat o vytváření a obranu demokratického právního státu. I náš doktrinální a prakticky interpretační postoj k Lex Schwarzenberg je součástí boje o právní stát“, doplnil JUDr. Adam Bašný.

„Lex Schwarzenberg je takový zombie. Živý a mrtvý současně. Mrtvý je v tom, že v období, kdy byl schválen, tedy v roce 1947, byl v zásadě naplněn. Ale živý je v tom, že vytvořil nějaké majetkoprávní poměry, které dodnes přetrvávají a jsou minimálně pro ty původní vlastníky nespravedlivé”, popisuje své vnímání kontroverzního zákona soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Karel Šimka, Ph.D.

 

Zdroj: poslankyně Mgr. Nina Nováková

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.